infografiikka

Keskieläke

1 656 euroa

kuukaudessa

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Lähes 40 prosentilla eläke jää alle 1 250 euron kuukaudessa.

teksti Antti Karkiainen | tilastodata heidi nyman

Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 656 euroa kuukaudessa. Mediaanieläke oli 1 434 euroa kuukaudessa.

Miesten keskieläke oli 1 874 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 476 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän.

Lähes 40 prosentilla eläkeläisistä eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä kaksi kolmesta on naisia. Yli 3 000 euron eläkettä saa seitsemän prosenttia eläkkeensaajista. Heistä selkeä enemmistö on miehiä.

– Naisten eläkkeet painottuvat jakauman matalaan päähän, kun miehillä eläkkeensaajia on tasaisemmin kaikissa eläkehaitarin luokissa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Tiedot kuvaavat vuoden 2017 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

Suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 1 969 euron kuukausieläkkeen. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin Etelä-Pohjanmaalla.

Kuntatasolla Kauniainen nousi jälleen omaan luokkaansa 3 015 euron keskieläkkeellään. Espoo (2 249 €) ja Helsinki (2 061 €) ovat kakkos- ja kolmossijoilla. Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Iso­joella (1 191 €).

Mitä keskieläke kuvaa?

Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä.

Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Vähiten eläkeläisiä Limingassa

Suomessa on jo lähes 1,5 miljoonaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes.

Joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on jo yli 40 prosenttia, ja 35 kunnassa heitä on yli puolet väestöstä. Poikkeuksen muodostaa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Liminka, missä vain joka viides 16 vuotta täyttänyt on eläkkeensaaja.

Eläkeläisten osuus on suuri etenkin Itä-Suomessa. Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo (43 prosenttia). Alle 30 prosenttia eläkeläisten osuus vain Uudellamaalla (26 prosenttia).