Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin

www.etk.fi/julkaisut

MUUALLA ilmestyNEITä

Carrots, sticks and old-age retirement. A review of the literature on the effects of the 2005 and 2017 pension reforms in Finland.

Nivalainen, S. & Tenhunen, S. & Järnefelt, N. Nordisk Välfärdsforskning, Nordic Welfare Research, 5(2), 83-94, 2020.

Age Differences in Material Deprivation in Finland: How do Consensus and Prevalence-Based Weighting Approaches Change the Picture?

Ilmakunnas, I. & Mäkinen, L. 2020, ­Social Indicators Research

Tulot, menot ja sote-palveluiden asiakasmaksut: millainen on ikääntyneiden toimeentulo?

Forma, L. & Kuivalainen, S. Geronto­logia 34(4): 333–338.