Työeläke-lehti on työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti.

JULKAISIJA

Eläketurvakeskus, Etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

UUTISKIRJE

etk.fi/uutiskirje

Toimituksen SÄHKÖPOSTI

tyoelake-lehti@etk.fi

PÄÄTOIMITTAJA

Tuovi Rautjoki

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ

Anne Iivonen

TOIMITUSNEUVOSTO

Markku Aalto (Eläkesäätiöyhdistys)

Anniina Alaluusua-Listola (Eläketurvakeskus)

Tiina Grönqvist (Varma)

Jorma Kinnunen (Mela)

Heidi Koskinen (Ilmarinen)

Noora Poussu (Elo)

Heikki Tikanmäki (Eläketurvakeskus)

Pirta Toivonen (Veritas)

Katriina Valve (Keva)

TEKIJÄT

Jaakko Aho, Ilari Ilmakunnas, Katri Isotalo, Antti Karkiainen, Jaakko Kiander, Sini Kivihuhta, Kimmo Koivurinne, Lena Koski, Kari Lindstedt, Olli-Pekka Orpo, Karoliina Paatos, Kari Puro, Eeva Puuperä, Merja Raunis, Matti Remes, Juho Saari, Katri Saarteinen ja Maija Schrall.

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET
aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Markku Laitinen

Aste Helsinki Oy

PAINO

Hansaprint Oy

paperi UPM Fine 100 g/m2

56. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2021

Ilmestyy neljästi vuodessa.

no  aineistot  lehti ilmestyy
1  12.2.  15.3.
2  7.5.  7.6.
3  3.9.  4.10.
4  5.11.  7.12.

Kannen kuva: Katri Saarteinen