Julkaisija

Eläketurvakeskus, www.etk.fi

DIGILEHTI

työeläke-lehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

TOIMITUSNEUVOSTO

Sonja Lilius (Mela)

Marjaana Lundqvist (Eläketurvakeskus)

Elena Nyyssönen (Veritas)

Merja Paananen (Keva)

Anu Suutela-Vuorinen (Elo)

Esko Torsti (Ilmarinen)

Niko Väänänen (Eläketurvakeskus)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Petri Blomqvist, Hanna Hänninen, Antti Karkiainen, Kimmo Kontio, Lena Koski, Vesa Laitinen, Kari Lindstedt, Jenni Meronen, Heidi Nyman, Jouko Ollikainen, Karoliina Paatos, Merja Raunis ja Katri Saarteinen.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy Markku Laitinen

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

53. vuosikerta

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2018

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Seuraavan kerran kesäkuussa.

No

aineistot

lehti ilmestyy

3

pe 04.05.

ma 04.06.

4

pe 31.08.

ma 01.10.

5

pe 26.10.

ma 26.11.