Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin www.etk.fi/julkaisut

Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus

Eläkevarojen merkitys eläkkeiden rahoituksessa on kasvanut. Artikkeleista koostuvassa kirjassa käsitellään rahastoinnin lähtökohtia ja tavoitteita sekä tarkastellaan eläkevarojen merkitystä eläkkeiden turvaamisessa. Kirjassa käsitellään myös eläkevaroihin ja eläkkeiden rahoitukseen liittyviä riskejä.

Toimittaja: Mikko Kautto

Kirja: Työeläkevarat ja eläkkeiden rahoitus

Ketkä valitsevat OVEn?

Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen tausta­tekijöistä.

Tutkimus tarkastelee osittaisen vanhuuseläkkeen varhennettuna aloittaneita. Ketkä osittaiseen eläkkeeseen oikeutetuista aloittavat sen? Missä väestöryhmissä osittainen eläke otetaan herkemmin ja missä sen ottaminen on harvinaisempaa? Eläkkeen valinneiden taustatekijöitä ja niiden muutoksia tarkastellaan ensimmäisen puolentoista vuoden ajalta.

Tekijät: Sanna Tenhunen, Satu Nivalainen, Noora Järnefelt ja Janne Salonen

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2018

Sijoitusriskien vaikutus TyEL:n rahoitukseen

Raportissa tutkitaan sijoitusriskien vaikutuksia TyEL:n mukaisten eläkkeiden rahoitukseen yhdistämällä Eläketurvakeskuksen sijoitustuottomallin tuottamat realisaatiot Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumalliin. Raportin tulokset koskevat esimerkiksi TyEL:n menoja, maksuja ja varoja sekä vakavaraisuuden kehittymistä.

Tekijät: Mikko Sankala, Kaarlo Reipas ja Kasimir Kaliva

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2018

Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2017

Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2017 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeiden rahoitusta.

Tekijä: Marja Kiviniemi

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2018

Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta

Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2017. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keski­eläkkeistä ja -ansioista.

Tekijä: Jari Kannisto

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 12/2018

MUUALLA JULKAISTUA

Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden kasvu 2007–2016

Tutkimuksessa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden muutosta eri hakijaryhmissä ja selvitetään hakijakunnan rakenteen muutoksen vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden kasvuun. Lisäksi pohditaan muita hylkäysosuuden kasvuun mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä.

Tekijät: Mikko Laaksonen ja Heidi Nyman

Julkaisu: Yhteiskuntapolitiikka Vol. 83 Nro 5–6 (2018)

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje