Julkaisija

Eläketurvakeskus, www.etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Marjaana Lundqvist (Eläketurvakeskus)

Anu Suutela-Vuorinen (Elo)

Timo Toropainen (Eläkesäätiöyhdistys)

Esko Torsti (Ilmarinen)

Milla Vailaranta (Etera)

Niko Väänänen (Eläketurvakeskus)

Mika Ylä-Outinen (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Verneri Aalto, Marketta Ahlstén, Antti Karkiainen, Kimmo Kontio, Susan Kuivalainen, Lena Koski, Markku Laitinen, Vesa Laitinen, Harri Lemmetti, Kari Lindstedt, Peter Lindström, Juha Metso, Heidi Nyman, Jouko Ollikainen, Merja Raunis, Outi Salovaara, Heli Sorjonen, Ville-Pekka Sorsa ja Sanna Tenhunen.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

Ulkoasu ja sivunvalmistus

Aste Helsinki Oy

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

52. vuosikerta

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2017

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

No

aineistot

lehti ilmestyy

3

pe 05.05.

ma 05.06.

4

pe 01.09.

ma 02.10.

5

pe 27.10.

ma 27.11.