Syksyn kansainvälinen konferenssi herättää

keskustelua eläkkeiden riittävyydestä

Väestö ikääntyy kaikissa EU-maissa. Millaista eläketurvaa Euroopassa voi odottaa? Ovatko järjestelmät rahoituksellisesti ja sosiaalisesti kestäviä? Miten uudistushaasteisiin vastataan?

TEKSTI NELLI WESTERHOLM KUVAT KAROLIINA PAATOS

Syyskuussa järjestettävä Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow -konferenssi on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtumista. Pyrkimyksenä on herättää keskustelua eläkkeiden riittävyydestä, sen mittaamisesta sekä siitä, mikä on Pension Adequacy Report (PAR) -raportin rooli EU:n eläkepolitiikan kokonaisuudessa.

Uuden raportin valmistelutyö käynnistyy syksyllä 2019.

– Konferenssissa käydään keskustelua siitä, millainen eläketurvan tasoa arvioivan raportin tulisi olla ja mihin sitä käytetään, kertoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.

Konferenssin puhujilla on kokemusta sekä EU:n sosiaalisen suojelun komitean (SPC) työskentelystä että EU:ssa edistettä­vien asioiden valmistelusta. He osaavat ottaa kantaa siihen, mitä eläketurvan riittävyyden tarkastelusta on tarkoitus seurata.

– EU:ssa eläkkeitä tarkastellaan erikseen rahoituksen kestävyyden ja eläketurvan riittävyyden näkökulmasta. Yhteinen tarkastelu ja päätelmät jäävät kuitenkin vähäiseksi, Kautto toteaa.

Konferenssissa tarkastellaan eläkkeiden riittävyyttä Euroopassa sekä tutkimuksen että EU:n politiikan näkökulmasta. Tarkemmalla tasolla teemoina konferenssissa ovat eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi, palveluiden rooli eläkeläisten hyvinvoinnin osana sekä yrittäjien eläketurva.

Suomalaiset tutkijat kertovat Suomessa käytössä olevista mittareista ja tutkimustuloksista.

Konferenssin lopussa katse suunnataan tulevaisuuteen. Miltä eläketurvan taso tulevaisuudessa näyttää ja mikä EU:n rooli kehityksessä on? Mikko Kauton vetämässä paneelissa ovat keskustelemassa eläketurvan tutkijat Yves Stevens ja Axel West Pedersen, komission edustaja Katarina Ivanković Knežević sekä OECD:n edustaja Monika Queisser.

Näkökulma EU:n eläkepolitiikkaan

Puolen päivän mittainen Pension Adequacy in Europe – Today and ­Tomorrow -konferenssi on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtumista.

Tapahtuma kokoaa yhteen ­eläketurvan ja eläkepolitiikan ­asiantuntijoita eri maista.

Suomalaisille osanottajille ­konferenssi tarjoaa näkökulmaa EU:n eläkepolitiikkaan.

Konferenssi järjestetään 17. syyskuuta 2019 Musiikkitalossa, Helsingissä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

www.etk.fi/conference2019