Tiedoksi

Palstan toimittanut: Anne Iivonen

Eläkkeelle siirrytään yhä myöhemmin

Työssä jatketaan yhä pidempään. Ikääntyneiden työllisyysaste on siten noussut ennätyslukemiin.

Työelämän konkareiden eli 60–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi koronasta huolimatta tai sen myötävaikutuksesta vuonna 2020 uuteen ennätykseen (55,9 prosenttia). Kasvua edellisestä vuodesta on lähes kaksi prosenttiyksikköä.

Ilmiönä ikääntyneiden työllisyysasteen nousu on jatkunut pitkään. Eläkeuudistuksissa sovittu eläkeiän nosto on selvästi pidentänyt työuria ja parantanut varttuneiden työllisyysastetta. Hyvästä kehityksestä huolimatta olemme edelleen muita Pohjoismaita jäljessä.

– Vielä on tekemistä, mutta suunta on oikea. Ikärajan nosto on lisännyt ikääntyneiden työskentelyä, joka naisilla on jo hyvällä tasolla. Miehet jäävät pohjoismaisessa vertailussa jälkeen muista, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Eläkeuudistuksessa sovittu vanhuuseläkkeen alaikärajan korottaminen on nostanut keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää. Viime vuonna suomalaiset siirtyivät työeläkkeelle viisi kuukautta edellisvuotta myöhemmin. Keskimäärin eläkkeelle jäätiin 61,9-vuotiaana. Vanhuuseläkkeelle siirtyi 42 000 henkilöä, hieman edellisvuotta vähemmän.

Viime vuonna nuorimmat vanhuuseläkkeeseen oikeutetut olivat alkuvuonna 1957 syntyneitä. Heidän vanhuuseläkeikänsä on kolme kuukautta edeltävää ikäluokkaa korkeampi, 63 vuotta ja 9 kuukautta.

Tilastot viime vuodelta osoittavat, että vanhuuseläkehakemukset vähenivät elokuusta vuoden loppuun reippaasti. Osan hakemusten vähenemisestä selittänee koronapandemian tuoma epävarmuus.

Vuosituhannen alusta lähtien keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut kolme vuotta. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 tultaessa hyvä kehitys jatkuisi ja työeläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin 62,4 vuoden iässä.

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi noin 61 000 henkilöä. Heistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 42 000 henkilöä, mikä on viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 19 000 henkilöä, kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa eläkeyhtiöitä.
Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa eläkeyhtiöitä.

Eloon asetettu valvonta-asiamies

Finanssivalvonta (Fiva) asetti joulukuussa asianajaja Pekka Jaatisen asiamieheksi valvomaan työeläkeyhtiö Elon toimintaa.

Finanssivalvonta perusteli, että se voi asettaa asiamiehen valvomaan toimintaa, jos toimilupavalvottavan asiain hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta tai varomattomuutta.

Keväällä 2020 koronakriisi aiheutti osakemarkkinoilla nopean kurssi­laskun, jolloin Elon vakavaraisuusasema laski yhden päivän ajaksi alle sallitun. Tilanne korjaantui nopeasti ja Elon vakavaraisuusasema on ­parantunut kevään jälkeen merkittävästi.

Jaatinen toimii Fivan edustajana hallituksen ja johdon kokouksissa, mutta ei osallistu yhtiön päätöksentekoon. Päätös asiamiehen asettamisesta ei edellytä yhtiön asiakkailta toimenpiteitä tai vaikuta vakuutusturvaan.

Fiva tarkastelee tilannetta uudelleen viimeistään kesäkuussa.

Alan yt:t vähentävät väkeä

Ilmarisessa vakuutus- ja eläkepalvelutoimintojen uudelleenorganisoinnin seurauksena työt päättyvät 29 työntekijältä alkuvuoden aikana.

Lisäksi osa yt-neuvottelujen piirissä olleista henkilöistä siirtyy uusiin työtehtäviin. Ilmarisessa on tämän jälkeen hieman alle 600 vakituista työntekijää.

– Haluamme toimia kustannustehokkaasti ja parantaa toimintaamme jatkuvasti, toteaa Ilmarisen vakuutus- ja eläkejohtaja Tiina Nurmi.

Myös Varmassa yt-neuvottelut ovat käynnissä. Varma tiedotti yt-neuvottelujen alkamisesta tammikuussa. Siellä neuvottelujen piirissä on enintään 65 työntekijää, kun Ilmarisessa yt:t koskivat noin kahta sataa henkilöä.

Kalasataman Kampus odottaa koronasta pääsyä

Eläketurvakeskuksen uudet toimitilat otettiin käyttöön vuodenvaihteessa. Kalasataman Kampukseksi kutsutut toimitilat Helsingin Kalasatamassa ovat alkuvuonna olleet vähäisellä käytöllä koronatilanteen tuomasta laajasta etätyösuosituksesta johtuen. Kun korona talttuu, myös työpaikalle päästään.

Matti Hannikainen: Varma. Pienestä eläkekonttorista suureksi työeläkeyhtiöksi. 479 s.  Otava, 2020.
Matti Hannikainen: Varma. Pienestä eläkekonttorista suureksi työeläkeyhtiöksi. 479 s. Otava, 2020.

Varmalla otteella

Suomen vanhin eläkeyhtiö Varma on teettänyt modernin yrityshistorian, missä ei piilotella vaikeitakaan vaiheita. Työeläkealaa ja työelämän historiaa aiemmissa teoksissaan ansiokkaasti käsitellyt valtiotieteiden tohtori Matti Hannikainen onnistuu kietomaan kiinnostavan tarinan satavuotisesta kehityskaaresta.

Nimenvaihdoksia ja yritysjärjestelyjä kokenut yhtiö aloitti vaatimattomasti. Kun jälleenvakuuttaja Varma vaihtoi liikeideansa ryhmäeläkevakuutukseen 1926, toimihenkilöiden vakuuttaminen herätti vastustusta jopa kohderyhmänsä keskuudessa.

Kirja keskittyy yhtiön uudempiin vaiheisiin työeläketurvan ajalta. Toimitusjohtaja Einar Keinänen ja hänen poikansa Viljo olivat johdattaneet yhtiön vankkaan asemaan suurten ruotsinkielisen pääoman yritysten vakuuttajana, kun TEL astui voimaan 1962. Eläkevakuutuksen piirit ovat olleet tii-viit jo alusta alkaen.

Suuriin yrityksiin keskittyminen saattoi itse asiassa pelastaa Eläke-Varman olemassaolon, kirjassa todetaan. Erityisen kiperiä olivat 30 vuoden takaiset finanssitavaratalohankkeet, joista eläkeyhtiö selviytyi itsenäisenä ja entistä vahvempana.

Työeläkevakuuttamisen arkea ja työtä kuvataan kirjassa runsain valokuvin ja mukavilla tietoiskujulisteilla ryyditettynä. Lukijalle jää mieleen myös, että 50-luvulla ”vakuutustapahtumat ratkaisivat yleensä ylilääkäri ja toimitusjohtaja yhdessä” ja vielä 60-luvulla sukupuolten segregaatio merkitsi miesten ja naisten erillistä ruokailua Eläke-Varmassakin.

Pienestä eläkekonttorista aloittaneen yhtiön historia tuo ymmärrystä sekä koko alan että suomalaisen liike-elämän ja yhteiskunnan kehitykseen Varmalla otteella.

Teksti: Kimmo Kontio

Japanista on tulossa sosiaaliturvasopimusmaa. Seuraavaksi eduskunta käsittelee hallituksen esityksen ja sopimuksen arvioidaan tulevan voimaan syksyyn mennessä.

Vahvista asiantuntijuuttasi

Eläketurvakeskus on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Suositut verkkokurssit jatkuvat (mm. Suomen työeläkejärjestelmästä lyhyesti, Ulkomaantyön vakuuttaminen). Maaliskuussa julkaistaan Työeläkekuntoutuksen ABC.

Ota kuppi kuumaa ja tutustu
koulutuksiin verkossa ­
www.etk.fi/koulutus

Kuusela lobbariksi, Taipalus Fivaan

Filosofian tohtori ja vakuutusmatemaatikko (SHV) Mikko Kuusela on aloittanut tammikuussa työt Finanssiala ry:n (FA) johtajana. Hän työskentelee varatoimitusjohtaja Esko Kivisaaren työparina.

Työeläkevakuutusyhtiöt ovat FA:n jäsenyhtiöitä. Kuuselan vastuualueena edunvalvojaroolissa ovat työeläkevakuutusasiat. Vuodenvaihteeseen saakka Kuusela työskenteli Finanssivalvonnan (Fiva) toimistopäällikkönä, jolloin hänen työtehtäviinsä kuului työeläkevakuutusyhtiöiden valvonta.

Filosofian maisteri ja vakuutusmatemaatikko (SHV) Tarja Taipalus on nimitetty 22.2. alkaen Fivaan Työeläkelaitokset-toimiston toimistopäälliköksi. Hän siirtyi tehtävään sosiaali- ja terveysministeriöstä.

NIMITYKSET

Katja Einessalo

(KTM) on nimitetty 1.1. alkaen työeläkeyhtiö Elon vastuullisen sijoittamisen johtajaksi. Einessalo on työskennellyt aiemmin Elon sijoitustoiminnassa kehittämispäällikkönä vastuullisen sijoittamisen, liiketoiminnan kehittämisen ja viestinnän parissa.

Katja Hämäläinen

on nimitetty työeläkeyhtiö Elon työ­kykyjohtamisen kehittämispäälliköksi Tampereelle vastuualueenaan työkykyjohtamisen kehittäminen ja tukeminen. Hän on aiemmin toiminut yrittäjänä, työyhteisö- ja johtamiskehittäjänä sekä koulutus- ja valmennusalalla.

Marina Paulaharju

on nimitetty 1.1. ­alkaen johtajaksi Merimieseläkekassaan. Hänen vastuualueinaan ovat asiakkuudet, eläke- ja vakuutustoiminta, HRM, työhyvinvointi, kuntoutus, vastuullisuus ja viestintä. Paulaharju jatkaa johtoryhmän jäsenenä.

Päivi Särkiniemi

(KTM, eMBA) on nimitetty 11.1. alkaen­ johtajaksi Merimieseläkekassaan vastuualueenaan talous ja hallinto. Hän on myös johtoryhmän jäsen. Särkiniemi on työskennellyt aiemmin mm. Porastossa ja Keskon Eläkekassassa.

Mirella Vaaramaa

(OTM) on nimitetty 4.1. alkaen työeläkeyhtiö Varman vakuutuspalveluihin lakiasiantuntijaksi.