Nämä ja monet muut julkaisut löydät verkosta www.etk.fi/julkaisut

MUUALLA JULKAISTUA

Reference groups and pensioners’ subjective economic well-being in Europe

Tutkimuksessa selvitetään eri väestöryhmien keskitulojen ja tulonjaon vaikutusta eläkeläisten toimeentulokokemuksiin Euroopan maissa. Keskeisenä kysymyksenä on tulovertailu eri viiteryhmiin ja ryhmien mahdollinen vaihtuminen ikääntymisen myötä. Aineistona on EU:n tulo- ja elinolotutkimus EU-SILC vuosilta 2005–2011.

Tekijä: Liisa-Maria Palomäki

Artikkeli ilmestyy julkaisussa Social Indicators Research, doi: 10.1007/s11205-016-1262-0.

Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

Tilaa julkaisukirje! www.etk.fi/uutiskirje