Pallo

hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

Kari Lindstedt

Informaatikko

EU

Meppien eläkerahasto konkurssiin

Pitkään EU-parlamentissa työskennelleet mepit voivat jäädä ilman lisäeläkkeitään, sillä niitä hoitanut eläkerahasto ASBL menee arvioiden mukaan konkurssiin ensi vuosikymmenellä.

Lisäeläkkeistä nousi kohu vuonna 2009, minkä seurauksena parlamentin subventiot lisäeläkejärjestelmään tyrehtyivät.

Tällä hetkellä rahastossa on 146 miljoonaa euroa pääomaa. Vuosittaiset menot ovat 17 miljoonaa euroa. Lisäeläkkeeseen oikeutettujen edunsaajien määrä kasvaa lähivuosina.

Parlamentin pääsihteerin Klaus Wellen mukaan mepit jäävät todennäköisesti ilman lisäeläkettään tulevaisuudessa, sillä parlamentilla ei ole haluja eikä juridisia perusteita ottaa eläkevastuita hoidettavakseen.

Kauppalehti 23.1.

YHDYSVALLAT

Eläkkeelle siirtyminen nostaa miesten kuolleisuutta

Amerikkalaismiesten kuolleisuus kasvaa merkittävästi 62 vuoden iässä.

Selittäväksi tekijäksi on paljastunut ikäraja, jolloin amerikkalaiset voivat alkaa nostaa vanhuuseläkettä vastaavaa sosiaaliturvaa. Kolmannes amerikkalaisista tarttuu tähän mahdollisuuteen 62-vuotiaana.

Eläkkeellä jääminen sinänsä ei kuitenkaan selitä kuolleisuuden kasvua, vaan taustalla vaikuttavat elämänmuutokset. Niihin kuuluvat muun muassa tulojen lasku, terveyspalveluiden heikentyminen sekä tupakoinnin lisääntyminen.

Monet 62-vuotiaiden kuolevat liikenneonnettomuuksissa. Tutkijan selittävät tätä sillä, että työstä vapautunutta aikaa käytetään liikenteessä.

Wall Street Journal 11.2.

BRASILIA

Presidentti Temer: olen elossa

Presidentti Michel Temeriltä katkaistiin eläke kahdeksi kuukaudeksi, koska hän ei ollut todistanut eläkekassalle olevansa elossa.

Brasiliassa eläkeläiset joutuvat ilmoittamaan viranomaisille kerran vuodessa olevansa elossa, jotta eläkkeen maksu jatkuu. Temer ei ollut noudattanut vaatimusta.

Presidentti ei kuitenkaan ollut pahoillaan sattumuksesta. Hän sanoi olevansa tyytyväinen, että häntä kohdellaan tasa-arvoisesti kuin ketä tahansa brasilialaista.

Tapaus sattui symbolisesti merkittävään ajankohtaan, sillä presidentti pyrkii samaan aikaan taivuttelemaan kongressia epäsuosittujen eläkeleikkauksien taakse.

New Strait Times 4.2.

ISO-BRITANNIA

Ilmastonmuutosriski otettava yhä vakavammin

Ilmastonmuutos uhkaa eläkesäästöjä, jos eläkerahastot eivät arvioi sitä huolellisesti sijoituksissaan. Britannian hallituksen mukaan riskejä ei ole otettu tarpeeksi vakavasti.

Britannian suurimmat eläkerahastot joutuvatkin nyt vastaamaan, miten he suojelevat vakuutettujen varoja ilmastonmuutoksen aiheuttamilta riskeiltä.

Parlamentaarisen ympäristökomitean puheenjohtaja Mary Creagh sanoo, että eläkesäästöihin liittyvä pitkä aikaskaala on omiaan lisäämään riskejä.

Creagh muistuttaa, että nuori, joka nyt kirjautuu lisäeläkejärjestelmään, pääsee nostamaan eläkettä vasta 45 vuoden päästä.

Independent 5.3.

maaesittely

ITÄVALTA

Väkiluku: 8,8 miljoonaa

Elinajan odote: naiset 84 vuotta miehet 79,1 vuotta

Eläkeikä: naiset 60 vuotta miehet 65 vuotta.

Työeläkettä voi parantaa lisämaksulla

Itävallassa lakisääteinen eläke perustuu työskentelyyn. Asumisperusteista eläkettä ei ole, mutta maassa asuvat pienituloiset eläkkeensaajat voivat saada eläkelaitokselta perusturvaan kuuluvaa erillislisää. Työmarkkinaeläkkeiden merkitys on maassa pienehkö.

Kansainvälisessä eläkejärjestelmien vertailussa (Mercer) Itävalta sijoittuu vasta sijalle 21. Isoimpana ongelma on järjestelmän heikko kestävyys.

Eläkeikä on Itävallassa miehillä 65 vuotta ja naisilla 60 vuotta. Naisten vanhuuseläkeikä nousee vaiheittain miesten tasolle vuosina 2024–2032.

Lakisääteinen eläkejärjestelmä toimii jakojärjestelmänä, johon varat tulevat työnantajien ja työntekijöiden maksamista vakuutusmaksuista sekä valtion kassasta.

Eläkettä kertyy maksupalkkakaton alittavasta osasta, joka on 4 860 euroa.

SAKSA

Lakisääteisen eläkkeen painoarvo laskusuunnassa

Nuorten luottamus lakisääteisen eläkkeen riittävyyteen on Saksassa alhainen. Uusi hallitus onkin luvannut turvata lakisääteisen eläkkeen tason.

Samanaikaisesti koalitiohallitus on linjannut sitoutuvansa kolmipilariseen eläkejärjestelmään ja haluavansa edelleen kehittää yksityistä eläkesäästämistä.

Hallitus on yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa luvannut kehittää yksilöllistä lisäeläkettä eli ns. Riester-eläkettä, joka mahdollistaa verotuetun eläkesäästämisen. Tavoitteena on lisätä tuotteen houkuttelevuutta.

Saksassa hyväksyttiin syksyllä myös ensimmäiset täysin maksuperusteiset ammatilliset lisäeläkkeet (BRSG), ja ensimmäiset tuotteet on jo tuotu markkinoille.

IPE 8.1. & 13.2.