luupin alla

Keskieläke 1 613 euroa

kuukaudessa

Suurimmat keskieläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla, Isojoella. Suomen eläkeläisvaltaisimmat maakunnat sijaitsevat Itä-Suomessa.

Teksti Antti Karkiainen Tilastot Heidi Nyman

Karttakuvasta käy ilmi vuoden 2015 maakuntakohtaiset keskieläkkeet. Suomen suurim­mat eläkkeet maksettiin jälleen kerran Uudellamaalla, missä asuvat saivat keski­määrin 1921 eu­- ron kuukau­sieläk­keen.Myös Ahve­nan­maal­la (1 732 euroa) maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä.

Koko maan keskieläkkeen, 1 613 euroa, alle jäävät kaikki muut maakunnat. Suurin osa yltää lähelle keskitasoa. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisissa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Kuntatasolla Kauniainen nousee selkeästi yli muun Suomen noin 3 000 euron keskieläkkeellä. Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella (1 140 €).

Itä-Suomi eläkeläisvaltaisin

Suomessa on 1 440 000 omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkeläisiä on jo vajaa kolmannes. Lähes joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on jo yli 40 prosenttia, ja yhdeksässätoista kunnassa heitä on yli puolet väestöstä.

Suomen eläkeläisvaltaisimmat maakunnat sijaitsevat Itä-Suomessa. Etelä-Savossa, Kainuussa ja Kymenlaaksossa eläkeläisten osuus on jo noin 40 prosenttia. Eläkeläisten osuus on matalin Uudellamaalla (25 prosenttia).

Suomen eläkeläisvaltaisin kunta on Pohjois-Savossa sijaitseva Rautavaara, missä yli puolet on eläkeläisiä (lähes 55 prosenttia). Vähiten eläkeläisiä on poikkeuksellisen väestörakenteen Limingassa (20 prosenttia), missä alle 10 prosenttia väestöstä on 65 vuotta täyttäneitä.

Mitä keskieläke kuvaa?

Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä.

Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan tilastotietoihin vuoden 2015 lopussa.

Naisen eläke-euro 78 senttiä

Sukupuolten välinen ero eläkkeissä on pysynyt ennallaan. Naisten eläke on keskimäärin 78 prosenttia miesten eläkkeestä.

Miesten keskieläke oli 1 829 euroa kuukaudessa, naisten 1 434 euroa.

Naisten työeläkkeiden matalampaa tasoa selittää sukupuolten väliset erot palkassa ja työuran pituudessa.