Tiedoksi

Palstan toimittanut Anne Iivonen

Etk.fi uudistuu ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Eläketurvakeskuksen Etk.fi-verkkopalvelua on kohta entistä helpompi käyttää. Tavoitteena on ohjata asiakas suorinta reittiä maaliin. Uudistuneena palvelu on käytössä kesäkuun lopulla.

Uudistustyötä ovat ohjanneet niin moninaiset tiedontarpeet, lavea asiakaskunta kuin vaatimukset saavutettavuudesta.

Näkyvimmät muutokset käyttäjälle ovat selailun helpottuminen, uusi ulkoasu ja muokattu rakenne sekä julkaisuarkisto Julkarin laajempi hyödyntäminen.

Erityistä huomiota on kiinnitetty henkilöasiakkaiden selkeämpiin ohjauksiin.

– Sisällön tuottamiseen on haettu helpotusta tuoreesta tekniikasta ja päällekkäisen työn minimoinnista. Uudistuksella tavoittelimme myös teknisesti kestävää kehityspolkua sekä hyviä valmiuksia tehdä saavutettavaa sisältöä, toteaa verkkopäätoimittaja ­Johanna Louhimies Eläketurvakeskuksen viestinnästä.

Uudistuksen tekninen kumppani on Valu Digital Oy ja alustana WordPress.

Jussi Karhunen pro gradu -palkinnon voittajaksi

Eläketurvakeskus myöntää vuosittain ansiokkaalle pro gradu -tutkielmalle tunnustuspalkinnon. Tänä vuonna palkinnon voitti Jussi Karhunen Tampereen yliopistosta.

Finanssiala ry:n asiantuntijana työskentelevä Karhunen tutki julkisoikeuden gradussaan, miten nuorison etujärjestöt vaikuttivat vuoden 2017 eläkeuudistukseen. Karhunen tutki graduaan varten lainsäädäntöaineistoa ja haastatteli kahdeksaa eläkeneuvotteluihin osallistunutta henkilöä.

Gradupalkinto myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Hannu Uusitalon havaintoja viideltä vuosikymmeneltä

Sosiologi Hannu Uusi­talolta on toukokuussa ilmestynyt tietoteos. Tutkimus ja päätöksenteko hyvinvointivaltiossa kuvaa, kuinka tutkimustietoa on käytetty yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena. Uusitalo kertoo uutuuskirjassaan tutkimuksen, hallinnon ja poliittisen päätöksenteon jatkuvasti jännitteisestä suhteesta.

Kirjoittaja esittelee havaintojaan viideltä vuosikymmeneltä sekä kertoo kokemuksistaan yhteiskunnan tutkijana ja hyvinvointipoliittista päätöksentekoa palvelevan tutkimuksen johtajana.

Kirjassa Uusitalo kuvaa seikkaperäisesti vuosien 2005 ja 2017 työeläkeuudistusta varten tuotettua suunnittelu- ja tutkimustietoa ja sen käyttöä päätöksenteossa. Hän myös arvioi Eläketurvakeskuksen roolia tutkimuslaitoksena.

Uusitalo osoittaa, että hyvinvointivaltion päätöksenteon tueksi tuotettu tietoperusta on parantunut huomattavasti. Tässä tutkimuslaitoksilla on ollut, ja Uusitalon mukaan pitääkin olla, iso rooli.

Kirjassa kuvataan myös hyvinvointivaltion kohtaamia muutoksia yhteiskunnassa.

Kirjoittaja, professori Hannu Uusitalo on sosiologi ja yhteiskuntapoliitikko. Hän työskenteli Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta ja suunnittelusta vastaavana johtajana (2001–2013), josta viimeisen puoli vuotta johdon asiantuntijana. Pitkällä työurallaan hän ehti toimia myös tutkijana, yliopisto-opettajana ja Stakesin ylijohtajana.

Hannu Uusitalo: Tutkimus ja päätöksenteko hyvinvointivaltiossa – Havaintoja viideltä vuosi­kymmeneltä, Into-kustannus, 2020.

Uutuusteos eläkevarojen sijoitustoiminnasta

Kesällä ilmestyvä Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä -kirja esittelee työeläkejärjestelmän sijoitustoimintaa ja siihen liittyvää sääntelyä.

Kirja muodostuu yhdeksästä asiantuntija-artikkelista, jotka toimivat lukemiseen innostavina itsenäisinä kokonaisuuksina. Eläkkeiden rahoituksen ja sijoitustoiminnan lisäksi kirjassa keskitytään vakavaraisuussääntelyyn ja riskienhallintaan. Tekstit valottavat nykytilaa ja siihen johtanutta historiallista kehitystä. Kirjassa on myös kaksi luonteeltaan keskustelevampaa artikkelia.

Tietopohjainen kirja esittelee tiiviit katsaukset alan asiantuntijoilta. Eläkemenojen ja -maksujen suhdetta sekä eläkevarojen sijoitustuottoa tarkastelevat Telan johtava ekonomisti Risto Vaittinen ja analyytikko Kimmo Koivurinne. Kevan aktuaaripäällikkö Roman Goebel kirjoittaa julkisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien rahoitustapojen eroavaisuuksista. Vakavaraisuussääntelystä kirjoittaa SHV-matemaatikko Hillevi Mannonen, joka on toiminut Ilmarisen aktuaari- ja riskienhallintajohtajana. Veritaksen sijoitusjohtajan paikalta vastikään Aktian varainhoidon johtajaksi siirtynyt Niina Bergring ja Valtion Eläkerahastosta Aalto-yliopiston työelämäprofessoriksi siirtynyt Timo Viherkenttä käsittelevät sijoitustoiminnan ohjaamista. Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen tarkastelee työeläkevarojen sijoitustoimintaa käytännössä.

Riskienhallinnasta työeläkelaitoksissa ja sen valvonnasta kirjoittaa Elon talous- ja sijoitusriskien valvonnasta vastaava johtaja Sarianne Kirvesmäki. Keskustelua työeläkevarojen sijoitustoiminnasta nostavat esiin tutkijan katseella tasehallinnan menetelmiä kehittänyt tohtori Petri Hilli ja ETLA:n tutkimusjohtaja Niku Määttänen sekä laajemmin työeläkealan sijoitustoimintaa tarkasteleva yrittäjä ja sijoitusammattilainen Mikko Niskanen.

Eläketurvakeskuksen kustantaman ja 16.6. ilmestyvän kirjan ovat toimittaneet Sanna Tenhunen ja Eeva Poutiainen.

Opi

uutta

Vahvista

asiantuntijuuttasi

eläkeasioissa.

@

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Kesäkaudella opiskeluun mahdollisuuksia verkossa:

Suomen työeläke- järjestelmä lyhyesti

The Finnish Earnings-related Pension System

Eläkealan tuntemusta eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten jäsenille

Perusteet eläkepäätöstietojen ilmoittamisesta

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

Nimitykset

Eläketurvakeskus

Diplomi-insinööri Sari Alanko on nimitetty 1.5. alkaen osastopäälliköksi Eläketurvakeskuksen rekisteripalvelut-osastolle.

Oikeustieteen maisteri Noora Allenius on nimitetty 1.6. alkaen yksikön päälliköksi Eläketurvakeskuksen lakiosastolle.

Kauppatieteiden maisteri Minna Haas on nimitetty 9.1. alkaen laskentapäälliköksi Eläketurvakeskuksen hallinto-osastolle.

Ekonomi Laura Niemi on nimitetty 1.6. alkaen työsuhdepäälliköksi Eläketurvakeskuksen hallinto-osastolle.

Tela

Teologian maisteri Päivi Marin on nimitetty 11.5. alkaenTyöeläkevakuuttajat TELA ry:n visuaalisen viestinnän asiantuntijaksi.

Varma

OTM, VT Hanna Huhanantti on nimitetty 1.4. alkaen työeläkevakuutysyhtiö Varman perintäpäälliköksi.

Kuukauden twiitti

800

Osittainen vanhuuseläke oli 800 euroa keskimäärin ja mediaani 720 euroa kuukaudessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Vuoden 2019 lopussa osittaisella vanhuuseläkkeellä oli 25 000 henkilöä, mikä on 6 000 enemmän kuin edellisvuonna.