infografiikka

Keskieläke

1 680 euroa

kuukaudessa

Puolet eläkeläisistä saa alle 1 500 euron kuukausieläkettä. Yli 3 000 euron saajia on seitsemän prosenttia. Keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella.

teksti Antti Karkiainen | tilastodata heidi nyman


Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 680 euroa kuukaudessa, runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Mediaanieläke oli 1 459 euroa.

Suuria yli 3 000 euron eläkkeitä sai seitsemän prosenttia eläkkeensaajista. Heistä selkeä enemmistö on miehiä.

– Eläkkeensaajien ylimpään kymmenykseen kuuluvista naisten osuus on vajaa kolmannes, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Miesten keskieläke oli 1 898 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 499 euroa.

Tiedot kuvaavat vuoden 2018 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 1 994 euron kuukausieläkkeen. Myös Ahvenanmaalla (1 808 euroa) maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä.

Kuntatasolla suurimmat eläk­keet ovat Kauniaisissa 3 059 euroa kuukaudessa, Espoossa (2 274) ja Helsingissä (2 090). Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella 1 215 euroa kuukaudessa.

Mitä keskieläke kuvaa?

Suomessa asuvien, työeläkettä ja/ tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä.

Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Puolessa kunnista eläkkeensaajien osuus yli 40 prosenttia

Suomessa on jo lähes 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. Joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia, ja 50 kunnassa heitä on yli puolet 16 vuotta täyttäneestä väestöstä.

– Vuonna 2008 näitä kuntia oli vain kaksi, nyt luku on jo 50. Muutos on ollut nopea ja heijastaa koko Suomen ikärakenteen muutosta, kertoo tilastoyksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino.

Eläkeläisten osuus on suuri etenkin Itä-Suomessa. Eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo (44 %). Seuraavaksi tulevat Kainuu (42 %) ja Kymenlaakso (40 %).

Maakunnista vain Uudellamaalla (26 %) on eläkeläisiä alle 30 prosenttia. Myös Suomen luoteisrannikolla väestö on keskimääräistä nuorempaa.