Infografiikka

Keskieläke

1 632 euroa

kuukaudessa

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Mitä suurempi keski­- eläke kunnassa on sitä todennäköisemmin sukupuolten väliset erot ovat suuret.

Teksti Antti Karkiainen | Grafiikka Heidi Nyman

Keskimääräinen kokonais­- eläke oli viime vuonna 1 632 euroa kuukaudessa. Mediaanieläke ­ oli 1 405 euroa kuukaudessa.

Tiedot kuvaavat vuoden 2016 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteis­tilastoon.

Kauniainen omaa luokkaansa

Suomen suurim­mat eläkeet mak- settiin jälleen kerran Uudella- maalla, missä asuvat saivat keskimäärin 1 942 euron kuukausi­eläkkeen. Myös Ahvenanmaalla maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä, 1 761 euroa.

Kaikki muut maakunnat jäävät alle maan keskiarvon. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisissa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Kuntatasolla Kauniainen nousee selvästi yli muun Suomen 3 014 euron keskieläkkeellään. Espoo, 2 224 euroa, ja Helsinki, 2 032 euroa, ovat kakkos- ja kolmossijoilla. Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella, 1 165 euroa.

– Mitä suurempi keskieläke kunnassa on sitä todennäköisemmin sukupuolten väliset erot ovat suuret. Esimerkiksi Kauniaisissa naisilla on keski-­ määrin puolta pienemmät eläkkeet kuin miehillä, kertoo Eläketurva­keskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino.

Kokonaiseläkemeno vuonna 2016 oli 29,7 miljardia euroa, josta työeläkkeitä oli 26 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,5 miljardia.

Mitä keskieläke kuvaa?

Suomessa asuvien, työelä­kettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä.

Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Utsjoen naisilla miehiä paremmat eläkkeet

Suomen ja EU:n pohjoisin kunta on mielenkiintoinen poikkeus myös eläkkeiden näkökulmasta.

Utsjoki on Suomen ainoa kunta, missä naisilla on keskimäärin miehiä paremmat eläkkeet. Naisten eläke oli keskimäärin 1 540 ja miesten 1 527 euroa kuukaudessa.

Utsjoella naisten keskieläke on selkeästi, noin 90 euroa, koko maan keskitasoa korkeampi.

Koko maassa naisten keskieläke oli 1 453 ja miesten 1 848 euroa kuukaudessa. Näin naisten eläke oli keskimäärin ­79 prosenttia miesten eläkkeestä.

Utsjoella on 409 omaa eläkettä saavaa henkilöä, 222 miestä ja 187 naista.