infografiikka

Keskieläke

1 716 euroa

kuukaudessa

Kuukausieläke nousi ensimmäistä kertaa yli 1 700 euron. Suomalaisten eläkkeet ovat nousseet reaalisesti lähes 200 euroa vuosikymmenessä ja yli 400 euroa 20 vuodessa.

teksti Antti Karkiainen | tilastodata Heidi Nyman

Keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 716 euroa kuukaudessa (2019), lähes 40 euroa enemmän kuin vuonna 2018. Mediaanieläke oli 1 497 euroa kuukaudessa.

Suomalaisten kuukausieläke on kasvanut vuosikymmenessä reaalisesti reilut 10 prosenttia eli lähes 200 euroa. Kaksikymmentä vuotta sitten keskieläke oli 1 286 euroa eli reilut 400 euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Naisten eläkkeet ovat nousseet hieman miehiä nopeammin, mutta ovat edelleen keskimäärin viidenneksen pienempiä kuin miehillä.

– Kymmenessä vuodessa naisten ja miesten välinen ero kokonaiseläkkeessä on kaventunut neljä prosenttiyksikköä, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Maksetuissa eläkkeissä on suuria alueellisia eroja. Suurimmat eläkkeet painottuvat pääkaupunkiseudulle ja Ahvenanmaalle, pienet maatalousvaltaiselle Pohjanmaalle ja Itä-Suomeen (ks. kartta).

Uusimaalainen eläkeläinen saa keskimäärin 550 euroa suurempaa kuukausieläkettä kuin eteläpohjanmaalainen. Pienimmät kuukausieläkkeet maksetaan Etelä-Pohjanmaalla, Isojoella (1 243) ja suurimmat Kauniaisissa (3 105).

Tiedot kuvaavat vuoden 2019 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

Mitä keskieläke kuvaa?

Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausi­eläkettä.

Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe­eläkettä saavat.


Tiesitkö?

Omaa eläkettä saavien osuus 16 vuotta ­täyttäneestä väestöstä oli 33 prosenttia.

Eläkeläisten osuus on suurin Etelä-Savossa (44 %).

Uudellamaalla osuus on lähes kaksi kertaa pienempi (26 %).

Pohjois-Savossa Rautavaaralla kolme viidestä 16 vuotta täyttäneestä on eläkeläinen.

Espoolaisista eläkeläisiä on yksi viidestä (22 %).