tiedoksi

Masennus vie joka päivä kahdeksan henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle

Mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt kolmanneksen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeellä on 153 000 henkilöä. Viime vuonna työeläkejärjestelmästä jäi 18 800 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 52-vuotiaana. Yleisimmät syyt edelleenkin olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt.

Masennus on edelleen suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Korkeimmillaan se vei eläkkeelle 4 300 henkilöä vuodessa (2007) eli kaksitoista henkilöä päivässä. Viime vuonna masennusperusteiselle eläkkeelle siirtyi 2 900 henkilöä eli kahdeksan henkilöä päivässä.

– Masennus vie etenkin naisia työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2016 kaksi kolmesta masennusperusteisesta eläkkeestä myönnettiin naisille, kertoo tilastoyksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Osatyökyvyttömyyseläkkeinä myönnettiin viime vuonna reilu neljännes (28 %) työkyvyttömyyseläkkeistä. Määrä on kasvanut 10 prosenttiyksikköä vuosikymmenessä.

Antti Karkiainen

Asiantuntijatyö natisuttaa työaikalakia

Kolmikantainen työryhmä valmistelee ehdotusta työaikalaiksi. Työajan määrittelyssä pyritään huomioimaan työelämän muutokset niin, että työntekijän terveys ja työkyky säilyvät.

Toimihenkilöammateissa määritelty työaika, riittävä palautuminen sekä työn ja vapaa-ajan mutkaton yhteensovittaminen nousevat asiantuntijatyötä tekevien tavoitteiksi.

– Tulevaisuuden työ tulee perustumaan informaatioon, joka ei ole aika- ja paikkasidonnaista, muistutti digitalisti Ville Tolvanen Työterveyslaitoksen tiedotustilaisuudessa.

Työterveyslaitoksen mukaan huomio suunnataan etätyössä työntekijän tavoitettavuuden säädöksiin ja liikkuvan työn osalta työajan määrittämiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän ehdotus valmistuu kesäkuussa.

Nelli Westerholm

Työeläke.fi-palvelupaketti uudistuu vapuksi

Työeläke.fi:n uudistunut palvelupaketti julkistetaan uudessa kuosissaan vapun kynnyksellä. Kansalaisten palvelukanava muuttuu käyttäjäystävällisemmäksi palvelukokonaisuudeksi.

Sisällön kehittämisessä on pidetty mielessä eläketietoa etsivä kansalainen.

– Näin lisäämme ihmisten tietämystä siitä, miten heidän oma eläketurvansa muodostuu. Palvelussa tuomme eläketiedon näkyväksi ymmärrettävällä kielellä ja helposti käytettävänä, kertoo verkkopäätoimittaja Johanna Merinen Eläketurvakeskuksesta.

Koko työeläkealan yhteistä palvelua yllä­pitää ja sen sisällön toteuttaa Eläketurvakeskuksen viestintä. Täysin uudistetun media­konseptin ja digitaalisen tuotannon osalta kumppanina on ollut Frantic. Työeläke.fi:n sähköinen työeläkeote ja eläkkeen hakemis­palvelu säilyvät tunnistuksineen edelleen ­Arekin teknisessä ympäristössä.

Anne Iivonen

Työn tuunaus palkittu henkilöstötekona

Vuoden henkilöstöteko on Vantaan kaupungin Tuunattu työ -hanke. Tuunattu työ tarjoaa apua, kun työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi tilapäisesti kykenemätön suoriutumaan työstään. Tuunatusti hän kuitenkin pystyy tekemään soveltaen omaa tai korvaavaa työtä.

Tuunatun työn mahdollisuus otetaan puheeksi aina sairastumisen yhteydessä. Tuunatusta työstä voidaan sopia työpaikalla työntekijän ja esimiehen kesken tai työntekijän hakeutuessa työterveyshuoltoon.

Näin työntekijä pysyy mukana työyhteisössä ja työpaikka saa käyttöönsä ainakin osan työntekijän työpanoksesta.

Hankkeen tavoitteena on nostaa työkyky keskiöön. Myönteiset kokemukset ja tarinat ovat entisestään lisänneet tuunatun työn käyttöä, ja näin on saavutettu merkittävät säästöt henkilöstömenoissa.

Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry ja Ilmarinen palkitsivat Henkilöstöteko-kilpailun voittajan.

Työeläkealan asiantuntijaksi syksyn tehovalmennuksella

Työskenteletkö työeläkealalla asiantuntijatehtävissä tai teetkö tiivistä yhteistyötä työeläkealan kanssa? Oletko kiinnostunut syventämään osaamistasi työeläkeasioista sekä asiantuntijana?

Tule mukaan kuudenteen Asiantuntijana työeläkealalla -valmennukseen. Valmennus alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa 2018. Valmennuksessa syvennät työeläkealan tuntemustasi, kehität asiantuntijatyössä tarvitsemiasi taitoja ja verkostoidut muiden asiantuntijoiden kanssa.

Koulutus sisältää 12 asiantuntijaluentoa, asiantuntijatyön 360°-arvion sekä työhösi liittyvän kehittämistyön. Ilmoittaudu mukaan toukokuun loppuun mennessä Etk.fi-verkkopalvelussa [http://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/koulutus/asiantuntijana-tyoelakealalla-valmennus/].

Valmennuksen hinta on 3 800 euroa ­(alv 0 %). Lisätietoja valmennuksesta antaa Anna-Stina Toivonen puh. 029 411 2626, anna-stina.toivonen(a)etk.fi.

Eduskunta hylkäsi indeksisaloitteen

Eduskunta yhtyi valiokunnan mietintöön, jossa esitettiin kansalaisaloitteen (KAA 4/2016 vp) hylkäämistä. Asiaan paneutunut sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti eduskunnalle indeksimuutosta koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä.

Mietintö (StVM 4/2017) kansalais­aloitteesta työeläkeindeksin palauttamisesta takaisin palkkatasoindeksiksi valmistui 14. maaliskuuta. Edus­kunta vei asian päätökseen viikkoa myöhemmin.

nimitykset

Heli Backman

Eläketurvakeskus

OTK Heli Backman on nimitetty­ johtajaksi Eläketurvakeskukseen 1.1.2018 lukien. Hän aloittaa tehtä- vässä elokuun puolivälissä, ja eläkkeelle siirtyvä Riitta Korpiluoma työskentelee lakilinjan johta- jana kuluvan vuoden loppuun asti.

Heli Backmanilla on laaja eläke- ja sosiaaliturva-alan tuntemus sekä pitkä kokemus esimies- ja johtamistehtävistä.

Backman on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston eläkevakuutusyksikön johtajana vuodesta 2009. Ministe­riön eläkevakuutusyksikön vastuulla ovat muun muassa työeläkejärjestelmän etuuksia ja hallintoa sekä työeläkkeiden rahoitusta koskevat asiat, kansaneläkejärjestelmä ja tapaturmavakuutusjärjestelmä sekä näiden rahoitus.

Viime vuosina Backman on lisäksi vetänyt lukuisia suuria ja merkittäviä lainmuutoshankkeita.


Opi uutta

Vahvista

asiantuntijuuttasi

eläkeasioissa.

@

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Kevään koulutuksissa on laaja kattaus oppia ja osaamisen vahvistamista. Muutama esimerkki valikoimistamme:

Työeläkkeiden kustannustenjako 4.5.

Ulkomaantyön vakuuttaminen 9.5.

Ajankohtaista eläketurvan arvioinnista ja kehittämisestä 24.5.

Lakimiespäivä 7.6.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

116

milj. euroa

Selvitetty vakuuttamaton palkkasumma oli viime vuonna 116 miljoonaa euroa.

Vakuuttamisen valvonnalla Eläketurvakeskus torjuu harmaata taloutta.