Pallo hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta löydät osoitteesta www.etk.fi/muutmaat.

Kari Lindstedt

Informaatikko

ISO-BRITANNIA

Ahne liikemies jätti jälkeensä isot eläkevastuut

Brittiläinen BHS-tavaratolaketju päätyi hiljattain konkurssiin. Uhkana on, että talousvaikeuksiin ajautuneen BHS:n työntekijöiden eläkkeitä leikataan, sillä BHS:n eläkesäätiössä on 571 miljoonan punnan vaje.

Päävastuullisina pidetään entistä omistajaa, suurliikemies sir Philip Greeniä. Parlamentin tilaama raportti arvostelee myös Greenin neuvonantajana toiminutta Goldman Sachs -pankkia.

Green otti BHS:stä systemaattisesti satoja miljoonia puntia itselleen, maksoi hyvin vähän veroja ja rikastutti itseään ja vaimoaan. Samalla BHS:n ja sen eläkesäätiön taloudellinen tilanne romahtivat.

Parlamentissa vaaditaan, että Green maksaisi merkittävän summan eläkesäätiölle. Jatkosta päättää Eläkevalvontaviranomainen TPR.

Kauppalehti 26.7.

Alankomaat

Eläkerahastot investoivat punaisten lyhtyjen alueelle

Kaksi hollantilaista eläkerahastoa on sijoittanut 60 miljoonaa euroa Amsterdamin punaisten lyhtyjen alueen siistimisprojektiin.

Alue on tunnettu bordelleistaan ja kannabista myyvistä coffee shopeista. Kaupungin vetämän hankkeen tavoitteena on lisätä alueen houkuttelevuutta rahaa tuoville turisteille, paikallisille ja yrityksille.

Viranomaisten mukaan alueesta on tullut itä-eurooppalaisten rikollisjärjestöjen vetonaula. Seksityöläiset puolestaan ovat vastustaneet gentrifikaatiota, koska se ajaa heidät ikkunapaikoilta kadulle.

Eläkerahastot saivat rahoituksesta vastapalkkioksi oikeuden rakentaa uusia asuintaloja kantakaupunkia ympäröivän A10-kehämoottoritien ulkopuolelle.

The Wall Street Journal 14.7., The Guardian

Saksa

Negatiiviset korot heikentävät tuottoja

Saksan finanssivalvonta Bafin on varoittanut, että eläke-etuuksia voidaan joutua leikkaamaan negatiivisten korkojen tuomien heikkojen tuottojen vuoksi.

Ranskalaiset ja hollantilaiset eläkerahastot ovat myös varoittaneet samanlaisesta uhasta, jos matalien korkojen politiikka jatkuu pitkään.

Finanssivalvoja aikookin höllentää rahastojen säännöksiä, jotta ne voisivat sijoittaa valtion velkakirjojen sijaan enemmän osakkeisiin ja kiinteistöihin.

Euroopan keskuspankin johtaja Mario Draghi on puolustautunut korkopolitiikkaa muistuttamalla useaan otteeseen, että matalat korot ovat olemattoman inflaation ja paikallaan junnaavan matalan talouskehityksen seuraus, ei syy. Draghin mukaan korot nousevat kyllä, kun talous lähtee kasvuun.

Financial Times 15.5.

Italia

Eläkerahastot pelastamassa omaa tonttiaan

Eläkeyhtiöt päättivät perustaa uuden rahaston tukemaan maan pankkeja, jotka kamppailevat ongelmalainojen ja heikon arvostuksen kanssa.

Tämä 500 miljoonan euron Atlante 2 -rahasto tukee pankkeja ostamalla niiltä roskalainoja.

IMF arvioi keväällä, että Italian pankkikriisi on maailmantalouden suurin riskitekijä. Tilanne huonontui vuoden alussa, kun euroalueen uudet pankkisäännöt astuivat voimaan. Sääntöjen mukaan pankkeja ei voi enää auttaa julkisin varoin, vaan sijoittajien on otettava enemmän vastuuta.

Suuri osa italialaisten eläkesäästöistä on kiinni pankkien velkakirjoissa. Jos Euroopassa syttyy pankkikriisi, sijoittajavastuun soveltaminen voi johtaa eläkkeiden leikkaamiseen tai eläkemaksujen korottamiseen.

IPE 26.7., Taloussanomat 4.7.

TANSANIA

Sansibarille uraauurtava eläkejärjestelmä

Tansaniaan kuuluvassa autonomisessa Sansibarissa on otettu käyttöön yleinen eläkejärjestelmä, josta myönnetään tasaeläkettä kaikille 70 vuotta täyttäneille.

Vanhuuseläke on suuruudeltaan noin 20 000 shillinkiä eli kahdeksan euroa kuukaudessa. Uusi etuus nostaa monet vanhukset köyhyysrajan paremmalle puolelle.

Yleinen eläke täydentää Tansanian jakojärjestelmään perustuvaa sosiaalivakuutusta, johon ovat kuuluneet vain virallisilla työmarkkinoilla työskentelevät. Monet työskentelevät Tansaniassa virallisten työmarkkinoiden ulkopuolella.

International Update 5/2016

maaesittely

RANSKA

Ranskan väkiluku: 65 000 000

Elinajan odote: naiset 85,6, miehet 79 vuotta

Eläkeikä: 62 vuotta.

Ranskassa useita rinnakkaisia järjestelmiä

Ranskan eläkejärjestelmä koostuu useista rinnakkaisista perusjärjestelmistä ja pakollisista lisäeläkejärjestelmistä. Eläketurva perustuu työntekoon.

Kaikki järjestelmät rahoitetaan jakoperusteisesti eli kunkin vuoden vakuutusmaksusta. Eläkkeiden rahastointi on melko vaatimatonta.

Perusjärjestelmän eläkejärjestelmiä on useita. Niissä maksutasot, eläkeiät ja määräytymisperusteet vaihtelevat. Julkisen ja yksityisen puolen eläkeikiä ja maksutasoja on pyritty harmonisoimaan.

Peruseläke määräytyy 25:n, ansioiltaan parhaan, työskentelyvuoden perusteella. Täyteen eläkkeeseen eli 50 prosenttiin ansiotasosta vaaditaan 41 vuoden vakuutushistoria tai vaihtoehtoisesti, että työskentelee viisi vuotta vanhuuseläkeiän alarajan jälkeen. Lisäeläkkeet puolestaan kertyvät tasaisesti koko työuran ajalta, toisin kuin peruseläke.

Ranskassa yleisen peruseläkkeen palkkakatto on 3 130 euroa kuukaudessa. Peruseläkettä kertyy korkeintaan eläkekattoon asti, joka on 1 570 euroa kuukaudessa. Palkansaajat kattava pakollinen lisäeläke (ARRCO) kattaa kuitenkin ansiotulot 9 400 euron kuukausituloihin asti.

Vuonna 1956 ja sen jälkeen syntyvillä vanhuuseläkkeen alaraja on 62 vuotta. Oikeus täyteen eläkkeeseen ilman pitkää vakuutushistoriaa syntyy 67-vuotiaana. Samoin lisäeläkkeiden ikäraja on 67 vuotta.

Eläkkeen vähimmäistaso on 630 euroa kuukaudessa. Yksinasuva voi saada tuloharkintaista etuutta niin, että kokonaisavustus nousee yhteensä 790 euroon.