Julkaisija

Eläketurvakeskus, Etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

UUTISKIRJE

Tilaa Työeläke-lehden uutiskirje

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Tuovi Rautjoki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Tiina Grönqvist (Varma)

Kristiina Halonen (Ilmarinen)

Marjukka Hietaniemi (Eläketurvakeskus)

Jorma Kinnunen (Mela)

Kalervo Koistinen (Porasto)

Markus Palomurto (Eläketurvakeskus)

Marjo Skoglund (Elo)

Pirta Toivonen (Veritas)

Katriina Valve (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Kirsi Hakala, Antti Karkiainen, Jaakko Kiander, Lena Koski, Vesa Laitinen, Riitta Lehtimäki, Kari Lindstedt, Peter Lindström, Marika Nieminen, Jouko Ollikainen, Olli-Pekka Orpo, Merja Raunis, Suvi Ritola, Matti Remes, Juho Saari ja Risto Vaittinen.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

paino

Hansaprint Oy

paperi LumiPress Silk 130 g/m2

55. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2020

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Vuoden 2020 ilmestymisaikataulu:

No

aineistot

lehti ilmestyy

3

to 30.4.

ma 1.6.

4

pe 28.8.

ma 28.9.

5

pe 30.10.

ma 30.11.