Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2018

Yhtiöt (TyEL, YEL)

Säätiöt (TyEL)

Kassat (TyEL, YEL)

MEK (MEL)

MELA (MYEL)

Keva valtio/ VER (JuEL)

Keva jäsenyhteisöt (JuEL)

Muut 7)

Yhteensä

                 

Vakuutetut (lkm)

1 866 110

19 195

17 175

7 310

60 138

134 000

535 000

25 818

2 664 746

Eläkkeensaajat (lkm) 1)

1 077 621

20 685

17 817

8 219

112 853

251 505

406 286

25 885

1 920 871

Palkkasumma/työtulo (milj. €)

60 938,0

1 088,5

1 159,1

260,9

1 239,9

5 897,6

17 410,0

823,9

88 817,9

                   

Tulot (milj. €)

                 

Vakuutusmaksutulo 2)

14 756,2

269,0

200,3

52,2

174,7

1 442,1

5 047,8

275,0

22 217,3

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

-1 927,0

-99,4

-11,0

7,9

-5,1

-664,9

-1 539,1

-8,7

-4 247,3

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (%)

-1,6

-2,9

-0,3

0,7

-3,5

-3,4

-3,0

-2,5

-2,2

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

1 274,2

86,1

273,8

52,7

2,5

526,7

-1 539,1

89,2

766,1

                   

Kulut (milj. €)

                 

Maksetut eläkkeet 3) 4)

15 318,4

302,2

323,8

128,6

827,2

4 648,6

5 225,3

339,7

27 113,8

Kokonaisliikekulut 5)

395,3

5,7

7,5

4,4

19,7

16,9

51,4

4,4

505,3

                   

Varat

                 

Eläkevarat 6)

117 733,2

3 367,5

1 976,4

1 117,8

124,1

18 485,7

50 493,4

2 896,8

196 194,9

Sijoitusvarat, milj. €

116 072,1

3 359,1

1 939,6

1 105,0

284,4

18 485,7

50 128,8

3 524,3

194 899,0

Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, %)

                 

Korkosijoitukset

35,1

42,4

29,0

6,1

48,5

38,4

41,6

38,0

37,1

Osakesijoitukset

41,4

40,5

42,3

51,0

34,3

47,2

44,2

51,3

42,9

Kiinteistösijoitukset

11,6

13,8

25,4

29,6

15,9

3,2

6,6

6,1

9,7

Muut sijoitukset

11,9

3,3

3,3

13,3

1,3

11,2

7,6

4,6

10,3

                   

Vakavaraisuus

                 

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

23 222,8

852,0

519,0

433,8

-

-

-

-

25 027,6

Vakavaraisuusraja €

14 313,3

388,8

233,6

156,1

-

-

-

-

15 091,8

Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja

1,6

2,2

2,2

2,8

-

-

-

-

1,7

Vakavaraisuusaste -%

124,6

133,9

135,6

163,4

-

-

-

-

125,3

1) Eläkkeensaaja voi saada eläkettä useammasta eläkelaitoksesta

2) Maksutuloon ei sisälly valtion budjetista kustannettavaa osuutta. YEL:n osalta 253,0 milj. €, MEL:n 58,4 milj. €, MYEL:n 679,5 milj. € ja JuEL valtion 2 789,2 milj.

3) Sisältää TVR-maksun muiden kuin Kevan (jäsenyhteisöt, valtio ja KER) osalta, joilla maksutulossa

4) Sisältää YEL:n valtion osuuden

5) Ei sisällä sijoitus­toiminnan kuluja

6) YEL varoissa mukana vakuutusmaksuvastuu, MYEL varat on vastuuvelka, Keva jäsenyhteisöt varat eläkevastuurahasto, Keva valtio ja KER varat ovat sijoitusomaisuus

7) Muut sisältävät Kirkon Eläkerahaston KER, Kelan toimihenkilöiden eläkejärjestelmän ja Suomen Pankin eläkerahaston