kokemuksen ääntä

Jari Puhakka ­havainnollistaa piirtämällä sen, miten eläke­varojen sijoittaja taituroi tuotto-odotuksen ja otetun riskin välillä.
Jari Puhakka ­havainnollistaa piirtämällä sen, miten eläke­varojen sijoittaja taituroi tuotto-odotuksen ja otetun riskin välillä.

Kolmen konstin

hattutemppu

Pitkä kokemus sijoitustoiminnassa on tuonut Jari Puhakalle varmuutta etsiä vaihtoehtoja.

Teksti: Anne Iivonen | Kuvat: Vesa Laitinen

Pasilan pieni ja pippurinen, työeläkeyhtiö Etera, puuskutti 6,6 prosentin tuoton sijoituksilleen. Viime vuoden hyvä tulos on runsaan prosenttiyksikön enemmän kuin työeläkealalla yleensä.

– Kolmeen kertaan onnistuimme säätämään salkun riskitasoa menestyksekkäästi, kertoo sijoitusjohtaja Jari Puhakka.

Sijoituskohteensa Etera jakaa kolmeen pääluokkaana jakautuen osakkeisiin, reaalisijoituksiin ja korkosijoituksiin. Niistä kukin reagoi eri aikaan ja eri tavoin talouden suhdanteissa.

– Näiden kolmen keskinäiset riippuvuudet vaikuttavat kokonaistulokseen. Pilkomme sijoitukset riskifaktoreihin, kuten korko- ja luottoriski, ja ajattelemme tuottoa, riskiä ja suhdannetta kokonaisuutena. Näin kykenemme reagoimaan heti tarvittavalla nopeudella, Puhakka kertoo.

Vastarannan kiiskenä

Kuin vastarannan kiiskenä pohjavesissä Etera toteutti valittua strategiaansa. Viime vuosinaan vakavaraisuuttaan menettäneen riskinotolla ei ollut suurta liikkumavaraa. Onnistuminen perustui tuottoisten hetkien tunnistamiseen.

– Valitsemalla riskikehikon rajoissa tuottoisat kohteet, ja ennakoimalla myös karikot, alkoi syntyä tulosta, Puhakka selittää.

– Kevensimme alkuvuonna osakesijoitusten ja pankkien joukkovelkakirjalainojen osuutta salkussa ja vastaavasti lisäsimme riskipitoisia sijoituksia Brexitin ja USA:n presidentinvaalien yhteydessä.

Kotimaista tuottoa

Etera pärjäsi suorissa kiinteistösijoituksissa kotimaassa, ja sai niihin sijoitetulle pääomalle kahdeksan prosentin tuoton.

– Olemme löytäneet erittäin hyvin tuottavia kohteita kotimaasta. Kotimaisten sijoitusten osuus salkussamme on noin 38 prosenttia. Lisäarvo perustuu ennen kaikkea yhteyksiin yritysjohtoon sekä paikallistuntemukseen, Puhakka sanoo.

– Rahoittajina olemme mukana muun muassa Triplassa Pasilassa suotuisten tulevaisuuden näkymien vuoksi, Puhakka kertoo.

YIT rakentaa Triplaa, kolmen korttelin liikekeskustaa 50:n jalkapallokentän kokoisella rakennustyömaalla.

– Pääratojen varrella olevat isot kaupungit, etunenässä­ Helsinki, ovat rakentamisen paraatipaikkoja. Mutta eivät ­pelkästään. Myös keskisuurissa kaupungeissa hyvä tuottokehitys varmistuu mikrosijainnin huolellisella miettimisellä. Edelleen se pätee, että ratkaisevaa on sijainti, sijainti ja sijainti.

Ketterä tiimipelaaja

Matala korkotaso on johtanut siihen, että helppoja tuottoja on yhä vaikeampi saada pitkällä aikavälillä.

– Eteran strategian ydin on hakea tuottoa useista lähteistä eikä vain listatuista osakkeista. Tuottoa haimme noteeraamattomista sijoituskohteista, kuten kiinteistöistä, yritysrahoituksesta ja metsästä.

Kun työeläkeyhtiö menestyy eläkevarojen sijoitustoiminnassa, paranee vakavaraisuus ja paksumpi lompakko antaa tilaa riskinotolle. Eterassa ei kuitenkaan ollut suuren suurta liikkumatilaa. Ahtaassa raossa Etera haki, ja menestyksen myötä sai, pelitilaa.

– Saavutuksemme teimme yhtenä joukkueena ja hyödynsimme päätöksissä koko organisaation osaamista, Puhakka sanoo.

Sijoitukset ja asiakasrahoitus -toiminnot jakautuvat Eterassa kolmen otsikon alle: reaalisijoituksiin, yrityssijoituksiin ja allokaatiotoimintoihin. Näiden kolmen tiimin 19 sijoituspäätöksentekijän voimin sekä hallinnon, lakipalvelujen ja riskienvalvonnan tukemana Etera tekee sijoitustuloksensa.

– Tiimien välillä tiedon on kuljettava kuin hengitys, Puhakka sanoo.

Kokeneen vainulla

Eterassa vuodesta 2010 työskennelleen Puhakan on pitänyt tehdä siellä lähes kaikki eri tavoin kuin aiemmissa työpaikoissaan. Pitkä kokemus sijoitustoiminnan johtotehtävistä on tuonut hänelle varmuutta etsiä vaihtoehtoja.

Ekonomistin koulutustaustastaan johtuen häntä kiinnostaa iso kuva. Se, kuinka kansantalous kokonaisuutena reagoi. Mutta ei pelkästään suuri skaala vedä puoleensa.

– Pidän myös siitä, että pääsen ruohonjuuritasolla miettimään uuden alkavan yrityksen näkövinkkelistä asioita. Samanaikaisesti tulee ymmärtää sijoitusympäristön globaalit muutokset. Skaalat vaihtuvat, ja töiden kirjo on monipuolinen, hän sanoo.

kuka?

Jari Puhakka

Ikä: 51-vuotias

Kolulutus: YTM, pääaineena kansantaloustiede

Työ: Eteran sijoitusjohtaja vuodesta 2010, aiemmin Pohjolan varain- hoidon johtaja, sijoitukset 2005–2010, Ilmarisessa osake- ja arvo- paperisijoitusjohtaja 2000–2005, ­Gyllenbergissä (nyk. SEB-ryhmää)­ mm. strategina 1995–2000 ja ­varhemmin osakeanalyytikkona/­korkorahastonhoitajana OP/OKO-ryhmässä.

Perhe: Vaimo ja viisi lasta, joista kolme lähtenyt pesästä. 2 koiraa.

Harrastukset: Tennis, juoksu, mökkeily, lukeminen.

Jari Puhakka muistuttaa,  että Etera julkaisee joka  kuukausi sijoitustuottonsa ja suhdanneindeksin. Maksussa olevista työeläkkeistä on  vastuullisesti huolehdittava, mutta ei pelkästään niistä. Myös jatkuvasti kertyvien,  luvattujen eläkkeiden vastuu- velan on oltava mielessä.
Jari Puhakka muistuttaa, että Etera julkaisee joka kuukausi sijoitustuottonsa ja suhdanneindeksin. Maksussa olevista työeläkkeistä on vastuullisesti huolehdittava, mutta ei pelkästään niistä. Myös jatkuvasti kertyvien, luvattujen eläkkeiden vastuu- velan on oltava mielessä.