Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

Nämä ja monet muut julkaisut löydät verkosta www.etk.fi/julkaisut

MUUALLA JULKAISTUA

Health as a predictor of early retirement before and after introduction of a flexible statutory pension age in Finland

Tutkimuksessa tarkastellaan terveydentilan vaikutusta eläkkeelle siirtymiseen ennen vuoden 2005 eläkeuudistusta ja sen jälkeen. Rekisteriaineiston avulla seurataan kummankin puolen eläkeuudistusta 63 ja 64 iän saavuttaneita syntymäkohortteja.

Tekijät: Taina Leinonen, Mikko Laaksonen, Tarani Chandola ja Pekka Martikainen

Social Science & Medicine 2016;158:149–157, http://authors.elsevier.com/sd/article/S0277953616302039

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

Tilaa julkaisukirje! www.etk.fi/uutiskirje