Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin www.etk.fi/julkaisut

Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019

Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2019–2085. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja etuustason kehitystä sekä työeläkkeiden rahoitusta. Rahoituslaskelman keskeisimpiä tuloksia ovat ­TyEL-maksun ja -varojen kehitys.

Tekijät: Heikki Tikanmäki, Sampo Lappo, Ville Merilä, Tuija Nopola, Kaarlo Reipas ja Mikko Sankala

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2019

Kokonaiseläke 2019

Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja ­verotuksen määräy­tymiseen

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna 2019. Esimerkit ja kuvat havainnollistavat kokonaiseläkkeen muodostumista eri tulotasoilla.

Tekijät: Juha Knuuti ja Suvi Ritola

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2019

Työeläkkeen laskentaopas 2019

Laskentaoppaaseen on koottu keskeiset työeläkkeen laskentasäännöt. Oppaassa käsitellään eläkelaskennan perusteita esimerkkien kera. Vuoden 2019 laskentaoppaassa on niiden eläkkeiden laskentasäännöt, joiden eläketapahtuma on vuonna 2019 tai sen jälkeen. Liitteenä on laskennassa apuna käytettäviä vakioita, kertoimia ja rajamääriä.

Tekijät: Johanna Kujanpää ja Marjukka Hietaniemi

Sarja: Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2019

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2017–2018

Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkemuotojen kehitystä vuoden 2018 loppuun mennessä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijoita ja eläkkeitä kuvataan kahden ensimmäisen vuoden ajalta. Työuraeläkkeestä esitetään ensimmäisen vuoden keskeisimmät ­tilastoluvut.

Tekijät: Jari Kannisto

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2019

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2017

Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2017 maksamista työntekijän eläkelain mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, yritysten ja vakuutettujen lukumääristä sekä yritysten palkkasumman, maksutulon ja vakuutusten jakautumisesta.

Tekijät: Jarno Varis ja Saara Hurmerinta

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 01/2019

EU-raportit: Miltä ikääntyvän Suomen ja Euroopan tulevaisuus näyttää?

Euroopan unionin raportit kartoittavat ikääntymisen kustannuksia ja eläketurvan riittävyyttä: Ikääntymisraportti (Ageing Report) kartoittaa ikääntymisen talousvaikutuksia pitkällä aikavälillä ja PAR-raportti (Pension Adequacy Report) vertailee eläketurvan tason tulevaa kehitystä EU-maissa.

Kirjoitus evästää vuonna 2018 julkaistujen raporttien tietomäärän tulkitsemiseen erityisesti Suomen näkökulmasta.

Tekijät: Marjukka Hietaniemi ja Meeri Kesälä

Julkaisu: Yhteiskuntapolitiikka Vol. 84 Nro 1 (2019)

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje