Kela-asioita hoitamaan tullut Vladislav Žavialov poikkesi odottaessaan myös Eläketurvakeskuksen luukulle ja yllättyi iloisesti saadessaan tietää eläkekertymänsä.
Kela-asioita hoitamaan tullut Vladislav Žavialov poikkesi odottaessaan myös Eläketurvakeskuksen luukulle ja yllättyi iloisesti saadessaan tietää eläkekertymänsä.

Vakuuttamisessa myös raja ratkaisee, mutta

TYÖ EI TUNNE RAJOJA

Ansiotyöstä kertyvä eläke ja sosiaaliturva kiinnostavat työn perässä maahan tulevia.

Teksti Kimmo Kontio Kuvat Vesa Laitinen

Eläketurvakeskus oli toukokuun alussa mukana toista kertaa Helsingin Kampissa Autotalossa sijaitsevalla In To Finland -palvelupisteellä. In To Finland on Kelan ja Verohallinnon palvelupiste Suomeen ansiotyöhön hakeutuville.

Eri maiden välillä työn perässä liikkuvia on yhä enemmän.

– Monet eläkeikää lähestyvät ja Suomessa töissä olevat virolaiset ovat tarkistuttaneet täällä eläkekertymäänsä, kertoo vakuuttamisasiantuntija Sari Benford palveluviikkonsa ensikokemuksia.

Eläke vakuutusmaan mukaan

Työeläke kiinnostaa Suomeen työhön tulevia. Benford hämmästelee, miten hyvin asiakkaat olivat perillä eläkeuudistuksesta. He jo tietävät eläkeiän noususta, jolle he halusivat saada varmistusta asiantuntijalta.

– Myös kesätyöhön tulevan on tärkeää selvittää jo ennen töiden alkamista, mihin maahan lakisääteiset vakuutukset täytyy hoitaa ja että vakuutusturva on kunnossa myös eläkkeiden osalta.

Benford muistuttaa, että ulkomailta Suomeen tuleva lähetetty työntekijä vakuutetaan lähtömaassa, ei Suomessa.

Suomalainen säädösyhteiskunta tuottaa monille päänvaivaa.

– Maahanmuuttajia saattaa yllättää, miten moneen rekisteriin on kirjauduttava, ja miten ansio- ja asuinperusteinen sosiaaliturva eroavat, Benford erittelee.

Säädökset ja kansainväliset sopimukset on lopulta tarkoitettu kaikkien parhaaksi ja estämään moninkertaista vakuuttamista.

– EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaan turva pitäisi järjestää yhdestä maasta. On yhä tavallisempaa, että henkilö tekee työtä useassa maassa, jolloin maksut ja vakuutukset saattavat mennä helposti väärään tai kahteen maahan, Benford mainitsee tyypillisen ongelmatilanteen.

Yhden luukun periaatteella

– Suomen sosiaaliturva ja verotus lähtevät rullaamaan, kun generoimme asiakkaalle henkilötunnuksen, kertoo in To Finland -palvelupisteessä sen perustamisesta lähtien työskennellyt verosihteeri Robert Kääriäinen.

Useimmat In To Finland asiakkaat ovat tulleet paikan päälle kysymään tietoja heidät palkanneen työnantajan ohjaamina. Merkittävä osa Kääriäisenkin työstä on tiskillä palvelun lisäksi kouluttamista ja neuvontaa. Hän on opastanut esimerkiksi yliopistojen ulkomaalaisille työntekijöille veroilmoituksen täyttämistä.

– In To Finlandin alkuaikoina tarjosin palvelua viemällä itse esitteitä työvoimapalveluyrityksiin, Kääriäinen nauraa tuolloista jalkatyötään.

Kelan palveluasiantuntija Mira Rantakeisun mukaan Eläketurvakeskus tuo hyvää lisää palvelutarjontaan, sillä tyypilliset asiakkaat ovat työn perässä Suomeen tulevia.

– Käytännön asiakaspalvelutilanteessa on tärkeä havaita, miten asia menee eläketurvan ja miten esimerkiksi verottajan näkökulmasta, Benford puolestaan kuvaa kokemuksiaan.

Veroilmoitusten jättöpäivän läheisyys toi runsaasti kävijöitä verottajan luukulle, vaikka In To Finland -palvelu onkin ensisijaisesti tarkoitettu ansiotyötä Suomessa aloitteleville ulkomaalaisille.
Veroilmoitusten jättöpäivän läheisyys toi runsaasti kävijöitä verottajan luukulle, vaikka In To Finland -palvelu onkin ensisijaisesti tarkoitettu ansiotyötä Suomessa aloitteleville ulkomaalaisille.
Eläketurvakeskuksen vakuuttamisasiantuntija Sari Benford näkee In To Finland -yhteistyön tärkeänä myös ammatillisen osaamisen kannalta.
Eläketurvakeskuksen vakuuttamisasiantuntija Sari Benford näkee In To Finland -yhteistyön tärkeänä myös ammatillisen osaamisen kannalta.

Eläketurvakeskus hoitaa

ulkomaille lähtevän sosiaaliturva-asiat kuntoon

Eläketurvakeskus ratkaisee työntekijän tai työnantajan hakemuksesta, kuuluuko ulkomaille lähtevä työntekijä Suomen sosiaaliturvaan.

Sillä ei ole merkitystä, onko lähtijä merimies, virkamies, lentäjä tai vaikka useassa maassa työskentelevä. Jokaisen lähtevän työntekijän sosiaaliturvaan löytyy ratkaisu Eläketurvakeskuksen lakiosastolla vakuuttamisyksikössä.

Sosiaaliturvaratkaisu lähetetään tiedoksi henkilölle ja hänen työnantajalleen. Tiedon saavat myös työeläkeyhtiö ja Kela. Kela puolestaan myöntää henkilölle ilman erillistä hakemusta asumiseen perustuvan sosiaaliturvan ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Sosiaaliturvaan kuulumista haetaan sähköisellä tai paperisella lomakkeella. Lomakkeet ja ohjeet osoitteessa www.etk.fi > Työeläkepalvelut > Ulkomaantyön vakuuttaminen.

Tarvittaessa Eläketurvakeskus on yhteydessä työnantajaan, työntekijään tai mainittuihin yhteistyötahoihin.

Marjaana Lundqvist