tapasimme

Obi-Wan Kietäväinen

Kevan uusi toivo

Timo Kietäväinen siirtyy pian Kuntaliitosta Kevan johtoon. Hänen tärkeimmät tehtävänsä ovat selvät: pitää kiinni nykyisistä työeläkevakuutetuista ja normalisoida Kevan toiminta. Hän on Kevan uusi toivo.

Teksti Riitta Väkeväinen Kuvat Juha Rahkonen

Muistathan sen kohtauksen kaikkien aikojen ensimmäisessä Tähtien Sota -elokuvassa (Episodi IV – Uusi toivo). Luke Skywalker uhkaa jäädä kiinni, kun sotilaat kysyvät hänen henkilöpapereitaan. Harmaantunut jedi, Obi-Wan Kenobi, tekee pienen kädenliikkeen ja sanoo sotilaille: Te ette tarvitse hänen henkilöpapereitaan. Sotilaat vastaavat: Me emme tarvitse hänen henkilöpapereitaan. Samaa vaikuttamistaktiikkaa näyttää käyttävän Kevan uusi toimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Hän katsoo poliittisia päättäjiä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia tyynesti silmiin ja sanoo: te ette tarvitse muuta eläkevakuuttajaa kuin Keva.

Keva tarvitsee poliitikkojen tuen

Kaikkein kovin haaste Kevalle ja sen toukokuun alussa aloittavalle uudelle toimitusjohtajalle on huolehtia siitä, että kuntien palkkalistoilta sote- ja aluehallintouudistuksen myötä maakuntiin ja niiden määräysvallassa oleviin yhteisöihin siirtyvien työntekijöiden eläkevakuutukset pysyvät Kevassa. Kietäväinen on jedimäisen rauhallisella mielellä.

– Vakuutusten pitäminen Kevassa on ylivertaisen selkeä ja paras ratkaisu niin vakuutettujen kuin maakuntienkin sekä poliittisten päätöksentekijöiden kannalta. Olen luottavainen, että se tulee menemään läpi, Kietäväinen sanoo.

Aivan näin helposti ja kättä heilauttamalla tämä ei välttämättä onnistu. Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK) on todettu, että Kevan vakuutukset voisi siirtää yksityisiin työeläkeyhtiöihin. Selvää on, ettei Kietäväistä ole pestattu Kevaan siksi, että hän tuntee Suomen kunnat vaakunoineen. Oleellista on se, että hän tuntee poliitikot, joiden päätöksistä Kevan kohtalo riippuu ja osaa lobata asiaansa.

Hän on ammattiedunvalvoja. Työlistalla ykkösasiana on siis saada aikaan poliittinen päätös, joka takaa lainsäädännön kautta Kevan aseman käynnissä olevassa muutoksessa.

Keskustalaistaustainen Kietäväinen muodostaa yhdessä varatoimitusjohtajien Tapani Hellstén (sd.) ja Kimmo Mikander (kok.) kanssa poliittisesti kattavan kolmikon. Kietäväinen muistuttaa, että hänen kansanedustaja-ajastaan on 25 vuotta aikaa, eikä hän pidä tulevia kollegojaan poliitikkoina, vaan ammattijohtajina.

– Mutta on hyvä, että kun toimintaympäristössä on isot muutokset käsillä, niin Kevan virkamiesjohdossa ja poliittisessa johdossa on ihmisiä, jotka osaavat yhteiskunnallista vaikuttamista ja joilla on toimivia yhteyksiä. Keva on osa julkista sektoria poliittisine päätöksentekoelimineen.

”Järjestelmän ei pidä ohjata yhtiöittämään”

Sote- ja aluehallintouudistuksen seurauksena kuntien palveluksesta arvioidaan siirtyvän pois noin 220 000 sosiaali- ja terveyssektorin työntekijää. Lisäksi Kevan oman ennusteen mukaan noin 60 prosenttia nykyisistä reilusta 520 000 kuntatyöntekijästä jää tavalla tai toisella eläkkeelle seuraavien 20 vuoden sisällä.

Kuntasektorilla riittää liikettä ja vastuita. Paineita työntekijöiden pitämiseen Kevan vakuutettuina syntyy sekä työeläkemaksun että kuntaveron kautta.

– Jos hieman yli puolet kuntasektorin työntekijöistä siirtyisi Kevan ulkopuolelle, niin maksupaineet nousisivat aika huomattavasti. Ja kun valtaosa eläkkeellä olevien eläkkeistä rahoitetaan työssä olevien eläkemaksuilla, niin totta kai se aiheuttaisi rasitusta. Se toisi pahimmillaan myös veronkorotuspaineita kuntiin, Kietäväinen summaa.

Entä sitten paineet laskea työeläkemaksua, joka on julkisella sektorilla korkeampi kuin yksityisellä?

– Suurin ongelma tällä hetkellä on se, että kunnilta perittävä maksutaso on korkeampi kuin kuntien omistamissa yhtiöissä. Ero on sitä luokkaa, että siihen täytyy tavalla tai toisella puuttua, ja tätä on Kevassa pohdittukin. Eläkejärjestelmän ei tietenkään pitäisi luoda paineita yhtiöittää kuntien toimintoja, Timo Kietäväinen toteaa.

– Kuntien korkeampi maksutaso johtuu aiemmista yksityissektoria paremmista eläkkeistä ja siitä, että kunta-ala on naisvaltainen. Kevan onnistunut sijoitustoiminta sekä toiminnallinen tehokkuus ovat toisaalta osaltaan laskemassa maksutasoa, hän muistuttaa.

Hän pitää palkkasummiin suhteutettua eläkemenoperustetta parhaiten toimivana ratkaisuna jaettaessa eläkemenoperusteista maksua kuntien ja maakuntien kesken, mutta sen kohtalo on iso kysymys maakuntahallinnon muodostumisessa. Kietäväisen mukaan on selvää, että jos tätä osuutta maksetaan puolta pienemmällä porukalla kuin tällä hetkellä, syntyy kohtuuton tilanne.

Sijoitustoiminnan eettiset kriteerit

Keva hallitsee maan suurinta työeläkerahastoa. Sijoitusomaisuutta oli viime vuoden lopussa lähes 45 miljardia euroa. Kietäväisen mukaan Kevassa on osaava sijoituksista vastaava johto, jota hänellä ei ole tarve lähteä haastamaan, ennemminkin hän haluaa sparrata. Veroparatiisien suhteen hän onkin jo ehtinyt Kevaa sparraamaan toteamalla lehdissä, että kaikki laillinen ei ole eettisesti kestävää.

– Keva on osa julkista sektoria, tässä suhteessa on oltava tiukat kriteerit eettisten periaatteiden osalta. Tärkeintä on, että sijoitustoiminta tukee Kevan selviytymistä ja sitä päätavoitetta, että eläkelupauksesta pidetään kiinni ja maksutaso mahdollisimman kohtuullisena.

Timo Kietäväinen muistuttaa, että pitkän aikavälin sijoitustoiminnan trendinä ovat kestävät arvot, kuten vähähiilisyys ja työntekijöiden oikeudet. Hän ei halua ennakoida mitä tämänkertainen Kevan sijoitustoiminnan periaatteiden tarkistus tuo yksityiskohtaisesti tullessaan.

Tavoitteena lähteä Kevasta eläkkeelle

Tuleva toimitusjohtaja ei halua kommentoida edeltäjiensä taivalta, mutta myöntää, että Kevan julkisuuskuvan suurimmat haasteet juontuvat ylimmän johdon ongelmista.

– Ei ole mikään salaisuus, että jos kolme johtajaa vaihtuu lyhyen ajan sisällä tällä tavalla, niin kyllähän se vaikuttaa sekä julkisuuskuvaan että talon sisällä, Kietäväinen sanoo.

Hän pyrkii itse siihen, että pysyisi kunnialla Kevan ohjaksissa eläkkeelle asti. Julkisuuden suhteen auttaa se, että eteläsavolainen Kietäväinen on joviaali mies, jota media arvostaa asiantuntevana ja yhteistyökykyisenä osaajana.

Kietäväinen kuvaa johtajasopimustaan varsin pelkistetyksi. Sopimus on kaikkien nähtävissä Kevan nettisivuilla. Palkka on sama kuin edeltäjällä, eläkeikä on normaali, autoetu sisältyy palkkaan, asuntoetua hän ei ottanut edes puheeksi.

– Ei vain julkisuuskuvan takia, vaan on itse helpompi elää, kun tietää toimivansa oikein.

Timo Kietäväinen

kuka?

Timo Kietäväinen

Ikä: 59-vuotias

Koulutus: VTM

Työ: Kuntaliiton varatoimitusjohtaja vuodesta 1993 lähtien, Kevan toimitusjohtaja 1.5.2016 alkaen.

Perhe: vaimo ja kaksi aikuista lasta. Asuu Helsingissä, kotoisin Juvalta, kesämökki Puumalassa.

Harrastukset: Liikunta, metsätyöt, lukeminen ja vapaaehtoistyö ortodoksisen kulttuurikeskus Sofian hallituksessa.

Kevan toimitusjohtajana Timo Kietäväisen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että nykyiset työeläkevakuutetut pysyvät talossa.
Kevan toimitusjohtajana Timo Kietäväisen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että nykyiset työeläkevakuutetut pysyvät talossa.

Tavoitteena positiivinen kyseenalaistamisen ilmapiiri

Kevan johtamisongelmilla on ollut vaikutuksensa myös talon sisällä. Siksi uuden toimitusjohtajan sopimukseen on erikseen kirjattu myönteisen ja avoimen ilmapiirin aikaansaaminen. Timo Kietäväisen mielestä toimitusjohtajan tehtävänä on huolehtia tällaisesta asiasta, vaikka sitä ei erikseen mainittaisikaan. Hän sanoo pyrkivänsä toimimaan niin, että kynnykset olisivat matalia.

– Asiantuntijaorganisaatiota ei voi johtaa aseman perusteella, vaan se paikka pitää ansaita, ja aion sen asian omalta osaltani Kevassa hoitaa. Minulla on neljännesvuosisadan kokemus asiantuntijaorganisaation johtamisesta, Kietäväinen sanoo.

Hänen mielestään asiantuntijaorganisaation johtamisessa pätevät samat lainalaisuudet kuin missä tahansa johtamisessa. Kietäväinen kävi heti nimityksensä jälkeen kertomassa periaatteensa kevalaisille:

Pitää olla tavoitteet selvänä.

Jokaisen organisaatiossa pitää tietää, miksi toimitaan sillä tavalla.

Pitää olla avoimuutta keskustella tavoitteista.

Pitää olla kykyä myös kyseenalaistaa tavoitteita, jotta pystytään koko ajan parantamaan tapaa toimia.

Kietäväinen korostaa sitä, että Keva toimii hyvin ja se on kilpailukykyinen. Kaikille avoinna oleville vakansseille on ollut tulijoita. Se on hyvä merkki.

– Toiminnallisesti talo on vahva ja jokainen työntekijä voi olla ylpeä Kevasta, mutta nämä ongelmat, joita on ollut viime vuosina – kyllähän minä väärin sanoisin, jos sanoisin, että ne eivät ole vaikuttaneet Kevan asemaan.

Riitta Väkeväinen