kokemuksen ääntä

Lasse Koskinen vakuutustieteen professoriksi

PALUU TAMPEREELLE

Opiskelijoiden ennakkoluulottomuus innostaa professori Lasse Koskista. Tyytyväisyys paistaa kasvoilta, kun hän kertoo paluusta yliopiston luentosaleihin.

Teksti Verneri Aalto Kuvat Karoliina Paatos

Paljon on maailma muuttunut ja vettä virrannut Tammerkoskessa sen jälkeen, kun Lasse Koskinen lähti Tampereen yliopistolta lähes 20 vuotta sitten. Nyt hän on palannut juurilleen.

Koskinen aloitti elokuun alussa Tampereen yliopiston vakuutustieteen professorina. Hän vaikuttaa tilanteeseensa silminnähden tyytyväiseltä.

– Minut on otettu täällä myönteisesti vastaan. Tänne on hieno palata ja täällä on entuudestaan paljon tuttuja, Koskinen myhäilee.

Lähes kahdenkymmenen vuoden aikana Tampereen yliopisto on muuttunut paljon. Professori kiittelee, että yliopisto tarjoaa silti yhä tiettyjen raamien sisällä vapauden tutkia tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita hektisen maailman keskellä.

Koskisen huone on samassa rakennuksessa kuin vuonna 1996, jolloin hän siirtyi Tukholmaan ­Konjunkturinstitutetin palvelukseen. Tuolloin ajatuksissa oli vain parin vuoden käynti Ruotsissa ja paluu Tampereelle, mutta toisin kävi.

Parista vuodesta tuli parikymmentä vuotta ja Koskisesta vakuutusalan kokenut moniottelija. Hän on työskennellyt muun muassa sekä Finanssivalvonnassa että Vakuutusvalvonnassa ja konsulttina Model IT -nimisessä yrityksessä.

Työeläkealan yhteisten palvelujen tuottaja, Eläketurvakeskus, ei ole Koskiselle vieras organisaatio. Hän työskenteli Eläketurvakeskuksessa matemaattisena asiantuntijana parin vuoden ajan. Työeläke-lehden lukijat muistanevat hänet myös lehden kolumnistina takavuosilta.

Opiskelijat työllistyvät hyvin

Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta, lyhyemmin sanottuna vakuutustiede kuuluu kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaan. Tampereen yliopisto on Suomen ainoa yliopisto, jossa voi opiskella vakuutustiedettä. Helsingin yliopistossa on mahdollista opiskella vakuutusoikeutta ja vakuutusmatematiikkaa.

Koskinen pitää kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaa luontevana paikkana vakuutustieteen opetukselle.

– Täällä on ollut sellainen perinne, että opiskelijat voivat omien kiinnostusten mukaan suuntautua vakuutusbisneksen lisäksi vaikkapa vakuutuksen yhteiskunnalliseen tai matemaattiseen puoleen.

Koskisen kiinnostus opettamista kohtaan juontaa juurensa kauas. Opetushistoriaa löytyy niin Aalto-yliopistosta kuin Tampereen yliopistolta sekä Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Koskinen ei kuitenkaan määrittele itseään ainoastaan opettajaksi, myös tutkimustyö kiinnostaa häntä.

– Kai minä jollain lailla olen tutkijatyyppi siinä mielessä, että olen aina, kulloisestakin tehtävästäni riippumatta, tehnyt myös tutkimustyötä. Olen ollut tavallaan sellainen puoliakateeminen koko työurani.

Multiosaaja unelmatyössä

Koskinen ei sorru korulauseisiin kertoessaan vakuutustieteiden opinnoista, mutta vakuuttaa kuulijansa kertomalla, kuinka vakuutustieteiden opiskelu tarjoaa selkeän ammatillisen profiilin ja hyvät työllisyysnäkymät. Samalla opinnot tarjoavat myös teoreettisen pohjan niin riskienhallinnan kuin yksityis- ja sosiaalivakuutuksen laajemmalle ymmärtämiselle.

– Vakutuustiede on osoittautunut myös hyväksi sivuaineopinnoksi monille muiden alojen opiskelijoille ja sitäkin kautta on tullut alalle uutta väkeä.

Monipuoliset työtehtävät ovat tuoneet paljon kokemusta Koskiselle, mutta innokkuus uuden oppimista kohtaan on tallella. Adam Smithin Kansojen varallisuus -klassikkoa paraikaa lukeva matemaatikko kertoo pitävänsä opettamisesta siksi, että siinä oppii uutta tutuistakin asioista.

– Opiskelijoilta saan tuoreita näkökulmia ja he tekevät ennakkoluulottomia oivalluksia. Sen verran paljon olen ollut vakuutusalan kanssa tekemisissä, että tietyt asiat ovat itsestäänselvyyksiä.

– On hauskaa, kun alalle juuri tullut opiskelija lähestyy asiaa yllättävästä näkökulmasta, ja sitten huomaan itse, että tuohan voi olla aivan relevantti tapa ajatella. Ne ovat hienoja hetkiä.

Vakuutukset yhteiskunnan selkärankana

Mielenkiintoisimmaksi asiaksi vakuutusalalla Koskinen nostaa moderniuden ja jatkuvan uudistumisen, joka on välttämätöntä alati muuttuvassa maailmassa.

– Pohjoismaat ovat perinteisesti kyenneet reagoimaan hyvin työelämässä tapahtuviin muutoksiin, mutta nyt on taas paljon tapahtumassa. Erilaiset sosiaaliset riskit pitäisi pystyä pitämään sellaisella tasolla, että ihmisten elämä pysyisi kohtuullisena.

Vakuutusten rooli yhteiskunnassa jää toisinaan turhan vähälle huomiolle yhteiskunnallisessa keskustelussa. Pitkän linjan vakuutusasiantuntija ei suostu väheksymään vakuutusten roolia, vaan pitää vakuutusta yhteiskuntaa koossa pitävänä selkärankana.

– Jos katsotaan koko vakuuttamisen kenttää, niin nykyaikainen yhteiskunta halvaantuisi ilman vakuutuksia. Täällä on kaikenlaista riskiä, mitä ei pystyttäisi tai haluttaisi ottaa, jos ei olisi vakuutuksia ja vakuutusjärjestelmiä.

Sisäinen kuva ei vastaa ulkoista

Työeläkeala ei välttämättä kuulosta kovinkaan mediaseksikkäältä opintojaan aloittelevan nuoren mielestä. Työeläkettä ei kuitenkaan Koskisen mukaan voisi korvata toisella sanalla alan houkuttelevuuden lisäämiseksi.

– Kun nuorille selviää, kuinka tärkeitä työeläkevakuutukset ovat ihmisille ja laajasti koko työ-elämällekin, kiinnostus herää. Toinen mikä nuoria houkuttelee, on työeläkealan taloudelliset volyymit.

Koskinen on uransa aikana havainnut, että moni päätyy vakuutusalalle sattumalta ja hämmästyy sitten huomatessaan, kuinka mielenkiintoisia tehtäviä ala tarjoaa ja kuinka tärkeiden asioiden parissa pääsee työskentelemään.

– Usein ulkoinen kuva ja sisäinen kuva vakuutusalasta on aika erilainen.

Kolme syytä valita vakuutusala

1 Tärkeä ja hyödyllinen ala

Nykyaikainen yhteiskunta halvaantuisi ilman vakuutuksia.

2 Tehtävien monipuolisuus

Alan tarjoamien työpaikkojen monenlaisuus, josta moni ei tiedä.

3 Ajassa muuttuva

Vakuutusala on perinteinen, mutta sen on pakko seurata aikaansa, ja sen on jatkuvasti uudistuva.

– Kun nuorille selviää, kuinka tärkeitä työeläkevakuutukset ovat ihmisille ja laajasti koko työelämällekin, kiinnostus herää, kertoo vakuutustieteen professorina tänä syksynä aloittanut Lasse Koskinen.

kuka?

Lasse Koskinen

Ikä: 52-vuotias

Koulutus: Filosofian tohtori, pääaineena matematiikka, Tampereen yliopisto.

Työ: Vakuutustieteen professori Tampereen yliopistossa 1.8. lukien.

Perhe: Tuula-vaimo, pariskunta asuu Keravalla.

Harrastukset: Lukeminen, kestävyysurheilun penkkiurheilu ja aktiivinen talkootoiminta kestävyysurheilutapahtumissa.

Tärkeä ja hyödyllinen ala.  – Tämän opiskelijat nostavat ykkössyyksi hakeutumiseensa vakuutusalalle, Lasse Koskinen kertoo.
Tärkeä ja hyödyllinen ala. – Tämän opiskelijat nostavat ykkössyyksi hakeutumiseensa vakuutusalalle, Lasse Koskinen kertoo.

Kaipaako kuva työeläkealasta kirkastusta, professori Koskinen?

Työeläkealan kuvan kirkastamiseen Lasse Koskisella ei ole omien sanojensa mukaan viisasten kiveä. Hän uskoo, että luottamus työeläkealaa kohtaan kasvaa, kun työeläkkeistä ja työeläkejärjestelmästä kerrotaan selkeästi.

– Julkisuuskuva voi olla hyvinkin outo ihmisten silmissä, mutta se ei välttämättä ollenkaan vastaa totuutta. Kuva on huonompi kuin itse toiminta. Hyvän julkisuuskuvan luontia vaikeuttaa myös se, että monella alaa kommentoivalla tiedot työeläkeyhtiöstä ja työeläkejärjestelmästä saattavat olla virheellisiä ja puutteellisia.

Mainetta parantaisi Koskisen mielestä työeläkealan toimijoiden selkeät säännöt. Näin keskustelukin työeläkealan toimijoista pysyisi oikeilla raiteilla. Joskus kritiikin kohteeksi joutuva kilpailu hyödyntää alaa ja tehostaa toimintaa, parantaa palvelua ja innovointia.

– Täytyy muistaa, että kilpailu ei ole itsetarkoitus. Päämääränä on kuitenkin eläkkeiden mahdollisimman hyvä hoito. Joissain asioissa on järkevää toimia yhteistyössä, jotta ne saadaan mahdollisimman tehokkaasti hoidettua.