Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2016

Yhtiöt (TyEL, YEL)

Säätiöt (TyEL)

Kassat (TyEL, YEL)

MEK (MEL)

MELA (MYEL)

Keva/ VER (VaEL)

Keva (KuEL)

KKR (KiEL)

Yhteensä

                 

Vakuutetut (lkm)

1 777 646

18 567

26 748

7 360

65 125

135 000

520 000

18 000

2 568 446

Eläkkeensaajat (lkm) *

1 059 227

19 652

25 583

8 379

121 485

259 000

387 000

18 700

1 899 026

Palkkasumma/työtulo (milj. €)

56 972,9

1 026,4

1 145,5

258,1

1 319,0

6 041,0

16 888,0

508,4

84 159,3

                   

Tulot (milj. €)

                 

Vakuutusmaksutulo **

13 564,0

241,4

263,2

58,8

182,2

1 516,0

5 151,1

197,7

21 174,5

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

4 519,6

153,0

140,1

36,3

3,7

568,4

3 334,0

73,2

8 828,3

Yhteensä

18 083,6

394,4

403,3

95,1

185,9

2 084,4

8 485,1

270,9

30 002,8

                   

Kulut (milj. €)

                 

Eläkemeno/ Maksetut eläkkeet ***

14 231,6

285,2

310,3

125,4

796,1

4 467,2

4 748,6

193,9

25 158,3

Kokonaisliikekulut ****

401,3

5,2

6,6

4,4

16,9

18,1

50,7

3,6

506,8

Yhteensä

14 632,9

290,4

316,9

129,8

813,0

4 485,3

4 799,3

197,5

25 665,2

                   

Varat ja vastuut

                 

Vastuuvelka (milj. €)

91 614,8

2 764,0

2 852,4

827,2

108,4

-

-

-

98 166,8

Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

110 888,1

3 230,1

3 276,6

1 061,3

276,5

18 767,0

48 523,8

1 423,5

187 446,9

Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, %)

                 

Korkosijoitukset

37,8

48,5

35,3

12,1

50,7

46,7

45,5

35,9

40,4

Osakesijoitukset

39,6

38,9

37,2

51,8

30,8

45,0

42,2

42,4

41,3

Kiinteistösijoitukset

11,1

10,3

21,5

29,5

17,2

2,9

6,2

21,7

9,3

Muut sijoitukset

11,6

2,4

5,9

6,6

1,2

5,3

6,2

0,0

9,0

Yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                   

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (%)

5,1

7,1

5,6

6,7

3,3

6,7

7,4

7,9

5,9

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (milj. € )

5 423,0

217,4

174,5

67,7

9,2

1 189,5

3 334,0

103,6

10 518,9

Vakavaraisuuspääoma (milj. €)

24 547,1

918,0

918,0

395,6

-

-

-

-

-

Vakavaraisuuusaste (%)

28,0

39,7

37,8

58,8

-

-

-

-

-

* Eläkkeensaaja voi saada eläkettä useammasta eläkelaitoksesta

** Maksutuloon ei sisälly valtion budjetista kustannettavaa osuutta. YEL:n osalta 141,5 milj. €, MEL:n 56,6 milj. €, MYEL:n 638,2 milj. € ja VaEL:n 2 685,4 milj. €.

*** Sisältää YEL:n valtion osuuden. Sisältää TVR-maksun muiden kuin Kevan (KuEL ja VaEL) sekä KKR:n osalta, joilla maksutulossa

**** Ei sisällä sijoitustoiminnan kuluja