Julkaisija

Eläketurvakeskus, www.etk.fi

DIGILEHTI

Työeläke-lehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Johanna Ahonen (Varma)

Kimmo Karppinen (Merimieseläkekassa)

Tuulikki Lepomäki-Lahtinen (Elo)

Mari Rehn-Kiukkonen (Eläketurvakeskus)

Mikko Sankala (Eläketurvakeskus)

Maija Träskelin (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Kati Ahonen, Pia Hansson, Antti Karkiainen, Kimmo Kontio, Lena Koski, Kari Lindstedt, Peter Lindström, Karoliina Paatos, Marina Paulaharju, Suvi Pohjoisaho, Eero Rämö, Ville-Pekka Sorsa, Risto Vaittinen ja Riitta Väkeväinen.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

Ulkoasu ja sivunvalmistus

Cilla Lehtonen Aste Helsinki Oy

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

50. vuosikerta

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2015

Työeläke ilmestyy viisi kertaa vuodessa, seuraava lehti ilmestyy marraskuussa.

No

aineistot

lehti ilmestyy

5

pe 30.10.

ma 30.11.

KANNEN KUVA:
Karoliina Paatos