Pallo

hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta löydät osoitteesta www.etk.fi/muutmaat.

Kari Lindstedt

Informaatikko

IRLANTI

Eläkerahastot asuntolainamarkkinoille

Irlantilaiset eläkerahastot alkavat rahoittaa asuntolainoja tänä vuonna erillisen yhtiön kautta.

The Frank Mortgage -yhtiö kerää eri eläkesijoittajilta 250 miljoonaa euroa, jota se lainaa edelleen kuluttajille.

Alhaiset korot pakottavat eläkesijoittajia etsimään kokonaan uusia sijoitus­lajeja, joista olisi mahdollista saada tuottoja. Myös pankkien entistä tiukempi sääntely avaa mahdollisuuksia myös muille kuin pankeille toimia asuntolainamarkkinoilla.

The Frank Mortgage toivoo seuraavansa Alankomaita, jossa eläkeyhtiöiden asuntolainasijoitusten arvo on jo peräti ­ 660 miljardia euroa. Alankomaissa lähes joka viides uusi asuntolaina on eläke­yhtiöiden rahoittama.

Financial Times 8.3.

ISO-BRITANNIA

Homojen leskeneläkeoikeus korkeimmassa oikeudessa

Brittiläinen homomies John Walker vaatii korkeimmassa oikeudessa puolisolleen samoja eläke-etuuksia kuin mitä nais­puoliso saisi hänen kuollessaan.

Leski saa Iso-Britanniassa tyypillisesti työmarkkinoilla sovitun lisäeläkkeen kautta 50 prosenttia edunjättäjän eläkkeestä.

Työnantajilla on kuitenkin mahdollisuus eläke-etuutta myöntäessään jättää huomioimatta ennen vuotta 2006 maksetut eläkemaksut rekisteröidyssä parisuhteessa olleiden osalta. Tätä mahdollisuutta käyttäisi myös Walkerin työnantaja.

Suurin osa työnantajista on kuitenkin jättänyt mahdollisuuden käyttämättä. Leskeneläke-etuudet on maksettu samalla tavalla leskiksi jääneille riippumatta siitä onko leski ollut hetero- tai homoliitossa.

BBC 8.3.

RUOTSI

Tavoitteena tasa- arvoiset eläkkeet

Eri puolueiden edustajista koostuva Eläkeryhmä (Pensionsgruppen) on julkaissut toimintasuunnitelman, jonka avulla pyri­tään pienentämään miesten ja naisten ­välisiä eläke-eroja.

Suunnitelma koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta. Sen avulla pyritään muun muassa arvioimaan Ruotsin eläkejärjestelmän perusturva tasa-arvon näkökulmasta sekä etsimään ratkaisuja, joiden avulla rahastoeläkkeiden siirto aviopuolisoiden ja myöhemmin myös avopuolisoiden välillä tehtäisiin helpommaksi.

Naisten eläke on Ruotsissa keskimäärin 30 prosenttia pienempi kuin miehillä. Takuueläkkeen saajista 80 prosenttia on naisia.

Regeringskansliet 23.1.

RANSKA

Macron yhdenmukaistaisi eläkejärjestelmät

Presidentinvaalien ehdokas Emmanuel Macron lupaa isoja uudistuksia Ranskan työmarkkinoille ja eläkejärjestelmään.

Yksi kunnianhimoisista suunnitelmista on yhdistää 37 eri eläkejärjestelmää yhdeksi järjestelmäksi, joka kohtelisi yksityisen ja julkisten sektorin työntekijöitä yhdenmukaisella tavalla.

Macronin mukaan muutokseen menisi ainakin kymmenen vuotta ennen kuin se olisi kokonaan voimassa. Hän lupaa, ettei eläkeikään ja eläke-etuuksiin tulisi muutoksia hänen presidenttikautensa aikana.

Omaa keskustalaista liikettään edustava Macron haluasi lisäksi laajentaa työttömyysvakuutuksen koskemaan myös yrittäjiä, maanviljelijöitä ja freelancereita.

Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään 23.4.

Financial Times 2.3.

PUOLA

Eläkeiän lasku tuo kustannuksia

Eläkeiän lasku Puolassa aiheuttaa noin 0,4–0,9 prosentin vuosittaiset lisäkustannukset eläkejärjestelmälle suhteessa ­bruttokansantuotteeseen, arvioi Euroopan komission raportti.

Raportin mukaan julkisten varojen ­kestävyys on koetuksella, jos ihmisiä ei saada vapaaehtoisesti jatkamaan töissä lakisääteisen eläkeiän jälkeen.

Puolassa eläkeikää päätettiin vuonna 2012 nostaa vähitellen 67 vuoteen, mutta se laskettiinkin takaisin lähelle vanhaa tasoa, jossa naisten eläkeikä on 60 ja miesten 65 vuotta.

Maa kulkee vastavirtaan EU:ssa, sillä useassa maassa eläkeikää ollaan nostamassa.

Warsaw Voice 23.2.

maaesittely

Yhdysvallat

Väkiluku: 325 miljoonaa

Elinajan odote: naiset 81,2, ­ miehet 76,3 vuotta

Eläkeikä: 66 vuotta, nousee asteittain 67:ään.

Puolison eläke voi nostaa omaa eläkettä

Yhdysvalloissa lakisääteistä työeläke­-järjestelmää kutsutaan OASDI-järjestelmäksi. Asumisperusteista kansaneläkejärjestelmää ei maassa ole.

Työnantajien järjestämät lisäeläkkeet ovat Yhdysvalloissa yleisiä. Palkansaajat, jotka eivät kuulu työnantajan lisäeläkejärjestelmään, voivat maksaa vapaaehtoisia eläkemaksuja yksilölliselle eläketilille. Lisäeläkkeet ovat nykyään tyypillisesti maksuperusteisia, joissa eläke-etuuden suuruus määräytyy järjestelmään maksettujen maksujen perusteella.

Lakisääteisen eläkejärjestelmän rahoitus perustuu jakojärjestelmään, mutta puskurirahastoihin on kertynyt merkittävä varallisuus. Eläkkeet rahoitetaan vakuutusmaksulla, joka on sekä työntekijältä että työnantajalta 6,2 prosenttia palkasta. Maksua peritään palkkakaton (127 200 USD) alle jäävästä vuosipalkasta.

Vanhuuseläkeoikeutta varten vaaditaan työskentelyä vähintään kymmenen vuotta. Eläkkeen määrä lasketaan keskimääräisten tulojen mukaan. Täysi vanhuuseläke on 2 687 dollaria kuukaudessa. Vanhuuseläkkeeseen voi saada korotusta enintään 50 prosenttia puolison eläkkeestä. Vanhuuseläke on tuloharkintainen 70 vuoden ikään saakka.

Työkyvyttömyyseläke määräytyy pitkälti samoin kuin vanhuuseläke. Leskeneläkkeen voi saada yli 60-vuotias leski. Leskeneläkkeen perusmäärä on 100 prosenttia edunjättäjän eläkkeestä.

Lakisääteisen eläkejärjestelmän hallinnoinnista ja eläkkeiden maksamisesta vastaa Baltimoressa sijaitseva Sosiaali­turvan keskushallinto (Social Security ­Administration).