Tiedoksi

Palstan toimittanut Anne Iivonen

Kuva: Petteri Hentilä
Kuva: Petteri Hentilä

Eläke liittyy nuoruuteen. Opiskelusta ja jo 17-vuotiaana tehdystä työstä kertyy työeläkettä. Tampereen rekrytointitapahtumassa nuoret kysyivät tutkinnosta kertyvästä eläkkeestä. Kuvassa selin Taru Ahonen (vas.) ja Anna-Kaisa Kannisto-Nevala, joita Kimmo Kontio ja Hanna Hänninen jututtivat Eläketurvakeskuksen messupisteellä.

EU:ssa sosiaaliturvatietojen vaihto sähköistyy

Työeläkealan yhteisten EESSI-toiminnallisuuksien määrittely- ja toteutusprojekti käynnistyi alkuvuodesta.

EU:n laajuisen EESSI-hankkeen (Electronic Exchange of Social Security Informat­ion) myötä EU-maiden noin 15 000 sosiaa­liturvan toimijan välinen tietojenvaihto siirtyy sähköiseksi. Nykyinen paperilomakkeilla tapahtuva tietojenvaihto korvautuu sähköisillä sanomilla.

EESSI:n mukaista tietojenvaihtoa hoidetaan yhteisesti sovituilla lähes sadalla erilaisella sähköisellä sanomalla vakioituja toimintatapoja noudattaen.

Suomen ja EU-maiden välinen sähköinen tietojenvaihto kulkee jäsenmaiden yhteyspisteiden välityksellä.

Suomen yhteyspisteestä ja sen toteutuksesta vastaa Kela. Yhteyspisteen ja työeläkealan toimijoiden välisen sanomaliikenteen toteuttaa Arek Oy.

Työeläkealalla tietojenvaihto sisältää työntekijän vakuuttamiseen liittyvän sovellettavan lainsäädännön (muun muassa lähetetyn työntekijän tiedot), eläkkeiden ja perinnän asiat. EESSI nopeuttaa tietojenvaihtoa ja mahdollistaa toimintojen sekä etuustietojen käsittelyprosessien tehostamisen.

Työeläkealan EESSI-projektiin osallistuu eläkevakuuttajien, Eläketurvakeskuksen, Arekin ja Arekin tietojärjestelmätoimittajien asiantuntijoita. Projekti tekee tiiviistä yhteistyötä myös Kelan kanssa.

EU-maat siirtyvät sähköiseen tietojenvaihtoon siirtymäajan puitteissa. Joulukuussa 2017 hyväksyttiin EU:n komission ja jäsenmaiden välinen EESSI-sopimus sekä raportointimalli, jolla jäsenmaiden toteutusten edistymistä seurataan. Suunnitelman mukaisesti Suomessa työeläkealalla on valmius EESSI-sanomaliikenteeseen lokakuusta 2019.

Teksti: Elina Hyry

Asiantuntijavalmennukseen haku päällä

Työeläkealan asiantuntijoille järjestetään vuosittain ammattiosaamista syventävää koulutusta. Seuraava laajempi valmennusjakso alkaa syyskuussa.

Eläketurvakeskuksen järjestämä koulutus on tarkoitettu heille, jotka työskentelevät alan asiantuntijatehtävissä tai tekevät tiivistä yhteistyötä työeläkealan toimijoiden kanssa.

– Koulutuksen lähijaksoilla teemme laaja-alaista yhteistyötä, ja siten koulutus luo hyvät puitteet verkostoitua alan muiden osaajien kanssa, kertoo kouluttaja Anna-Stina Toivonen Eläketurvakeskuksesta.

Koulutus alkaa 12. syyskuuta ja päättyy ensi vuoden keväällä toukokuussa. Lähijaksot järjestetään Eläketurvakeskuksen koulutustiloissa Helsingissä. Valmennukseen otetaan korkeintaan 20 osallistujaa.

Valmennukseen haetaan verkkolomakkeella 15.6. mennessä. Valmennuksen hinta on 3 800 euroa (alv. 0). Lisätiedot ja hakemuslomake löytyvät Etk.fi-verkkopalvelusta.

Eläketurvakeskus palvelee 1.9. ajanvarauksella

Eläketurvakeskus uudisti asiakaspalvelunsa yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Syyskuusta lukien ulkomaantyön vakuuttamisen, ulkomaan eläkkeen hakemisen, työeläkevakuuttamisen neuvonnan sekä työeläkeneuvonnan palveluja saa vain ajanvarauksella.

Siirtymäaikana käytössä myös seuraavat palvelunumerot: ulkomaantyön vakuuttaminen 029 411 2816; ulkomaiset eläkehakemukset 029 411 2818; työnantajavalvonta 029 411 2831; yrittäjän YEL-neuvonta 029 411 2804, työeläkeneuvonta 029 411 2801 sekä asiakaspalvelu@etk.fi.

Palvelut 1.9. lukien sähköisellä ajanvarauksella. Samalla käyttön otetaan myös uusi yhteinen puhelinpalvelunumero.

3 faktaa tulorekisteristä

1 Mikä on tulorekisteri? Verohallinnon yllä­pitämä kansallinen sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille.

2 Milloin se on käytössä? Vuodesta 2019 alkaen työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin.

Eläkelaitokset ilmoittavat maksamansa eläke- ja etuustiedot tulorekisteriin vuoden 2020 alusta lähtien.

3 Mikä muuttuu nykyisestä? Tulorekisteri korvaa työeläkevakuuttajille tehtävät ansioilmoitukset (vuosi- ja kk-ilmoitukset), sillä ansiotiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksun yhteydessä.

EU-alueella yhä useammalla epätyypillinen työsuhde

Euroopan komissio julkaisi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden paketin (Social fairness package). Komission mukaan nykyisin lähes 40 prosenttia EU-alueella työssä käyvistä on joko epätyypillisessä työsuhteessa (vailla ­kokoaikaista vakinaista työsopimusta) tai toimivat itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Tällaisten henkilöiden sosiaaliturva ei ole välttämättä kattava, varsinkaan jos heillä ei ole työttömyysvakuutusta eikä pääsyä eläkeoikeuksien piiriin.

Komissio suosittaa, että EU-maissa epätyypillisissä työsuhteissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina työskentelevien tulisi päästä nykyistä kattavammin sosiaaliturvan piiriin.

Opiskele verkossa sinulle sopivana ajankohtana:

Suomen työeläkejärjestelmästä lyhyesti 2018
2017 eläkeuudistuksen perusteet

Perusteet eläkepäätöstietojen ilmoittamisesta.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

Nimitykset

Finanssivalvonta

Eduskunnan pankkivaltuusto on nimittänyt filosofian kandidaatti, vakuutusmatemaatikko (SHV) ­Lasse Heiniön Finanssivalvonnan johtokunnan jäseneksi 15.3. lukien.

Johtokunnan puheenjohtajana aloitti Suomen Pankin johtokunnan jäsen Marja Nykänen 1.4. alkaen. Varapj:na toimii valtiosihteeri, kansliapäällikkö Martti Hetemäki VM:stä, muut jäsenet ovat ylijohtaja Outi Antila STM:stä, tj. Vesa Vihriälä Etlasta sekä ekonomi Markku Pohjola.

TELA

Filosofian maisteri Leena Vuorenmaa aloitti Työeläkevakuuttajat Telan viestinnän suunnittelijana (määräaikaisuus alkoi 12.3.).

TELK

Oikeutieteen kandidaatti Petteri Immonen on nimitetty työeläke­asioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) puheenjohtajaksi 1.3. alkaen.

< 1 250 €

ALLE 1 250 euron kuukausieläkkeellä elää noin 40 prosenttia eläkeläisistä. Pientä eläkettä saavista kaksi kolmesta on naisia.

Suomessa on lähes 1,5 miljoonaa eläkettä saavaa henkilöä.

Vuoden 2017 tilastojen mukaan keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 656 € kuukaudessa.