minä väitän!

YEL-vakuutus istuu kevytyrittäjyyteen

Kevytyrittäjyyden ympärillä kuohuu. Työeläkeyhtiöt tekivät yhteisen linjauksen, jonka mukaan kevytyrittäjiä ei toukokuun alun jälkeen voi enää vakuuttaa työntekijän eläkevakuutuksen mukaan.

Kevytyrittäjiksi kutsutaan henkilöitä, jotka työskentelevät yrittäjinä ilman omaa y-tunnusta ja laskuttavat työnsä laskutuspalveluyritysten kautta.

Linjaus herätti runsaasti keskustelua ja negatiivisia tunteita: hämmennystä, ärtymystä ja kiukkuakin. Osa keskustelijoista oli valmis kuoppaamaan koko laskutuspalvelualan täysin tarpeettomana.

Mielestäni eläkeyhtiöt tekivät asiassa ainoan oikean ratkaisun. Koko laskutuspalveluala oli muuttumassa villiksi länneksi, jossa ei vallinnut sääntöjä eikä kukaan tiennyt vastuitaan ja velvollisuuksiaan. Kevytyrittäjän väitettiin olevan työntekijän asemassa, mutta kukaan ei halunnut ottaa hänestä työnantajan kokonaisvastuuta.

Kevytyrittäjyys-käsitteen alle saatettiin sulloa millaista työtä tahansa, ja työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen vakuuttaminen antoi siihen mahdollisuuden. Eihän työntekijälle tavallaan ole väliä, kuka hänen vakuutuksensa maksaa – kunhan se vain tulee maksettua.

Työoikeudellisesti osapuolten statuksilla on suurtakin merkitystä, sillä työnantaja on paitsi juridisessa vastuussa työntekijöidensä työn jäljestä, myös velvollinen huolehtimaan muista työlainsäädännön määrittelemistä työnantajan vastuista. Nyt esimerkiksi kauppias luuli välttyvänsä työnantajavastuilta, kun hän järjesteli kassahenkilön palkanmaksun laskutuspalvelun kautta.

Kevytyrittäjä on nyt juridiselta statukseltaan ja sosiaaliturvaltaan yrittäjä, ja maksettavat maksut ja sosiaaliturva määräytyvät yrittäjiin sovellettavin ehtojen ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaisesti. Kevytyrittäjänä voi tehdä vain sellaista työtä, jossa ei muodostu työsuhdetta toimeksiantajan ja kevytyrittäjän välille.

Selvitimme kevytyrittäjien statukseen liittyvät kysymykset yhteistyössä eri viranomaisten kanssa jo viime syksynä ja muutimme toimintatapamme puoli vuotta sitten lain tulkinnan mukaiseksi. Yrityksemme rakensi eläkeyhtiön kanssa yhteistyössä mallin, jossa kevytyrittäjä voi siirtää YEL-vakuutuksensa hallinnoinnin valtakirjalla laskutuspalveluyritykselle.

Puolen vuoden kokemuksen perusteella osaan sanoa, että kevytyrittäjien YEL:n mukainen vakuuttaminen on toiminut hyvin, eikä kevytyrittäjyyttä tarvitse kuopata.

Kattava tiedottaminen on helpottanut kevytyrittäjien TyEListä YELiin siirtymistä, eikä niin sanottuja minimivakuutuksiakaan ole tarvinnut juuri kirjoittaa. Asiakaspalvelijamme ovat auttaneet kevytyrittäjiä YEL-vakuutuksen ottamisessa ja opastaneet siihen liittyvissä monissa kysymyksissä.

YEL-vakuutukseen siirtyminen oli askel oikeaan suuntaan, mutta kevytyrittäjän sosiaaliturvassa on kuitenkin vielä kehitettävää.

Nykyisenkaltainen YEL-vakuutus saattaa sopia vakaan, hyvin toimeentulevan yrittäjän sosiaaliturvavakuutukseksi, mutta kevytyrittäjän vaihteleviin työtuloihin se on liian jäykkä.

Nyt kun kevytyrittäjän status ja sosiaaliturva ovat selkeitä, voidaan keskustelu kääntää siihen, miten YEL-vakuutus saadaan joustavammaksi.

Kevytyrittäjän on vaikea ennustaa työtulojaan, joten helpointa olisi maksaa YEL-maksuja jälkikäteen toteutuneiden tulojen perusteella.

Laskutuspalvelualalla on nyt erinomainen tilaisuus yhdistää voimansa, jotta YEL-vakuutus saadaan paremmin tukemaan uusia työn tekemisen muotoja.

Heikki Karjalainen

Palstalla vieraileva kirjoittaja ottaa kantaa eläkekeskusteluun.

Kuka?

Heikki Karjalainen

Ikä: 29-vuotias

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Työ: Kehittämispäällikkö Omapaja Oy:ssä.