Rahastoilla

vain yksi päämäärä

Jokainen euro on tarkoitettu vain yhtä tarkoitusta varten: nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun.

Teksti: Minna Lehmuskero


Tilinpäätöstiedoista voi nähdä, että työeläkevakuuttajien hallinnoimia eläkevaroja on lähes 190 miljardia euroa. Vaikka varoja on paljon, ei rahamäärässä ole euroakaan ylimääräistä, vaan jokainen euro on tarkoitettu vain yhtä tarkoitusta varten: nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun.

Mittavasta varallisuudesta valtaosa on nykyisten ja tulevaisuudessa maksuun tulevien eläkkeiden katteena ja osa sijoitus- ja vakuutustoiminnan riskien varalle tarkoitettua puskuria. Myös puskurirahastoissa olevat varat käytetään eläkkeiden maksuun – ennemmin tai myöhemmin.

Eläkerahastoissa on vain osa nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuun tarvittavista varoista.

Suurin osa maksettavista eläkkeistä rahoitetaan kunkin vuoden työeläkemaksulla, jota työnantajat ja työntekijät maksavat.

Yksityisaloilla kunkin vuoden työeläkemaksusta laitetaan talteen pieni siivu, josta muodostuu eläkerahasto. Rahastoa ja sen tuottoa käytetään eläkkeiden maksuun.

Jos tarkastellaan tämän hetkistä tilannetta, kertyneitä, tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä eli kokonaiseläkevastuuta on työeläkejärjestelmässä yli 600 miljardia euroa.

Tästä osuudesta on rahastoissa tallessa vain tuo edellä mainittu vajaat 200 miljardia euroa. Loppuosa rahoitetaan vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla.

Jotta myös tulevaisuudessa perittävien työeläkemaksujen taso pysyisi kohtuullisena, on jo kerätyistä rahastoista pidettävä hyvää huolta.

Työeläkevakuuttajat tekevät tästä osansa tuottavalla ja turvaavalla varojen sijoittamisella.