Julkaisija

Eläketurvakeskus, Etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

UUTISKIRJE

Tilaa Työeläke-lehden uutiskirje

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Matti Lumijärvi

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Kristiina Halonen (Ilmarinen)

Marjukka Hietaniemi (Eläketurvakeskus)

Kalervo Koistinen (Porasto)

Sonja Lilius (Mela)

Merja Paananen (Keva)

Markus Palomurto (Eläketurvakeskus)

Marjo Skoglund (Elo)

Kari Vatanen (Varma)

Christel Wedenberg (Veritas)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Mika Horelli, Kimmo Koivurinne, Lena Koski,

Riitta Lehtimäki, Peter Lindström, Kari Lindstedt, Karoliina Paatos, Tiina Palotie-Heino, Eeva Puuperä, Merja Raunis, Matti Remes, Juho Saari,

Maija Schrall, Katri Saarteinen, Mika Vidlund,

Nelli Westerholm ja Jessica Ålgars.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

paino

Hansaprint Oy

paperi LumiPress Silk 130 g/m2

54. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2019

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Seuraavan kerran syyskuussa.

No

aineistot

lehti ilmestyy

4

pe 30.8.

ma 30.9.

5

pe 25.11.

ma 25.11.