Tiedoksi

Palstan toimittanut Anne Iivonen

Kiinteistö sijaitsee aivan metroaseman vieressä. Varman rakennuttaman toimistorakennuksen pääsuunnittelija on arkkitehti Juha Mäki-Jyllilä JKMM Arkkitehdit Oy:stä (Kuva: JKMM Arkkitehdit).
Kiinteistö sijaitsee aivan metroaseman vieressä. Varman rakennuttaman toimistorakennuksen pääsuunnittelija on arkkitehti Juha Mäki-Jyllilä JKMM Arkkitehdit Oy:stä (Kuva: JKMM Arkkitehdit).

Eläketurvakeskus muuttaa uuteen toimitilaan Helsingin Kalasatamaan alkuvuonna 2021

Eläketurvakeskus siirtyy uusiin tiloihin Helsingin Kalasataman Kampukseen. Muutto Itä-Pasilasta tapahtuu vuoden 2021 alkupuolella.

Varma omistaa kinteistön, johon sekä Eläketurvakeskus että eläkevakuuttamisen tietojärjestelmäpalveluita tuottava Arek Oy solmivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Samassa kiinteistössä toimii jo Keskon pääkonttori. 

– Kampuksen tilat täyttävät toimitilaa koskevat vaatimuksemme erinomaisesti. Rakennus on tyylikäs ja pohja mahdollistaa toiminnalliset tarpeemme ja tilojen muunneltavuuden, sanoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.

Ahtela johtaa ETK:n hallitusta, Varhila edustajistoa

Eläketurvakeskuksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa varatuomari Jukka Ahtela toisella kolmivuotiskaudellaan. Uutena hallituksen varapuheenjohtajana on aloittanut johtaja Essi Rentola sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Uutena jäsenenä hallituksessa aloittaa Katja Veirto Elosta. Muina hallituksen jäseninä kaudella 2020–2022 jatkavat Minna Helle, Teknologiateollisuus, Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat, Keijo Karhumaa, JHL, Sini Kivihuhta, Ilmarinen, Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, Katarina Murto, STTK, Sinikka Näätsaari, SAK, Katri Ojala, Akava, Ilkka Oksala, EK, Allan Paldanius, Keva, Timo Sipilä, MTK ja Antti Tanskanen, EK.

Edustajisto on Eläketurvakeskuksen ylin päättävä elin ja sen uudeksi puheenjohtajaksi on nimitetty STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja varapuheenjohtajaksi valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo.

Heidän lisäkseen STM on nimennyt edustajistoon 28 jäsentä työntekijä- ja työnantajajärjestöistä, yrittäjistä ja työeläkelaitoksista.

Eläketurvakeskuksen toimintaa johtaa toimitusjohtaja Mikko Kautto. Johtoryhmään kuuluvat lisäksi johtaja Katri Raatikainen (toimitusjohtajan sijainen, vastuualueena tietohallinto, rekisteripalvelut ja hallinto), johtaja Heli Backman (laki) ja johtaja Jaakko Kiander (tutkimus, tilastot ja suunnittelu), viestintäjohtaja Tuovi Rautjoki ja henkilöstön edustaja Aino Peltola.

Kaksi tuhatta euroa tarjolla pro gradu -tutkielman tekijälle

Eläketurvakeskus myöntää toukokuussa kahden tuhannen euron arvoisen palkinnon ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradu -työlle.

Palkituksi valittavan tutkimusaiheen tulee olla eläketurvan kannalta kiinnostava ja toteutus on korkeatasoinen.

Ehdokashaku on parhaillaan käynnissä. Ehdokkaita voivat esittää pro gradun ohjaajat ja tarkastajat. Myös pro gradun tekijä itse voi asettaa opinnäytteensä ehdolle.

Palkittavaksi voi tulla eläketurvaa käsittelevä opinnäyte, joka on hyväksytty missä tahansa Suomen yliopistossa vuoden 2019 ­aikana. Opinnäyte voi olla esimerkiksi historian, matematiikan, oikeustieteen, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen, tilastotieteen, vakuutustieteen, viestinnän tai väestötieteen alalta.

Vapaamuotoiseen ehdotukseen on liitettävä mukaan valmis tutkielma ja siitä annetut arvostelulausunnot pdf-tiedostoina sekä ehdokkaan yhteystiedot.

Palkintoehdotus liitteineen on toimitettava perille 1. maaliskuuta mennessä osoitteella tutkimus@etk.fi.

Uusi laskuri arvioi perhevapaan eläkevaikutuksen

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen.

Laskuri on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lapsenhoitoajalta kertyy vanhemmalle eläkettä hänelle maksetun äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tai kotihoidon tuen ajoilta. Laskurilla voi arvioida perhevapaiden jakamista myös eläkkeiden näkökulmasta.

– Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta kertyy eläkettä lähes samalla tavalla kuin työssä ollessa. Sen sijaan pitkät kotihoidontukijaksot madaltavat eläkettä, sanoo erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksesta.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana työeläke kertyy ansioiden mukaan siten, että vanhempainetuuden perusteena oleva vuositulo korotetaan 21 prosentilla.

Vuodesta 2005 alkaen kotihoidontukiajalta on karttunut valtion varoin kustannettavaa eläkettä. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan (etuuden peruste 757,14 euroa kuukaudessa vuoden 2020 tasossa).

Opi

uutta

Vahvista

asiantuntijuuttasi

eläkeasioissa.

@

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Kevään koulutuksissa on laaja kattaus oppia ja osaamisen vahvistamista. Muutama esimerkki valikoimistamme:

Työeläkkeiden kustannustenjaon perusteista koulutuspäivä 10.3. Maijalle maksetaan VILMA-vanhuuseläke kuukausittain. Yksi työeläkelaitos maksaa eläkkeen, mutta todellisuudessa useammat eläkelaitokset saattavat olla vastuussa Maijan saamasta eläkkeestä. Koulutuksessa kerrotaan, miten ETK selvittää muiden eläkelaitosten osuudet Maijan eläkkeestä sekä miten eläkelaitokset ­ilmoittavat ne ETK:lle.


Ilmoittaudu verkossa:

www.etk.fi/koulutus

Nimitykset

Ilmarinen

Valtiotieteiden maisteri Liina ­Aulin on nimitetty 1.11.2019 alkaen Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän ­jäseneksi.

Hallintotieteen maisteri Johanna Kivimäki on nimitetty 1.10.2019 ­alkaen asiakaspäälliköksi.

Valtiotieteiden maisteri Aleksi Kinnunen on nimitetty 2.12.2019 ­alkaen data-analyytikoksi.

Kauppatieteiden maisteri Johannes Raitio on nimitetty 18.11.2019 alkaen web-analyytikoksi.

Mela

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Päivi Wallin on nimitetty 1.1. alkaen Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan lomitus- ja työkykypalveluista vastaavaksi johtajaksi.

Oikeustieteen kandidaatti Jussi-Pekka Rantanen on nimitetty 2.1. ­alkaen eläkeyksikön päälliköksi.

ABB Eläkesäätiö

Kauppatieteiden maisteri Anders Nordström on nimitetty 1.1. alkaen ABB Eläkesäätiön toimitusjohtajaksi.

Veritas

Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Kari Vatanen on nimitetty 1.3. alkaen Veritas Eläkevakuutuksen sijoitusjohtajaksi.

Kuukauden twiitti

31 %

Hylkäysosuus työkyvyttömyyseläkehakemuksissa on kasvanut. Työeläkejärjestelmässä viime vuonna haetuista työkyvyttömyyyseläkkeistä 31 prosenttia hylättiin.

Hylättyjen hakemusten osuus kasvoi eniten ikäryhmässä 45–54-vuotiaaat, vähiten yli 60-vuotiailla, selviää ETK:n tilastoista.