tiedoksi

Keskusteluun virittäytyivät tutkijat Anna d’Addio (vas.), Dirk Hofäcker, Traute Meyer sekä kommentaattorit Jaakko Kiander Ilmarisesta ja Katja Veirto Akavasta. Kuva: Karoliina Paatos
Keskusteluun virittäytyivät tutkijat Anna d’Addio (vas.), Dirk Hofäcker, Traute Meyer sekä kommentaattorit Jaakko Kiander Ilmarisesta ja Katja Veirto Akavasta. Kuva: Karoliina Paatos

Nuorten huonontunut työmarkkinatilanne huolettaa eläketurvan tutkijoita

Työmarkkinoilla tapahtuneet muutokset ja niiden seurannaisvaikutuksena eläkkeiden alhainen taso huolettaa eläketurvan tutkijoita.

Aihe nousi keskusteluun Eläketurvakeskuksessa 19. toukokuuta pidetyssä kansainvälisessä seminaarissa. Konferenssi kokosi lähes 130 alan huippuasiantuntijaa.

Huolen nuorten työmarkkinatilanteesta toi painokkaasti esiin OECD:lla eri maiden eläkepolitiikka tutkinut tohtori Anna d’Addio Pariisista.

– Työmarkkinoiden nykyisen kehityksen jatkuessa eriarvoisuus kasvaa. Nuorisotyöttömyys ja siitä johtuva köyhyysriski on todellisuutta monissa maissa, hän sanoo.

Helsingin yliopiston apulaisprofessori Kathrin Komp korosti, että Eurooppaan on uhkana syntymässä niin sanottu menetetty sukupolvi.

– Erityisesti Etelä-Euroopassa nuorisotyöttömyys on ollut liian korkea – liian pitkään, hän sanoi.

Professori Traute Meyer Southamptonin yliopistosta nosti keskusteluun tuoreen tutkimuksen, jonka mukaan EU-maiden välinen maahanmuutto on johtamassa eläkeongelmiin.

– Työperäisten maahanmuuttajien eläketaso suhteessa muuhun väestön jää liian pieniksi EU-maissa. Asiasta voi tulla tulevaisuudessa poliittinen ongelma, Meyer sanoi.

Professori Joakim Palme Uppsalan yliopistosta muistutti sosiaalipolitiikan paradoksista.

– Jos tarjoamme etuuksia vain yhteiskunnan vähäosaisille, on todennäköistä ettemme onnistu köyhyyden helpottamisessa. Toimeentulon turvaaminen kaikilla tulotasoilla on tasa-arvon kannalta edelleen tärkeää, hän tiivisti.

Palme toi esiin myös nykyisen ikääntymiskeskustelun ongelmat: eri puolilla maailmaa puhutaan liikaa säästöistä ja leikkauksista .

Tutkijoiden puheenvuorot ja muut 19.5. Changing Labour Markets, Life-Course and Pensions -konferenssin taltioinnit saatavilla Etk.fissä.

Peter Lindström

Taskutilasto povessa ei tule äitiä ikävä

Eläketurvakeskuksen tuottama taskutilasto sisältää keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja, aikasarjoja ja infografiikkaa.

Taskutilaston avulla on helppo hahmottaa kokonaiskuva eläketurvasta ja siinä tapahtuneista muutoksista. Vihkonen on tiivis ja näppärä, eikä se ole vaikeaselkoinen. Taskutilasto onkin suunnattu sekä suurelle yleisölle että työeläkealalla toimiville asiantuntijoille.

Taskutilasto on oiva apu faktojen tarkistukseen. Jos jokin asia mietityttää, löytyy tieto helposti taskuun mahtuvasta vihkosesta. Liikuitpa missä vain, tieto kulkee mukana.

Sisällöstä löytyvät tarpeelliset luvut kuin vettä vaan esimerkiksi seuraavista teemoista: eläkemeno, työeläkemaksut, eläkkeensaajat, työeläkkeelle siirtyneet ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Julkaisu on ladattavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona Eläketurvakeskuksen verkkopalvelussa (Etk.fi).

Paperijulkaisun voi tilata joko verkon sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse (aineistotilaukset@etk.fi).

Anne Iivonen

Kansalaisuudella ei merkitystä

työeläke­vakuuttamisessa

Kesäksi monet työnantajat palkkaavat kesätyöntekijöitä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Työnantajan tulee huolehtia työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta myös lyhytaikaisissa työsuhteissa ja työntekijän kansalaisuudesta riippumatta.

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti, jos työntekijä on 17–68 vuoden ikäinen ja työstä saatava ansio on vähintään 58,19 euroa kuukaudessa. Kesätyöntekijöitä koskevat samat säännöt kuin muitakin työntekijöitä.

Työntekijän kansalaisuudella ei ole merkitystä työeläkevakuuttamisen kannalta. Jos ulkomaalainen työntekijä työskentelee Suomessa ja on työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan, työnantajan on vakuutettava hänet työntekijän eläkelain mukaisesti.

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.

Työnantaja valitsee eläkelaitoksen, jossa järjestää työntekijöidensä eläketurvan. Eläkelaitosten omilla verkkosivuilla on yksityiskohtaista tietoa TyEL:n mukaisen vakuutuksen järjestämisestä.

Lukijat pitävät

Työeläke-lehteä

kiinnostavana

Lukijapalautteen perusteella lukijat ovat tyytyväisiä Työeläke-lehden sisältöön. Lukijat kokevat saavansa lehdestä kiinnostavaa tietoa ja he pitävät lehteä asiantuntevana, luotettavana ja ajankohtaisena.

Infografiikat ja eläkejärjestelmiä katutasolta esittelevät reportaasit nousivat lukijoiden suosikeiksi. Vakiopalstoista asiantuntija-artikkelit, uusin tutkimustieto, alan lainsäädäntömuutokset ja kokemukset työelämästä kiinnostavat lukijoita.

Enemmistö lukee mieluiten painettua lehteä (painosmäärä 11 000), kolmannes hyödyntää sekä digi- että paperilehteä ja pelkästään digilehti riittää 16 prosentille vastanneista.

Lukijatutkimus toteutettiin 11.4.–5.5. verkkokyselynä. Tilaajarekisterin tietojen perusteella lähetimme kyselyn sähköpostitse 1 800:een osoitteeseen. Kyselyyn vastasi 175 henkilöä.

Vastaajien kesken suoritetun arvonnan voittivat Anne Hirsiniemi (100 euron arvoinen lahjakortti) ja Jyrki Alanko (leffalippupaketti). Toimitus onnittelee voittajia ja kiittää kyselyyn osallistuneita.

Anne Iivonen

toimituspäällikkö

nimitykset

Etera

MSc in Information Management Henna Ahtola on nimitetty kehityspäälliköksi Etera 2020 -hankkeeseen.

Tradenomi Jari Pylväs on nimitetty asiakaspäälliköksi Keski-Suomen alueelle.

KTM Oona Tikkanen on nimitetty Risk Manageriksi.

KTM Kenneth Nyman on nimitetty reaalisijoituspäälliköksi.

Toimitilajohtamisen restonomi Joonas Arnberg on nimitetty vuokraus- ja kehityspäälliköksi.

Paul Karlsson on nimitetty yhteyspäälliköksi kumppanit ja kanavat -yksikköön.

Opi uutta

Vahvista

asiantuntijuuttasi

eläkeasioissa.

@

Koulutuksissa saavutat vahvat valmiudet työskennellä eläkealalla. Hallitsetko pääpiirteet, mutta tietosi kaipaavat päivitystä? Oletpa uusi alalla tai kokenut, tule oppiin.

Työeläkeasioiden perusteet alkaa 19.9., päättyy 28.9.

Työeläkeasioiden perusteet alkaa 21.11., päättyy 30.11. Koulutus sisältää itseopiskelua ja lähitapaamisia.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

23 000

euroa

Keskimääräinen YEL-työtulo on noin 23 000 €. Joka viides yrittäjä asettaa työtulonsa alarajan (7 557 €) tuntumaan.

Etuudet ja eläkemaksut perustuvat yrittäjän valitsemaan työtulomäärään.