TILASTOT

Työeläke vankistunut

ja eläkemeno kasvanut samanaikaisesti

Vuonna 2015 maksettiin 25,3 miljardia euroa lakisääteisiä työeläkkeitä. Määrä kasvoi runsaat 800 miljoonaa edellisvuodesta. Sukupuolten välinen eläke-ero korostuu tulohaitarin ääripäissä.

Teksti Antti Karkiainen | Grafiikka Heidi Nyman

Viime vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyi noin 55 000 henkilöä. Heidän keskimääräinen kuukausittain maksettava työeläkkeensä oli 1 797 euroa – mikä on 300 euroa enemmän kuin vanhuuseläkkeensaajilla keskimäärin (1 486). Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden naisten eläke oli 1 515 euroa ja miesten 2 083 euroa.

Euromäärät eivät sisällä Kela- ja perhe-eläkkeitä.

Miehet tienanneet enemmän

Viime vuonna eläkkeelle siirtyneillä erityisen suuria sukupuolten väliset erot olivat yli 4 000 euron kuukausieläkkeissä. Heistä 80 prosenttia oli miehiä. Yli 4 000 euron eläkkeeseen ylsi viisi prosenttia uusista eläkeläisistä.

– Tilanne kertoo miesten roolista ja asemasta Suomen työelämässä. Se on kuitenkin vähitellen muuttumassa: vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneistä ja yli neljän tuhannen euroa kuukausieläkettä saavista miesten osuus oli 85 prosenttia, Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino.

Työeläke osana toimeentuloa

Työeläke on Suomessa lähes 1,5, miljoonan henkilön pääasiallinen toimeentulon lähde. Työeläkettä sai vuoden 2015 lopussa noin 1 440 000 henkilöä. Vanhuuseläkkeensaajien keski-ikä oli 74,0 vuotta.

Yhteensä lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin viime vuonna 28,9 miljardia euroa, josta työeläkkeiden osuus oli 25,3 miljardia euroa.

Työeläkemeno kasvoi edellisvuodesta noin kolme prosenttia. Työeläkemeno oli 827 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi työeläkettä saavien määrän lisääntymisen ja eläkkeiden tason nousun takia.

Vanhuuseläkkeiden osuus menosta oli 84 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeiden osuus 8 prosenttia ja perhe-eläkkeiden osuus 7 prosenttia.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen eläkerekisteriin.

Portugaliin suuria eläkkeitä

Ulkomaille maksetuista eläkkeistä keskimäärin suurimmat menevät Portugaliin. Ulkomaille maksetaan työeläkkeitä 226 miljoonaa euroa, vajaa prosentti kaikista työeläkkeistä.

Ulkomailla asuvia työeläkkeensaajia oli 34 000. Heistä kolme viidesosaa on Suomen kansalaisia.

Selvästi eniten eläkkeitä maksettiin viime vuonna Ruotsiin (18 700 henkilölle). Sen sijaan keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin Portugaliin (3 571 €), Espanjaan (1 791 €) ja Ranskaan (1 649 €). Keskimäärin ulkomaille maksettu työeläke oli 548 euroa kuukaudessa.

– Portugalin suosio on selvästi kasvanut: vuonna 2010 siellä asui 102 eläkkeensaajaa, ja vuonna 2015 heitä oli jo 433. Samalla euromääräinen eläkkeiden taso on noussut noin 2 140 eurosta lähes 3 600 euroon, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino.