valvonta

Vakuuttamattomia palkkoja

yli sata miljoonaa euroa

Valvonnan tuloksena vakuuttamisen piiriin on keskimäärin vuosittain saatu yli 100 miljoonaa euroa vakuuttamattomia palkkoja.

teksti Kimmo Kontio | piirros Jouko Ollikainen

Eläketurvakeskus on valvonut vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä kattavilla verotus- ja eläkevakuutustietojen vertailuilla nyt jo kymmenen vuoden ajan.

Kuluneina kymmenenä vuotena on selvitetty liki 150 000 työntekijän eläketurvaa kuntoon ja palkkoja vakuutuksiin noin miljardi euroa. Tästä summasta eläkelaitokset ovat perineet vakuutusmaksuja noin 240 miljoonaa euroa.

– Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisensa oikein. Vakuuttamisen puutteet eivät ole kokonaisuutena arvioiden yleisiä, sillä selvitettyjen vakuuttamispuutteiden euromäärä vastaa noin 0,2 prosenttia vakuutettavasta kokonaispalkkasummasta, osastopäällikkö Matti Ruotanen Eläketurvakeskuksesta muistuttaa.

– Kun valvonnassa ilmi tulleet vakuuttamisen puutteet korjataan, eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksut oikean suuruisina ja työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan, Ruotanen toteaa.

Pimeä työ ei kerrytä eläkettä

Työnantajavelvoitteiden, kuten eläkevakuuttamisen välttely haittaa monella tapaa yhteiskuntaa ja työntekijöitä. Pimeä työ ei kerrytä eläkettä ja työntekijä jää vaille muita työhön liittyviä oikeuksiaan. Lisäksi harmaa talous nakertaa rehellisten yrittäjien kilpailuedellytyksiä ja verojen kertymää.

Velvoitteiden laiminlyöntiä ennaltaehkäistään valvonnan lisäksi myös viranomaisyhteistyöllä, johon Eläketurvakeskus osallistuu aktiivisesti.

Vuonna 2019 käynnistyvä tulorekisteri vaikuttaa työeläkevakuuttamisen koko kuvaan, ja tähän valmistaudutaan parhaillaan myös vakuuttamisen valvonnan näkökulmasta.

Tulorekisterin voimaan tultua työnantaja hoitaa palkkaan kuuluvan ilmoitusliikenteen yhden luukun kautta. Mutta silloinkin (aivan kuten nykytilassa) hän voi ilmoittaa TyEL-vakuutettavat ansiot väärän suuruisina. Menetelmät muuttuvat, mutta siirtymävaiheessa valvonta kohdistuu sekä ajantasaiseen tulorekisteritietoon että jälkikäteisesti vanhempaan aikaan.

Valvonnan haaviin 120 miljoonaa

Valvonnan vuoden 2017 tulos nousi edellis­vuoteen verrattuna

Valvonnan haaviin jäi 120 miljoonaa euroa vakuutta­mattomia palkkoja

Selvitetty tarkemmin yhteensä noin 9 500 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus

Selvitetyt vakuuttamisen virheet kohdistuivat 2 270 työnantajaan

Koskivat noin 18 600 työntekijää.

Lähemmin vakuuttamisen valvonnan tilasto­tietoja Etk.fi:ssä.