asiantuntija

Tänä vuonna alkaa yli 11 000 osittaista vanhuuseläkettä

Uuden eläkelajin, osittaisen varhennetun vanhuus­eläkkeen, ottaa maksuun tänä vuonna arviolta yli 11 000 henkilöä. Alkuvuoden rynnistyksestä vauhti on kuitenkin tasaantunut.

Osana 2017 eläkeuudistusta osittainen varhennettu vanhuuseläke (osittainen vanhuuseläke, lyhennettynä ove) korvasi viime helmikuussa osa-aikaeläkkeen. Odotetusti se saavutti heti suuren suosion, ja vuoden ensimmäisten kuukausien aikana hakemuksia lähetettiin yli 1 500 kappaleen kuukausivauhdilla.

Alkuinnostus on nyt tasoittunut, ja hakijamäärät ovat pudonneet kuukausitasolla tuhanteen. Osittaista vanhuuseläkettä hakee tänä vuonna arviolta lähes 14 000 henkilöä, joista yli 11 000 ehtinee jäädä tänä vuonna eläkkeelle. Tiedot perustuvat elokuun lopussa julkaistuun katsaukseen Oven avaus.

Uuden eläkkeen suosioon on monta syytä, eikä sen nousua hittituotteeksi voi pitää yllätyksenä. Pääsäännön mukaan eläkkeen saa, kun täyttää 61 vuoden ikäehdon eikä ole eläkkeellä. Vaatimuksia työnteon jatkamiselle tai vähentämiselle ei ole. Hakija voi olla myös työtön. On luonnollista, että eläke houkuttelee, koska se tuo välittömästi lisätuloa talouteen, vaikka eläminen muuten jatkuisi entiseen tapaan. Saatavalla lisärahalla pienituloinen voi rahoittaa välittömiä hankintoja. Hyvätuloinen voi myös sijoittaa lisätulot.

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosiota selittää myös muiden eläkereittien karsiminen. Työkyvyttömyyseläke on käytännössä ainoa eläkevaihtoehto työssä käyvälle 61-vuotiaalle, mutta se edellyttää sairautta. Niinpä useimmille jää ainoaksi todelliseksi vaihtoehdoksi osittainen vanhuuseläke, jos eläke houkuttaa ennen eläkeikää.

Eläkkeen houkuttelevuutta heikentää sen hinta. Jos osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa ennen eläkeikää, sitä leikataan pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta varhennuskuukaudelta.

Karttuneesta eläkkeestä voi ottaa maksuun neljäsosan tai puolet. Lähes kaikki ottavat puolet. Naisista neljäsosan eläkkeeseen on tyytynyt 14 prosenttia, miehistä kahdeksan prosenttia. Neljäsosaeläkkeen voi muuttaa puolikkaaksi hakemuksesta. Heinäkuun 2017 loppuun mennessä muutoksen oli tehnyt 50 henkilöä.

Eläkettä hakeneista vuosina 1955 ja 1956 syntyneistä oli työttömiä yli 15 prosenttia. Miehillä työttömien osuus oli hieman suurempi kuin naisilla. Vastaavasti viime vuoden lopussa teki töitä hakijanaisista 80 prosenttia ja miehistä viitisen prosenttiyksikköä vähemmän.

Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa varhennettuna, oman ikäluokan eläkeiässä tai lykättynä eläkkeenä. Heinäkuun loppuun mennessä eläke oli alkanut 7 600 henkilöllä. Varhennettuna alkoi 6 500 eläkettä ja varhentamattomana vajaat 1 200. Jälkimmäisistä alle 200 eläkettä alkoi eläkeiässä ja 1 000 lykättyinä eläkkeinä.

Yksityisellä sektorilla osittaisen vanhuuseläkkeen hakijoita oli heinäkuun loppuun mennessä 6 600 ja julkisella sektorilla 2 800. Yksityisen sektorin osuus oli 70 prosenttia. Jotta hakemuksia olisi molemmilla sektoreilla suhteellisesti yhtä paljon, julkisen sektorin hakijamäärän pitäisi olla lähes 5 000.

Sektorien välinen ero heijastuu myös sukupuolijakaumaan. Osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista 60 prosenttia on miehiä ja varhentajien joukossa miesten osuus korostuu entisestään.

Vähäisempi suosio naisvaltaisella julkisella sektorilla selittyy ainakin osaksi lisäeläkkeillä. Eläkkeen varhentaminen saattaa leikata mahdollista lisäeläkettä, mikä voi tehdä siitä kalliin julkisen sektorin työntekijälle. Vanhimmissa ikäryhmissä julkisen sektorin ja naisten osuus onkin korkeampi, kun henkilökohtainen eläkeikä on täyttynyt eikä ­lisäeläkettä leikata.

Vuonna 1956 syntyneet lienee suurin ikäluokka osittaisen vanhuuseläkkeen saajissa, kun tarkastelemme tilannetta tämän vuoden lopussa. Toistaiseksi suuri osa on ottanut eläkkeen heti kun mahdollista ja niin suurena kuin sen saa. Tällöin varhennusvähennys on suuri ja eläke puolet karttuneesta eläkkeestä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen voi myös perua. Perumisaika on kolme kuukautta. Heinäkuun 2017 loppuun mennessä oli peruttu 60 eläkettä.

Jari Kannisto: Oven avaus – Katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin, Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2017.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

ikäraja 61 vuotta

karttuneesta eläkkeestä 50 % tai 25 %

varhennusvähennys ja lykkäyskorotus eläkeiästä 0,4 %/kk

maksuun tänä vuonna 11 000 eläkettä

miehiä 60 %

50 % eläke 90 prosentilla

50 % eläke 830 €/kk

varhentajia 90 %

varhentaminen on maksimaalista, esim. 1956 syntyneillä keskiarvo 29 kk.