Pallo

hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

Kari Lindstedt

Informaatikko

NICARAGUA

Eläkeuudistus johti väkivaltaan

Eläkeuudistusta ja samalla presidentti Daniel Ortegaa vastustaneissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin 50 ihmistä. Protestit alkoivat huhtikuun lopussa ja jatkuivat vielä toukokuun puolivälissä.

Nicaragualaiset suuttuivat suunnitelmasta, jossa eläkeuudistus olisi leikannut etuja viisi prosenttia ja samaan aikaan nostanut työntekijöiden maksuja 19 prosentista 22,5 prosenttiin.

Uudistuksen tavoitteena oli rajoittaa rahoitusvajetta, josta maan sosiaaliturvalaitos kärsii.

Vaikka lakiuudistus peruttiin, mielenosoitukset jatkuivat. Kansalaiset ovat tyytymättömiä maassa rehottavaan korruptioon sekä presidentin itsevaltaiseen johtamistyyliin.

France24.com.

Yle 14.5.

Euroopan unioni

Ikääntyvä väestö hidastaa euroalueen kasvua

Yhä vanhempi väestö uhkaa alentaa talouskasvua ja lisää painetta pitää korkotaso euroalueella matalana jopa vuosikymmenien ajan, kertoo Euroopan keskuspankin tutkimus.

Euroalueella säästämisasteen nousu, matala työllisyysaste ja eläke- ja terveysmenojen kasvu uhkaavat julkista taloutta. Keskuspankin mukaan tämä yhdistelmä lisää painetta pitää korot matalana.

Euroopan keskuspankki neuvoo euromaita nostamaan eläkeikiä. Sen mukaan uudistuksia ei pitäisi siirtää tulevaisuuteen.

Euroalueen väkiluvun odotetaan nousevan nykyisestä 340 miljoonasta 352 miljoonaan vuonna 2040, mutta laskevan 345 miljoonaan vuoteen 2070 mennessä.

Financial Times 20.3.

ISO-BRITANNIA

Pienituloisilla eläkeläisillä korkea asuntovarallisuus

Pienimpään tuloluokkaan kuuluvista brittieläkeläisistä jopa 89 prosenttia omistaa asunnon, kertoo annuiteettivakuutuksiin keskittyvän Just Groupin tutkimus. Keskituloisista briteistä vain 66 prosenttia omistaa asunnon.

Pienimpään tuloluokkaan kuuluvat tienaavat alle 7 620 puntaa vuodessa.

Selvityksen mukaan 49 prosenttia työikäisistä briteistä uskoo, että sijoittaminen kiinteistöön on paras tapa varautua tulevaisuuteen. 28 prosenttia puolestaan pitää eläkkeeseen sijoittamista parhaana vaihtoehtona.

Just Groupin mukaan kansalaisten kannattaisi panostaa nykyistä enemmän eläkesäästämiseen eikä laittaa kaikkea varallisuutta omistusasuntoihin.

The Actuary 23.4.

RUOTSI

Viranomainen: liian tiukat ehdot työkyvyttömyydelle

Ruotsin Valtiontalouden tarkastus­viraston arvion mukaan ehdot työkyvyttömyyden perusteella maksettaville korvauksille ovat liian tiukat.

Hylkäämispäätöksillä on viraston tutkimuksen mukaan negatiivisia vaikutuksia toimeentuloon ja terveyteen.

Tutkimuksessa oli mukana noin 30 000 henkilöä, jotka hakivat uudelleenarviointia kielteiselle päätökselleen työkyvyttömyysetuuksista.

Kielteisen päätöksen saaneilla on heikot mahdollisuudet saada tuloja työmarkkinoilta tai muista tukimuodoista.

Virasto haluaisi kirjata lakiin myös ajan, jossa päätös työkyvyttömyysetuudesta on annettava. För­säkringskassanin 450 päivän rajaa ei noudateta tarkastusviraston mukaan tarpeeksi hyvin.

SVT 24.4.

ITALIA

Populistit: kansanedustajien eläkkeet leikkuriin

Populistipuolueet haluavat karsia entisten kansanedustajien korkeita eläkkeitä. Ajatuksen takana ovat kevään parlamenttivaaleissa hyvin menestyneet populistipuolueet Viiden tähden liike ja Pohjoisen liitto.

Kansanedustajien eläkkeitä karsittiin Mario Montin pääministerikaudella vuonna 2011, mutta muutos ei koskenut ennen vuotta 2012 eläkkeelle siirtyneitä kansanedustajia.

Italiassa poliitikot nauttivat kansainvälisesti vertaillen korkeita palkkioita, kun niitä suhteutetaan keskimääräisiin ansioihin.

Entiset kansanedustajat väittävät ehdotuksia perustuslain vastaisiksi, koska muutos leikkaisi etuja takautuvasti.

Financial Times 10.4.

maaesittely

Belgia

Väkiluku: 11,3 miljoonaa

Elinajan odote: naiset 84 vuotta, miehet 79 vuotta

Eläkeikä: 65 vuotta

Eläkemaksu koko palkasta, mutta kertymällä palkkakatto

Belgiassa on erilliset lakisääteiset eläkejärjestelmät työntekijöille, yrittäjille ja virkamiehille. Eläkejärjestelmät ovat kuitenkin toistensa kaltaisia. Lisäksi on erityisjärjestelyitä eri ammattikunnille.

Lakisääteisen järjestelmän lisäksi Belgiassa on myös ammatillisia ja yksilöllisiä lisäeläkkeitä.

Lakisääteisistä työeläkejärjestelmistä maksetaan vanhuus- ja perhe-eläkkeitä. Työkyvyttömyyseläkkeet hoitaa sairausvakuutusjärjestelmä.

Työeläkejärjestelmä rahoitetaan jakojärjestelmällä. Työntekijät maksavat 7,5 ja työnantajat 8,86 prosentin työeläkemaksua.

Vanhuuseläkkeen suuruus määräytyy palkan mukaan. Käytössä on eläkepalkkakatto, joka on noin 4 400 euroa kuukaudessa. Sen yli menevästä osasta ei kerry eläkettä. Työantaja- ja työntekijämaksut peritään kuitenkin katosta huolimatta koko palkasta.

Eläke voi olla maksimissaan 60 prosenttia ansioista yksin asuvilla ja maksimissaan 75 prosenttia palkasta, jos puolison toimeentulo on riippuvainen eläkkeensaajasta. Vakuutusaikavaatimus on 45 vuotta. Siihen lasketaan työskentelyajan lisäksi erilaisia palkattomia aikoja.

Työeläkejärjestelmän eläkekatto eli kuukausieläkkeen enimmäismäärä on 2 720 euroa kuukaudessa.

Belgian yleinen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta, mutta vanhuuseläkkeen voi saada varhennettuna tietyin edellytyksin. Eläkeikä nousee 66 vuoteen 2025 mennessä ja 67 vuoteen vuonna 2030.

Lakisääteisiä eläkkeitä hoitaa Service fédéral des Pensions (SFP).