Tiedoksi

Palstan toimittanut Anne Iivonen

Työmotivaatio on tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky

Osatyökykyisten työllisyys on jonkin verran parantunut Osakykyisille tie työelämään eli OTE-kärkihankkeen aikana.

– Tätä muutosta ei olisi tapahtunut, ellei työnantajat ottaisi näitä ihmisiä töihin ja näkisi heissä potentiaalia, hehkutti TEM:n erityisasiantuntija Patrik Tötterman OTE-hankkeen päätösjuhlassa Tampereella marraskuussa.

Hän mainitsi, että myönteinen suhtautuminen osatyökykyisyyteen näkyy silläkin tavalla, että Pentti Kurikan nimipäivä on valittu euroviisuedustajaksi ja Leo-Pekka Tähti vuoden urheilijaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön organisoimassa hankkeessa on tullut ilmi, että työikäisistä enemmän tai vähemmän osatyökykyiseksi arvelee itsensä noin 600 000 henkilöä.

OTE-kärkihankkeen hankepäällikkö Päivi Mattila-Wiro tietää, että runsas 300 000 osatyökykyistä jatkaa koko ajan työsuhteessa.

Valitettavasti siitä ei ole täsmällistä tietoa saatavilla, moniko työantajista on palkannut osatyökykyisen henkilön kaksivuotisen (2016–2018) hankkeen kestäessä.

– Töissä pysytään ja töihin päästään, Mattila-Wiro sanoo.

Osatyökykyisiä työllistyi tammikuusta 2016 aina kesäkuun loppuun 2018 avoimille työmarkkinoille yli 39 000 henkilöä. Lähes 9 500 henkilöä työllistyi erilaisten tukien tai tukitoimien avulla.

Etenkin sillä on olut merkitystä, että OTE-hankkeen aikana eri puolilla maata on ollut 12 alueellista kokeiluhanketta. Lisäksi kärkihankkeessa koulutettiin noin 700 työkykykoordinaattoria ympäri maan.

Yhteistyötä on alettu tehdä laajasti yli sektorirajojen. Tätä Mattila-Wiro pitää hankkeen tärkeimpänä tuloksena.

– Enää ei vain puhua yhteistyöstä tai sen kehittämisen tärkeydestä, vaan asia toimii käytännössä paremmin kuin ennen.

Hän myös korostaa, että työmarkkinakeskusjärjestöjen ja vammais- ja sote-järjestöjen yhteistyön tiivistyessä pystytään vaikuttamaan osatyökykyisten työllistymiseen.

– Isot pyörät ovat pyörähtäneet. OTE on tehnyt laajan muutoksen käytännön tason toiminnassa, hän toteaa.

OTE-hankkeesta lähemmin tietoa STM:n verkkopalvelussa.

Tutkimusseminaari 14.2.

Missä yrityksissä pisimmät työurat?

Tutkimusseminaarisarja käynnistyy jälleen kevättalvella Eläketurvakeskuksessa torstaina 14. helmikuuta.

Kevään ensimmäisessä tutkimusseminaarissa asiantuntijat tarkastelevat työuria erityyppisissä yrityksissä otsikolla Missä yrityksissä pisimmät työurat?

Noin kaksi tuntia kestävässä tilaisuudessa 14.2. kello 13.30 alustavat Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Noora Järnefelt aiheenaan: Miten ja missä iässä työntekijöiden työurat päättyvät erityyppisissä yrityksissä?

Samaan aihepiiriin Mikko Laaksonen lisää työkyvyn näkökulman otsikollaan: Yritystason tekijöiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen.

Kommentaattori toimii Juha Antila SAK:sta.

Työpaikkatason tekijöillä voi olla suuri vaikutus työntekijöiden eläkkeelle siirtymiseen. Tutkimusseminaarissa tätä tarkastellaan erilaisten työpaikkatason tekijöiden vaikutusta työmarkkinoilta poistumiseen työttömyyden, työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhuuseläkkeen kautta.

Minkälaiset yritykset pystyvät pitämään kiinni työntekijöistään? Minkälaisissa yrityksissä ennenaikaisen työelämästä poistumisen riski on puolestaan suurin?

Tällaisiin kysymyksiin haetaan vastauksia ja tutkimusseminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat vaikuttaa työntekijöidensä eläkkeelle siirtymiseen ja arvioida työpaikkatason tekijöiden merkitystä työmarkkina- ja eläkepolitiikassa.

Seminaari järjestetään Eläketurvakeskuksen toimitalossa (Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki).

Tilaisuuteen pyydetään ennakkoilmoittautumisia. Seminaariin voi osallistua myös etänä Skype-sovelluksella.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Etk.fi-verkkopalvelussa.

Hakuaika 15.3. saakka

Kahden tuhannen euron palkinto tarjolla

ansiokkaalle pro gradu -opinnäytteelle

Eläketurvakeskus myöntää vuosittain ansiokkaalle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Haku on päällä maaliskuun puoliväliin saakka.

Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Palkittavaksi voi tulla eläketurvaa käsittelevä opinnäyte, joka on hyväksytty missä tahansa Suomen yliopistossa edellisen vuoden aikana. Ehdokkaita voivat esittää gradun ohjaajat ja tarkastajat. Myös gradun tekijä itse voi asettaa gradunsa ehdolle.

Vapaamuotoiseen ehdotukseen on liitettävä mukaan valmis tutkielma ja siitä annetut arvostelu-lausunnot pdf-tiedostoina sekä ehdokkaan yhteystiedot.

Palkintohakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@etk.fi viimeistään 15. maaliskuuta

Palkinnon voittaja julkistetaan toukokuussa.

Opi uutta

Vahvista

asiantuntijuuttasi

eläkeasioissa.

@

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Kevään koulutuksissa on laaja kattaus oppia ja osaamisen vahvistamista. Muutama esimerkki valikoimistamme:

Työeläkkeen laskenta -kurssi to 28.3. alkaen

Työeläkekuntoutusseminaari ke 3.4.

YEL-päivä ti 14.5.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

Nimitykset

Finanssivalvonta

Varatuomari, ekonomi Anneli Tuominen jatkaa Finanssivalvonnan johtajana seuraavan viisivuotis­kauden 4.2. alkaen.

Eduskunnan pankkivaltuusto päätti virkanimityksestä Finanssivalvonnan johtokunnan esityksestä.

Tuominen on toiminut Finanssivalvonnan johtajana vuodesta 2009 lähtien.

Työeläke-lehden päätoimittaja vaihtuu:

Kati Kalliomäki viestintäjohtajaksi Verohallintoon

VTM Kati Kalliomäki on aloittanut Verohallinnon viestintäjohtajana 4. helmikuuta lukien.

Tätä ennen Kalliomäki on työskennellyt Eläketurvakeskuksen palveluksessa vuosina 2003–2019. Viestintäjohtajana ja Työeläke-lehden päätoimittajana hän toimi kymmenen viime vuoden ajan (2009–2019).

Työeläke-lehden päätoimittajana aloitti helmikuussa vt. viestintäjohtaja Matti Lumijärvi Eläketurvakeskuksen viestinnästä.

31 päivää

Työeläkelaitoksesta saa päätöksen vanhuuseläkkeestä keskimäärin 31 päivässä. Vuoden 2018 tilastojen mukaan julkinen sektori teki ratkaisun keskimäärin 23 päivässä ja yksityisalojen eläkevakuuttajat 36 päivässä.

Eläkehakemus on hyvä tehdä oikeaan aikaan ja kätevimmin verkossa.