Työkyvyssä

käänne huonompaan

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi yllättäen kasvuun. Kasvun taustalla on todennäköisesti useita syitä, joista hyvä työllisyys­tilanne lienee yksi, arvioi tutkija.

teksti peter lindström | tilastodata eläketurvakeskus

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vähentynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2018 tapahtui kuitenkin käänne huonompaan.

Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi noin 20 000 henkilöä, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

– Viime vuoden tammikuusta lähtien uusia työkyvyttömiä on ollut joka kuukausi enemmän kuin vastaavana kuukautena edellisvuonna, Eläketurvakeskuksen (ETK) erikoistutkija Mikko Laaksonen kertoo.

Tutkija pitää käännettä merkittävänä.

Mielenterveyshäiriöitä aiempaa enemmän

Työkyvyttömyyseläkkeiden siirtyneiden määrän kasvusta peräti 47 prosenttia johtui mielenterveyden häiriöiden perusteella myönnettyjen eläkkeiden lisääntymisestä.

Reilu viidennes, 21 prosenttia, johtui tuki- ja liikuntaelinten sairauksista ja 32 prosenttia muista syistä.

– Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen mielenterveyssyistä lisääntyi kaikissa ikäryhmissä. Alle 50-vuotiailla kasvu selittyi lähes kokonaan mielenterveys­syillä, Laaksonen sanoo.

Taloussuhdanteet osasyynä?

Muutoksen syyt herättävät Laaksosessa varovaisia pohdintoja. Taloussuhdanteilla on vaikutusta työkyvyttömyystapausten kasvuun.

– Hyvässä taloussuhdanteessa työsuhteisiin valikoituu myös terveydentilaltaan hauraampia henkilöitä. Lisäksi ihmiset uskaltavat sairastaa silloin, kun pelko työpaikan menettämisestä on pieni.

Tutkijan mielenkiinnon herätti myös se, että Kelan sairauspäivärahaa saaneiden määrä on myös kääntynyt kasvuun.

Käänteeseen voi vaikuttaa myös eläkeuudistus, joka nosti vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Ikärajan nousu on saattanut lisätä ikääntyneissä kiinnostusta hakea työkyvyttömyyseläkettä.

– Nykytilanteessa 63 vuotta täyttäneitä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä on vielä vähän. Heitä voi kuitenkin olla tulevina vuosina enemmän, kun vanhuuseläkeikä nousee lisää, Laaksonen arvioi.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi viime vuonna noin 20 000 henkilöä.

Mikko Laaksonen, erikoistutkija