Julkaisija

Eläketurvakeskus, www.etk.fi

DIGILEHTI

Työeläke-lehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Sonja Lilius (Mela)

Marjaana Lundqvist (Eläketurvakeskus)

Elena Nyyssönen (Veritas)

Merja Paananen (Keva)

Anu Suutela-Vuorinen (Elo)

Esko Torsti (Ilmarinen)

Niko Väänänen (Eläketurvakeskus)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Antti Karkiainen, Lena Koski, Vesa Laitinen, Kari Lindstedt, Peter Lindström, Satu Nivalainen, Karoliina Paatos, Eeva Poutiainen, Jouko Ollikainen, Merja Raunis, Sanna Tenhunen ja Hanna Tossavainen.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy Markku Laitinen

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

53. vuosikerta

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2018

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Seuraavan kerran lokakuussa.

No

aineistot

lehti ilmestyy

4

pe 31.08.

ma 01.10.

5

pe 26.10.

ma 26.11.