Pallo hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta löydät osoitteesta Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muut maat

Kari Lindstedt

Informaatikko

EU Komissio ehdottaa uutta lisäeläkettä

Euroopan komissio aikoo tuoda markkinoille uuden yleiseurooppalaisen ja yksilöllisen lisäeläketuotteen, josta käytetään lyhennettä PEPP.

Komissio haluaa luoda lisää vaihtoehtoja säästämiseen sekä ohjata tuottamattomia varoja investointeihin. Tavoitteena on myös helpottaa liikkuvuutta EU:n sisällä.

PEPP lisäisi komission rajat ylittävää kilpailua, sillä uusia lisäeläketuotteita voisi periaatteessa ostaa koko EU-alueen tarjonnasta.

Uuteen tuotteeseen liittyy vielä monia kysymysmerkkejä, kuten se, miten PEPP-tuotteita verotettaisiin. Komissio ei pysty päättämään kansallisesta verotuksesta, mutta se suosittelee, että kansallisia lisäeläkkeitä ja PEPP-tuotteita kohdeltaisiin verotuksessa yhdenmukaisesti.

Euroopan komissio, Kauppalehti 29.6.

ISO-BRITANNIA

Eläkekaupustelijoiden ”kylmäsoitot” kielletään

Hallitus aikoo kieltää ns. kylmäsoitot, joissa yritykset kaupittelevat eläkkeitä. Kylmäsoitto on myyntipuhelu henkilölle, johon myyjällä ei ole aikaisempaa asiakassuhdetta.

Britanniassa ovat yleistyneet tapaukset, joissa huijarit ovat suostutelleet säästäjiä lunastamaan eläkesäästönsä käteiseksi ja samalla myyneet uusia tuotteita katteettomilla lupauksilla.

Huijarit ovat hyödyntäneet ns. Pension Freedom -uudistusta, jonka myötä työmarkkinaeläkkeisiin kertyneen eläkepotin on voinut nostaa vapaasti.

Uusi lainsäädäntö kieltää puheluiden lisäksi myös tekstiviestit ja sähköpostit, joissa markkinoidaan eläketuotteita uusille asiakkaille. Lainsäädäntöä rikkovia yrityksiä uhkaa jopa puolen miljoonan punnan sakot.

BBC 20.8.

NORJA

Norjassa paras eläketurva

Kansainvälisen Natixis Global Assett Management -eläkeindeksin mukaan Norjassa on maailman paras eläketurva. Norja sijoittui vertailussa huipulle myös viime vuonna.

Toiseksi tuli Sveitsi ja kolmanneksi Islanti.

Indeksi seuraa terveyden, elämänlaadun, aineellisen hyvinvoinnin ja rahoituksen indikaattoreita. Norja sijoittui ensimmäiseksi aineellisen hyvinvoinnin, kolmanneksi terveyden ja elämänlaadun ja yhdeksänneksi rahoituksen osa-alueella.

Suomi sijoittui sijalle 12. Suomi pärjäsi erityisen hyvin elämänlaadussa, joka mittaa ihmisten onnellisuutta ja esimerkiksi ympäristön tilaa.

Natixis eläkeindeksi tehtiin nyt viidennen kerran.

Natixis 19.7.

SAKSA

Maksuperusteiset eläkkeet sallitaan

Saksan liittopäivät ja liittoneuvosto on antanut siunauksensa täysin maksuperusteisille eläkevakuutuksille toisen pilarin ammatillisia lisäeläkkeitä säätelevässä laissa (BRSG, Betriebsrentenstärkungsgesetz).

Rahoitusalan eläkerahasto BVV tarjoaa luultavasti vuonna 2018 Saksan historian ensimmäistä maksuperusteista eläkevakuutusta, johon ei sisälly takuutuottovaatimusta. Eläke määräytyy eläkemaksujen ja niille kertyneiden tuottojen perusteella ja työntekijä kantaa itse sijoitusriskin.

Uudet maksuperusteiset eläkkeet ovat kuitenkin rajoitettu vain niille työnantajille, joilla on työehtosopimus. Tämä rajaa paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä maksuperusteisten eläkkeiden ulkopuolelle.

IPE 10.7.

RUOTSI

Eläkerahasto laajensi mustaa listaansa

Ruotsin isoin eläkerahasto AP7 lisäsi kesäkuussa mustalle listalleen isoja energia-alan yhtiöitä, kuten öljyjätti Exxonin ja kaasuyhtiö Gaspromin ja myi samalla niiden osuudet sijoitussalkustaan.

AP7 on lisännyt mustalle listalle yrityksiä, jotka eivät kunnioita ympäristöä, ihmisoikeuksia tai korruption vastustamista. Nyt luovuttiin yrityksistä, jotka eivät AP7:n mukaan kunnioita Pariisin ilmastosopimusta.

Myös ydinaseiden kehittämisen tai tuotantoon osallistuvat yritykset päätyvät jatkossa mustalle listalle, kertoi AP7 tiedotteessaan.

Eläkeyhtiö AP7:n hallinnoimien varojen suuruus on yhteensä noin 40 miljardia euroa.

AP7 15.6., IPE 16.6.

PUOLA

Puolan väkiluku: 38 600 000

Elinajan odote: naiset 82, miehet 74 vuotta

Eläkeikä: 65 vuotta (miehet), 60 vuotta (naiset).

Poukkoilevaa eläkepolitiikkaa

Puolan lakisääteinen eläkejärjestelmä jakautuu jakojärjestelmäperiaatteella toimivaan laskennalliseen eläketilimalliin sekä vapaaehtoiseen rahastoeläkkeeseen.

Rahastoeläke oli pakollinen vuodesta 1999 elokuuhun 2014, jolloin eläkejärjestelmän painopistettä muutettiin rahastoeläkkeistä kohti valtion ansaintaeläkettä (eläketilit). Valtaosan eläkepääomat siirtyivät lainmuutoksen myötä valtion sosiaalivakuutuslaitoksen (ZUS) hallinnoimalle laskennalliselle eläketilille.

Sekä työntekijät että työnantajat maksavat Puolassa 9,76 prosentin vanhuuseläkemaksua. Osa vanhuuseläkemaksusta menee rahastoeläkkeeseen, jos vakuutettu on valinnut sen. Maksun suuruuteen valinta ei kuitenkaan vaikuta. Lisäksi maksetaan yhteensä 8 prosentin työkyvyttömyys- ja perhe-eläkemaksua, josta työnantaja maksaa suurimman osan.

Eläkeikää päätettiin vuonna 2012 nostaa vähitellen 67 vuoteen, mutta nykyinen hallitus on päättänyt laskea sen takaisin entiselleen. Lokakuusta 2017 alkaen naisten eläkeikä on 60 ja miesten 65 vuotta.

Eläkkeen suuruus määräytyy maksettujen eläkemaksujen perusteella. Vähimmäiseläke on 883 zlotya (209 euroa) kuukaudessa. Vanhuuseläkkeen lisäksi eläkejärjestelmän muita etuuksia ovat varhaiseläkkeet, työuraeläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet ja perhe-eläkkeet.

Eläkejärjestelmää ja muutakin sosiaaliturvaa hallinnoi sosiaalivakuutuslaitos ZUS (Zaklad Ubezpieczen Spolecznych). Sosiaalivakuutusrahasto (Fundusz Ubezpieczen Spolecznych, FUS) hallinnoi vakuutusmaksuja.