Pallo

hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

Kari Lindstedt

Tietoasiantuntija

KANADA

Työeläkkeen tasoon tuntuvaa parannusta

Kanadan työeläkejärjestelmä CPP uudistui monilta osin vuoden 2019 alussa. Suurin muutos on työeläkkeen tason nosto. Pääosa muutoksista tulee voimaan vähitellen.

Työeläkejärjestelmien eläkkeen on aikaisemmin suunniteltu korvaavan 25 prosenttia työuran keskimääräisistä tuloista. Nyt tätä tavoitetasoa nostetaan vähitellen 33 prosenttiin. Samalla matalaa ansiokattoa nostetaan 14 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Leskeneläkkeen saamisedellytyksiä helpotetaan ja tasoa parannetaan alle 45-vuotiailla leskillä. Muutokset tulivat voimaan heti vuoden 2019 alusta.

Eläkkeiden korotukset rahoitetaan nostamalla peruseläkemaksuja nykyiseltä 9,9 prosentista 11,9 prosenttiin portaittain vuoteen 2023 mennessä.

Government of Canada 7.2.2019

ISO-BRITANNIA

Kova hinta vapaudesta

Britanniassa tuli vuonna 2015 voimaan uudistus, jonka myötä yli 55-vuotiaat voivat nostaa työmarkkinaeläkesäästöjä vapaasti. Osalle vapaus on osoittautunut tuhoisaksi.

Yli miljoona brittiä on hyödyntänyt vapautta. Kaiken kaikkiaan varoja on nostettu 23 miljardin punnan edestä. Rahoja on käytetty osin normaaliin kulutukseen, mutta osa on menettänyt varoja huonojen sijoitusten johdosta.

Monet ovat alkaneet sijoittaa nostettuja varoja ilman ammattimaista apua. Aikaisemmin eläkesäästöjä sijoitti itsenäisesti yksi kahdestakymmenestä, nyt joka kolmas.

Myös huijaukset ovat lisääntyneet ja kansalaiset ovat menettäneet varoja, kun he ovat tehneet sopimuksia epäluotettavien sijoitusmyyjien kanssa.

FT 22.2.

BELGIA

Natseja auttaneille yhä eläkettä Saksasta?

Belgian parlamentin ulkoasianvaliokunta vaatii, että Saksa lopettaa eläkkeiden maksamisen belgialaisille, jotka tekivät natsimiehittäjien kanssa yhteistyötä toisen maailmansodan aikana.

Parlamentin asiakirjan mukaan Belgiassa 30 henkilöä saa edelleen Saksasta eläkettä, joka perustuu Adolf Hitlerin määräykseen. SS-joukkoihin liittyneille ja natseille uskollisuutta vannoneille belgialaisille myönnettiin Saksan kansalaisuus ja eläkeoikeudet, eikä oikeuksia ole kumottu.

Saksan viranomaiset eivät ole suostuneet luovuttamaan tietoja eläkkeensaajista Belgiaan. Saksan työministeri myönsi, että Saksasta myönnetään sota-ajan eläkkeitä Belgiaan. Ministerin mukaan joukossa ei kuitenkaan ole SS-joukkojen entisiä jäseniä.

The Guardian 21.2.

RUOTSI

Kolmannes rahastoista sai lähteä

Eläkeuudistuksen yhteydessä Ruotsi vähensi rahastoeläkejärjestelmän rahastovalikoimaa kolmanneksella. Rahastoeläke on osa ruotsalaista työeläkettä, ja siihen ohjataan 2,5 prosenttia ansiotuloista.

Kaikkiaan 269 rahastoa poistettiin valikoimasta. Vakuutettujen varat näistä rahastoista on ohjattu oletusarvoiseen AP7-rahastoon, jota käytetään silloin, kun vakuutettu ei itse valitse mitään rahastoa. Valtaosa vakuutetuista ei itse aktiivisesti valitse rahastoa.

Karsinnasta huolimatta listoille jäi edelleen 553 hyväksyttyä rahastoa. Uusien ehtojen mukaan rahastoja tarjoavilla yhtiöillä pitää olla vähintään 500 miljoonaa kruunua pääomaa rahastoeläkejärjestelmän ulkopuolella.

IPE 15.1.

JAPANI

Työvoiman määrä kutistuu nopeasti

Työssäkäyvien japanilaisten määrä pienenee ennusteiden mukaan seuraavan 20 vuoden aikana 22 prosenttia – nykyisestä 65 miljoonasta 52,5 miljoonaan. Alhainen syntyvyys on tehnyt Japanista yhden maailman vanhimmista ja nopeiten ikääntyvistä maista.

Maa tarvitseekin nopeaa tuottavuuden nousua tai nopeaa maahanmuuton lisäämistä, jos se aikoo ylläpitää nykyisen kaltaista tuotantoa. Toistaiseksi Japanissa on toteutettu hyvin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, vaikka aivan viime vuosina ulkomaisen työvoiman määrä onkin lisääntynyt.

Pääministeri Shinzo Abe on yrittänyt patistaa naisia työelämään, mutta kannustavia uudistuksia ei ole juurikaan tehty. Äitiyden ja töissä käymisen yhdistäminen on Japanissa edelleen vaikeaa.

FT 15.1., Yle 5.2.

maaesittely

Alankomaat

Väkiluku: 17 miljoonaa

Elinajan odote: 83,5 (naiset) 80 (miehet)

Eläkeikä: 66 v 4 kk.

Työeläkkeet täysin rahastoitu

Hollannin eläkejärjestelmä valittiin maailman parhaaksi vuonna 2018 Mercer Global Pension Index -vertailussa. Työmarkkinaeläkkeitten rahastojen arvo on jopa 200 prosenttia vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Rahastoissa on varoja 1 400 miljardia euroa.

Kuten luvuista voi päätellä, työmarkkinaeläkkeet on täysin rahastoitu. Eläke­järjestelmä perustuu ajatukselle, että jokainen sukupolvi rahoittaa itse omat eläkkeensä ennakkoon. Rahat kerätään vakuutusmaksuina, ja ne sijoitetaan pääomamarkkinoille.

Silti Alankomaissa on jouduttu leikkaamaan eläkkeitä ja indeksikorotuksia ei ole tehty vuosiin. Taustalla on sekä pitkään jatkanut poikkeuksellisen alhainen korkotaso että vuoden 2008 finanssikriisi, joka laski rahastojen vakavaraisuuden alas.

Myös kansaneläkkeellä on vahva asema. Se muodostaa perustan eläketurvalle. Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat vakuutusaika ja ruokakunnan koko. Yksin­asuvan vanhuuseläke on noin 1 150 euroa. Asumisperusteisesta kansanvakuutusjärjestelmästä myönnetään myös perhe-eläkkeitä ja nuorten työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kansanvakuutuksen vanhuuseläkkeet ja perhe-eläkkeet rahoitetaan jakojärjestelmäperusteisesti pääosin palkansaajamaksuin ilman etukäteisrahastointia. Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet ovat täysin verorahoitteisia ilman erikseen perittäviä vakuutusmaksuja.

Eläkeikä on tänä vuonna 66 vuotta ja 4 kuukautta. Eläkeikä nousee vuosittain kolmella tai neljällä kuukaudella vuoteen 2022 saakka. Tästä alkaen eläkeikä on sidottu 65-vuotiaiden elinajanodotteen muutokseen.