Julkaisija

Eläketurvakeskus, Etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Kristiina Halonen (Ilmarinen)

Marjukka Hietaniemi (Eläketurvakeskus)

Kalervo Koistinen (Porasto)

Sonja Lilius (Mela)

Merja Paananen (Keva)

Markus Palomurto (Eläketurvakeskus)

Marjo Skoglund (Elo)

Kari Vatanen (Varma)

Christel Wedenberg (Veritas)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Sirkku Aalto, Antti Karkiainen, Esko Kivisaari, Kimmo Kontio, Lena Koski, Kati Kuitto,

Olli Kärkkäinen, Vesa Laitinen, Kari Lindstedt, Peter Lindström, Matti Lumijärvi, Jouko Ollikainen, Karoliina Paatos, Juho Saari, Janne Salonen, Merja Raunis ja Ville-Pekka Sorsa.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

paino

Hansaprint Oy

paperi LumiPress Silk 130 g/m2

54. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2019

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Seuraavan kerran huhtikuussa.

No

aineistot

lehti ilmestyy

2

pe 8.3.

ma 8.4.

3

pe 3.5.

ma 3.6.

4

pe 30.9.

ma 30.9.

5

pe 25.11.

ma 25.11.