Työeläke on Eläketurvakeskuksen julkaisema työeläkealan ammatti- ja sidosryhmälehti.

Julkaisija

Eläketurvakeskus, www.etk.fi

DIGILEHTI

työeläke-lehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Johanna Ahonen (Varma)

Mari Rehn-Kiukkonen (Eläketurvakeskus)

Mikko Sankala (Eläketurvakeskus)

Timo Toropainen (Eläkesäätiöyhdistys)

Milla Vailaranta (Etera)

Mika Ylä-Outinen (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Heidi Nyman, Anu Jarva, Antti Karkiainen, Kimmo Kontio, Lena Koski, Kati Kuitto, Vesa Laitinen, Kari Lindstedt, Juha Rahkonen, Riitta Väkeväinen ja Kai Widell.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

Ulkoasu ja sivunvalmistus

Aste Helsinki Oy

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

51. vuosikerta

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2016

Työeläke ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Seuraavan kerran 6. kesäkuuta.

NO

AINEISTOT

LEHTI ILMESTYY

3

pe 06.05.

ma 06.06.

4

pe 02.09.

ma 03.10.

5

pe 28.10.

ma 28.11.