Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2018

Työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöslukuja vuodelta 2018

 

Varma

Ilmarinen

Elo

Veritas

Pensions-Alandia

Yhteensä

 

2018

muutos,

% 3)

2018

muutos,

% 3)

2018

muutos,

% 3)

2018

muutos,

% 3)

2018

muutos,

% 3)

2018

muutos,

% 3)

VAKUUTETUT (lkm)

                       

TyEL

523 270

4,4 %

624 800

1,5 %

440 154

3,7 %

58 268

6,0 %

12 622

7,1 %

1 659 114

3,2 %

YEL (-vakuutuksia)

36 700

2,2 %

74 443

2,1 %

83 724

-0,3 %

10 880

6,0 %

1 249

-0,2 %

206 996

1,3 %

Yhteensä

559 970

4,2 %

699 243

1,5 %

523 878

3,0 %

69 148

6,0 %

13 871

6,4 %

1 866 110

2,9 %

                         

ELÄKKEENSAAJAT (lkm)

                       

Yhteensä

343 400

0,2 %

459 993

-2,0 %

237 904

4,7 %

31 634

1,4 %

4 690

4,0 %

1 077 621

0,2 %

                         

TULOT (milj. €)

Vakuutusmaksutulo

                       

TyEL-maksutulo

4 937,2

5,4 %

5 050,4

6,2 %

3 223,9

4,4 %

479,7

4,1 %

44,3

5,1 %

13 735,5

5,4 %

YEL-maksutulo

183,4

-0,5 %

384,3

-0,1 %

415,9

-1,9 %

60,6

0,5 %

4,0

-2,8 %

1 048,1

-0,9 %

Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus

-2,5

19,4 %

-24,8

32,6 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-27,3

31,5 %

Vakuutusmaksutulo yhteensä

5 118,0

5,1 %

5 409,9

6,0 %

3 639,8

3,7 %

540,3

3,7 %

48,2

4,4 %

14 756,2

5,0 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

249,3

-93,5 %

535,6

-82,3 %

405,8

-75,4 %

80,3

-64,5 %

3,3

-86,0 %

1 274,2

-85,4 %

Yhteensä

5 367,3

-38,3 %

5 945,5

-26,9 %

4 045,5

-21,6 %

620,6

-17,0 %

51,5

-25,9 %

16 030,4

-29,7 %

                         

LUOTTOTAPPIOT (milj. €)

15,8

27,4 %

19,0

89,2 %

25,6

10,1 %

3,3

14,6 %

0,1

-15,1 %

63,7

31,0 %

                         

MAKSETUT ELÄKKEET (milj. €)

                       

TyEL

5 383,3

2,2 %

5 789,0

3,4 %

2 857,1

4,2 %

397,8

5,0 %

29,5

4,8 %

14 456,7

3,2 %

YEL

284,9

2,2 %

401,8

-2,3 %

408,1

4,0 %

72,4

4,1 %

4,8

1,7 %

1 172,0

1,3 %

Yhteensä

5 668,2

2,2 %

6 190,8

3,0 %

3 265,2

4,2 %

470,2

4,8 %

34,3

4,3 %

15 628,7

3,0 %

Kustannusten jako

-264,2

10,8 %

-479,1

-0,9 %

369,4

19,3 %

51,0

23,6 %

12,5

14,1 %

-310,3

24,1 %

Yhteensä

5 404,0

3,0 %

5 711,7

3,2 %

3 634,6

5,5 %

521,2

6,4 %

46,9

6,8 %

15 318,4

3,8 %

                         

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)

                       

Vakuutusten hankintamenot

8,9

12,7 %

17,2

-11,1 %

20,9

0,7 %

3,3

11,5 %

0,2

-14,7 %

50,5

-1,3 %

Vakuutusten hoitokulut

30,4

-5,9 %

53,8

3,0 %

35,7

-6,9 %

6,2

5,1 %

0,2

17,3 %

126,3

-2,1 %

Lakisääteiset maksut

10,9

-4,4 %

11,7

-3,4 %

7,6

-5,4 %

1,1

-5,2 %

0,1

-3,4 %

31,4

-4,3 %

Muut hallintokulut

18,0

-0,6 %

21,2

-13,0 %

14,5

24,5 %

3,6

-1,3 %

0,9

3,7 %

58,2

-0,7 %

Liikekulut yhteensä

68,2

-2,0 %

103,9

-3,8 %

78,7

-0,1 %

14,3

3,9 %

1,4

1,7 %

266,4

-1,9 %

Korvaustoiminnon hoitokulut

28,1

-9,9 %

56,6

19,8 %

23,7

-15,0 %

5,0

-6,8 %

0,3

22,0 %

113,6

1,6 %

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

6,3

6,8 %

5,7

-0,1 %

2,8

33,9 %

0,4

-20,8 %

0,0

0,0 %

15,3

7,0 %

Sijoitustoiminnan hoitokulut

22,3

-1,3 %

28,4

-26,4 %

28,1

8,9 %

8,1

7,7 %

0,9

0,2 %

87,8

-8,0 %

Muut kulut

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Kokonaisliikekulut yhteensä

124,8

-3,5 %

194,6

-2,5 %

133,3

-0,9 %

27,7

2,3 %

2,6

3,0 %

483,1

-2,0 %

                         

Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta

2,4

-0,2

3,6

-0,3

3,7

-0,2

5,1

-0,1

5,4

-0,1

3,3

-0,2

Liikekulut % hoitokustannustulosta 1)

60,4

-6,3

83,2

-82,8

74,9

-6,0

93,1

-3,2

88,9

0,9

74,6

-3,2

                         

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)

                       

Vakuutusten hankintamenot

7,1

1,0

8,8

-0,9

15,7

0,3

11,9

1,0

7,1

-1,5

10,4

0,1

Vakuutusten hoitokulut

24,4

-0,6

27,6

1,5

26,8

-1,7

22,4

0,6

6,5

0,8

26,1

0,0

Lakisääteiset maksut

8,7

-0,1

6,0

-0,1

5,7

-0,3

4,1

-0,3

3,8

-0,3

6,5

-0,2

Muut hallintokulut

14,4

0,4

10,9

-1,3

10,8

2,2

13,1

-0,5

36,6

0,3

12,1

0,2

Liikekulut yhteensä

54,6

0,8

53,4

-0,7

59,0

0,5

51,5

0,8

53,9

-0,7

55,2

0,1

Korvaustoiminnon hoitokulut

22,5

-1,6

29,1

5,4

17,8

-2,9

17,9

-1,7

9,7

1,5

23,5

0,8

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

5,0

0,5

2,9

0,1

2,1

0,6

1,5

-0,4

0,7

0,2

3,2

0,3

Sijoitustoiminnan hoitokulut

17,9

0,4

14,6

-4,7

21,1

1,9

29,1

1,5

35,7

-1,0

18,2

-1,2

Muut kulut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kokonaisliikekulut yhteensä

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                         

VASTUUVELKA (milj. €)

36 521,4

-0,5 %

40 625,7

3,5 %

20 431,7

1,5 %

2 808,6

2,9 %

295,5

1,0 %

100 682,9

1,6 %

                         

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

Korkosijoitukset

13 522,1

0,3 %

17 360,7

-3,7 %

8 441,9

-4,4 %

1 240,5

-5,5 %

163,2

13,2 %

40 728,4

-2,6 %

Osakesijoitukset

17 915,8

-12,3 %

19 692,1

0,6 %

9 251,4

1,2 %

1 105,4

-7,0 %

76,6

-24,7 %

48 041,3

-4,7 %

Kiinteistösijoitukset

3 878,8

7,7 %

6 096,4

2,5 %

3 002,8

6,8 %

483,8

25,8 %

40,9

-8,0 %

13 502,7

5,6 %

Muut sijoitukset

8 698,6

10,1 %

2 874,8

26,4 %

1 899,2

-16,1 %

284,9

-1,4 %

42,3

17,4 %

13 799,8

8,1 %

Yhteensä

44 015,2

-3,1 %

46 024,0

0,4 %

22 595,3

-2,0 %

3 114,6

-1,9 %

323,0

-1,0 %

116 072,1

-1,5 %

                         

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %)

Korkosijoitukset

30,7

1,0

37,7

-1,6

37,4

-1,0

39,8

-1,5

50,5

6,3

35,1

-0,4

Osakesijoitukset

40,7

-4,3

42,8

0,1

40,9

1,3

35,5

-2,0

23,7

-7,4

41,4

-1,4

Kiinteistösijoitukset

8,8

0,9

13,2

0,3

13,3

1,1

15,5

3,4

12,7

-1,0

11,6

0,8

Muut sijoitukset

19,8

2,4

6,2

1,3

8,4

-1,4

9,1

0,1

13,1

2,1

11,9

1,1

Yhteensä

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                         

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)

Tuotto sitoutuneelle pääomalle

-2,0

-9,8

-1,4

-14,6

-1,4

-8,8

-1,5

-9,5

-1,1

-9,3

-1,6

-9,1

                         

TILIKAUDEN TULOS (milj. €)

                       

Vakuutusliikkeen tulos

22,9

-32,2 %

-40,5

-233,0 %

-14,2

-6,8 %

6,7

91,4 %

0,7

121,0 %

-24,4

-144,6 %

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

-1 815,7

-224,9 %

-1 592,1

-244,4 %

-827,4

-239,6 %

-114,7

-211,1 %

-11,0

-190,2 %

-4 360,9

-233,6 %

Hoitokustannustulos

55,9

25,1 %

29,9

-5,1 %

31,8

36,5 %

1,3

85,7 %

0,2

-5,0 %

119,1

18,6 %

Muu tulos

-4,1

48,1 %

21,6

671,4 %

3,6

-37,9 %

0,8

100,0 %

0,2

80,0 %

22,1

1740,0 %

Kokonaistulos

-1 741,0

-214,3 %

-1 581,0

-235,5 %

-806,2

-232,5 %

-105,8

-198,1 %

-10,0

-177,9 %

-4 244,0

-224,1 %

                         

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

-35,3

-67,8

-31,3

-55,8

-25,0

-44,7

-22,1

-45,5

-22,5

-53,0

-30,9

-57,1

% vastuuvelasta

-4,8

-8,9

-3,9

-6,9

-3,9

-7,0

-3,8

-7,7

-3,4

-7,8

-4,2

-7,7

                         

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

-902,3

-127,0 %

-641,6

-120,9 %

-331,9

-120,6 %

-46,8

-119,8 %

-4,4

-117,8 %

-1 927,0

-123,3 %

Vastuuvelan tuottovaatimus

-913,4

51,7 %

-950,5

29,5 %

-495,5

51,2 %

-67,9

49,1 %

-6,6

47,0 %

-2 433,9

44,7 %

Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

-1 815,7

-224,9 %

-1 592,1

-192,9 %

-827,4

-239,6 %

-114,7

-211,1 %

-11,0

-190,3 %

-4 360,9

-212,5 %

                         

SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 2)

                       

Siirto asiakashyvityksiin (milj. €)

153,0

-5,0 %

120,0

-11,4 %

71,9

-0,3 %

8,1

-5,8 %

2,5

-21,9 %

355,5

-6,5 %

% TyEL-palkkasummasta

0,8

-0,1

0,6

-0,6

0,5

0,0

0,4

0,0

0,7

-0,2

0,6

-0,1

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

3,1

-0,3

2,4

-0,5

2,2

-0,1

1,7

-0,2

5,6

-2,0

2,6

-0,3

                         

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €)

                       

Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen)

130,5

5,0 %

174,0

3,6 %

101,3

0,0 %

16,5

2,2 %

1,3

8,7 %

423,6

3,1 %

Tilinpäätössiirtojen kertymä

-0,7

-16,7 %

5,7

-3,6 %

0,8

2,1 %

1,6

-6,6 %

0,0

0,0 %

7,4

-5,2 %

Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero

8 004,4

-12,5 %

5 750,5

-16,8 %

2 537,1

-22,3 %

373,7

-25,4 %

32,1

-19,3 %

16 697,9

-16,0 %

Osittamaton lisävakuutusvastuu

1 485,9

-34,4 %

3 040,8

-4,6 %

1 312,1

-10,7 %

275,6

4,7 %

55,3

-6,7 %

6 169,7

-14,8 %

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

-1,2

0,0 %

0,0

100,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-1,2

76,5 %

Muut

-0,4

42,9 %

-53,3

14,0 %

-16,3

22,0 %

-4,6

-29,8 %

0,0

0,0 %

-74,5

14,4 %

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

9 618,5

-16,6 %

8 917,7

-13,8 %

3 935,1

-18,3 %

662,7

-14,9 %

88,7

-11,5 %

23 222,8

-15,8 %

Vakavaraisuusraja €

5 972,8

-12,4 %

5 592,0

-6,3 %

2 431,3

-20,0 %

289,5

-16,6 %

27,7

-25,1 %

14 313,3

-11,7 %

Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja

1,6

-5,9 %

1,6

-52,5 %

1,6

0,0 %

2,3

4,5 %

3,2

18,5 %

1,6

-7,8 %

Vakavaraisuusaste %

127,5

-6,0

123,7

-123,9

120,6

-5,3

126,2

-5,4

137,0

-6,0

124,6

-5,5

Eläkevarat

44 636,0

-2,9 %

46 473,8

0,5 %

23 017,9

-1,8 %

3 192,4

-1,5 %

328,8

-1,4 %

117 648,9

-1,3 %

                         

HENKILÖSTÖ (keskimäärin)

532

1,5 %

685

-12,2 %

466

0,9 %

151

-0,7 %

2

0,0 %

1 836

-4,4 %

 Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen kaikki luvut eivät välttämättä summaudu tasan.

1) Ilman sijoitustoiminnan & työkyvyn ylläpito­toiminnan liikekuluja & lakisääteisiä maksuja

2) Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon sisältyy muista poiketen myös siirtoa vakuutusliikkeestä (VA2).

3) Muutos % -sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina, mikäli 2017-sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. Mikäli 2017-sarakkeessa on esitetty prosenttilukuja, on muutos %-sarakkeessa esitetty muutos prosenttiyksikköinä.

4) Ilmarisen muutossarakkeen luvut on laskettu käyttämällä vertailuvuoden 2017 osalta Ilmarisen ja Eteran yhteenlaskettuja lukuja.