Omat rahat

Uudistunut laskuri

arvioi eläkkeen realistisemmin

Uudistunut eläkearviolaskuri ottaa huomioon Suomen yleisen ansiokehityksen eli palkansaajien keskiansioiden muutoksen. Tämä parantaa tulosten realistisuutta. Eläkelaskuri tarjotaan kansalaisille suunnatussa Työeläke.fi-palvelussa.

teksti Kari Lindstedt | kuvat Katri Saarteinen

Uudessa laskurissa on valittavana kaksi eri vaihtoehtoa ansiotason kehityksestä. Oletusvaihtoehtona on, että yleinen ansiotaso kasvaa reaalisesti 1,5 prosenttia vuodessa.

Toinen valittavissa oleva vaihtoehto on, että­ yleinen ansiotaso ja yksilön ansiotaso eivät muutu tulevaisuudessa. Aikaisemmin laskuri oletti aina näin. Tämä­ vaihto­ehto vastaa myös työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia.

Eläkkeen määrä ja palkka työuran lopussa esitetään laskurissa nykyhintatasossa, jolloin laskurin antamaa tulosta on helppo suhteuttaa nykyhintoihin.

Laskurin taustaoletukset

Laskurissa oletus tulevasta ansiokehityksestä vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmaa. Laskelman perusvaihtoehdossa ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,5 prosenttia vuodessa.

Reaalikasvussa hintojen nousun eli inflaation vaikutus on poistettu. 1,5 prosentin reaalikasvu tarkoittaa, että palkat kasvavat tämän verran enemmän kuin hintataso.

Uudessa laskurissa huomioitu yleinen ansiokehitys vaikuttaa tulevan eläkkeen määrään palkkakertoimen kautta. Omien ansioiden kehitys on sidottu laskurissa yleisen ansiokehityksen valintaan.

Uutena tietona Kelan eläke

Ansiotason kasvun havainnollistamiseksi laskuriin on lisätty tieto siitä, kuinka paljon viimeinen palkka ennen eläkkeelle siirtymistä on, jos yleinen ansiotaso kasvaa ennusteen mukaisesti. Lisäksi laskuri kertoo eläkkeen korvausasteen.

Uutena tietona eläkelaskuri näyttää myös Kelan eläkkeen 55 vuotta täyttäneille, jos työeläkettä ei ole kertynyt tai se on jäänyt pieneksi.

Laskuri laskee vain vanhuuseläkkeen määrän.

Tutustu uudistuneeseen eläkelaskuriin Työeläke.fi:ssä