pääkirjoitus

Lisää tietoa – ja heti!

Huomiotaloudessa kilpailu on kovaa. Ihmisiä kiinnostavat asiat, jotka herättävät heissä tunteita ja joiden yhteys heidän omaan elämäänsä on läheinen. Jos itse aihe ei kiinnosta, tiedon tarjoajan ei auta huutaa suuremmalla megafonilla.

Kansalaisten tietämys työeläkkeistä on kyselyjen mukaan kohtalainen. Hyvällä asiakaspalvelulla tavoitetaan ne, jotka jo tarvitsevat eläketietoa ja -palveluja. Mutta miten saadaan eläkeiästä vielä kaukana olevat kiinnostumaan eläkeasioista?

Vähintään puolitotuus lienee: ei juuri mitenkään. Mutta ei silti heitetä hanskoja tiskiin.

Suomalaiset saavat tai haluavat eläketietoa eniten alan verkkosivuilta sekä henkilökohtaisena neuvontana. Tämä tulos näkyi Kevan tuoreessa kyselyssä ja on toistunut myös Eläketurvakeskuksen vuosittaisessa Eläkebarometrissa.

Median, somen ja esitteiden rooli on pienempi. Tosin eräässä toisessa tutkimuksessa myös median rooli nousi esille.

Mitä tulokset sitten tarkoittavat? Työeläkealan kannattaa pitää verkkosivunsa ja oman eläketiedon tarjoamispalvelunsa kunnossa, helppokäyttöisinä ja saavutettavina. Myös henkilökohtaiseen neuvontaan pitää panostaa, oli vastaajana ­sitten ihminen tai koulutettu botti.

Tein pari vuotta sitten osalle eläkealan ja työmarkkinajärjestöjen väestä kyselyn eläkeviestinnästä. Vastauksissa nousi esille kolme toivetta: selkeäkieliset kohderyhmille muokatut sisällöt, uusien kanavien vuorovaikutteinen käyttö sekä erityisesti eläkealan keskinäisen yhteistyön lisääminen eläketiedon tuottamisessa. Omat haasteensa löytyy kustakin toiveesta.

Hyvillä eläketiedon tarjontapalveluilla voidaan luoda se pohja, jota hyvä viestintä täydentää. Eläketiedon helpompi saatavuus arjessa, olivat ne sitten esimerkiksi pankki- tai veropalvelujen kyljessä, olisi varmasti hyödyllistä. Jo pelkkä eläketiedon tason ylläpitäminen tai sen alenemisen estäminen vaatii jatkuvaa työtä. Eläketietoa on tarjottava aina uusille sukupolville kiinnostavasti ja selkeästi. Tieto usein lisää myös luottamusta muttei toki aina.

Minusta realistisesti hyvällä tasolla ollaan, kun kansalainen osaa tehdä eläketiedon pohjalta omaa elämäänsä koskevia järkeviä päätöksiä. Jos hän päälle vielä tuntee eläkejärjestelmän hienouksia, se olisi jo ekstraa.

Työeläke-lehti tarjoaa tällä kertaa paljon perinteistä numerotietoa ja myös EU-tason eläkeasiaa. Rentouttavia kesäpäiviä kaikille lukijoille, tiedon parissa!

Matti Lumijärvi

päätoimittaja

Digilehti: Työeläkelehti.fi

Twitter: @MLumijarvi