Pallo

hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

Kari Lindstedt

Tietoasiantuntija

Brasilia

Epäsuosittu eläkeuudistus Bolsonaron haasteena

Vuoden alussa Brasilian presidenttinä aloittanut äärioikeistolainen Jair Bolsonaro on luvannut uudistaa maan eläkejärjestelmän.

Brasilian julkinen velka kasvaa nopeaa tahtia, ja syynä on ikääntyvä väestö ja kestämätön eläkejärjestelmä.

Brasiliassa voi jäädä eläkkeelle tai varhaiseläkkeelle vakuutusaikavaatimuksen täyttyessä. Esim. naiset voivat jäädä 25 vuoden vakuutusajan varhaiseläkkeelle 48 vuoden iässä.

Bolsonaron mukaan eläkeikä voisi olla 62 vuotta miehille ja 57 vuotta naisille.

Eläkeuudistusta valmisteleva talousministeri Paolo Guedes haluaisi yksityistää maan eläkejärjestelmää. Guedes on Chicagossa koulutettu investointipankkiiri, joka tunnetaan äärimmäisen uusliberaaleista näkemyksistään.

Economist 13.12., Reuters 4.1.

ISO-BRITANNIA

Beefeaterit lakossa eläkekiistan vuoksi

Towerissa ja muissa Lontoon kuninkaallisissa palatseissa saattoi joulukuussa törmätä yllättävään näkyyn. Punamustiin pukeutuvat, Beefeater-nimellä tunnetut vahdit, olivatkin pukeutuneet Ranskasta tuttuihin keltaliiveihin ja asettuneet lakkovartioon.

Beefeaterit lakkoilevat ensimmäistä kertaa 55:een vuoteen. Syynä on eläkekiista. Kaikkiaan 120 vartijaa osallistui lakkoon, jossa vastustettiin siirtymää loppupalkan mukaisesta eläkkeestä maksuperusteiseen eläkkeeseen.

Vahtien edustajan mukaan eläkkeet ovat yksi asia, joka kannustaa vahteja pysymään työssään ja tarjoamaan yleisölle ensiluokkaista palvelua.

The Guardian 21.12.

RANSKA

Valeuutinen leskeneläkkeistä levisi nopeasti

Keltaliivien mielenosoitusten yhteydessä levisi valeuutinen leskeneläkkeiden leikkauksesta.

Äärioikeistolainen Droite Nationale 3 -sivusto levitti Facebookissa perätöntä väitettä, jonka mukaan perhe-eläkkeet puolitetaan. Nopeasti levinneen virheellisen tiedon mukaan laki olisi jo mennyt läpi parlamentissa.

Valeuutista jaettiin Facebookissa yli 60 000 kertaa. Ranskan hallituksen oli tiedotettava, ettei tieto leikkauksesta pitänyt paikkansa.

Ranskassa pohditaan parhaillaan eläkeuudistusta. Hallituksen tavoitteena on, että eläkettä kertyisi tasaveroisesti jokaisesta maksetusta eurosta. Eläkeuudistuksen läpivienti ei tule olemaan Ranskassa helppoa.

Le Monde 6.12.

SAKSA

Ehdotus: korkeammat maksut lapsettomille

Terveysministeri Jens Spahn ehdottaa, että lapsettomien tulisi maksaa merkittävästi muita enemmän pakollisia eläkevakuutusmaksuja. Jens Spahn oli ehdolla kristillisdemokraattisen CDU-puolueen puheenjohtajaksi, mutta tippui en-simmäisessä äänestyksessä.

Eläkemaksut ovat Saksassa saman suuruiset eri ikäisille, mutta 23–64-vuo­tiaat lapsettomat maksavat jo 0,25 prosenttiyksikköä korkeampia pakollisia hoivavakuutusmaksuja.

– Miten voimme säilyttää sosiaaliturvan, jos joka kolmas on yli 60-vuotias ja alle viidesosa on alle 20-vuotiaita, Spahn kysyi.

Sosiaalidemokraattien työ- ja sosiaaliministeri Hubertus Heilin mukaan ehdotus rankaisisi erityisesti tahattomasti lapsettomia.

DW.com 9.11.

RUOTSI

Puskurirahastojen sijoitussääntöihin kevennystä

Ruotsin lakisääteisen eläkejärjestelmän puskurirahastot AP1–AP4 pystyvät sijoittamaan varoja entistä vapaammin epälikvideihin ja vaihtoehtoisiin kohteisiin. Epälikvidi tarkoittaa sijoitusta, joka ei ole nopeasti muutettavissa rahaksi.

Uudistetun lainsäädännön mukaan rahastojen tulee sijoittaa enää vähintään 20 prosenttia korkosijoituksiin, kun aikaisempi vaatimus oli vähintään 30 prosenttia. Myös vaatimus ulkopuolisten varainhoitajien käyttämisestä osaan sijoituksista poistettiin.

Samalla otettiin käyttöön tavoite, jonka mukaan rahastojen tulee sijoittaa kestävän kehityksen mukaisesti.

Ruotsin parlamentin hyväksymä lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2019 alussa.

IPE 30.11.

maaesittely

Kiina

Väkiluku: 1,4 miljardia

Elinajan odote: 77,9 (naiset) 75 (miehet)

Eläkeikä: 55–60 vuotta

Eläketurvassa aluevaihtelua

Kiinassa on omat sosiaaliturvajärjestelmät kaupungeissa ja maaseudulla asuville, joten eläkkeet ja muu sosiaaliturva vaihtelevat väestöryhmän mukaan.

Väestö ikääntyy Kiinassa nopeaa tahtia yhden lapsen politiikan sekä elinajan pidentymisen myötä, mikä aiheuttaa suuria yhteiskunnallisia haasteita.

Kaupunkiväestön pakollinen työeläkejärjestelmä koostuu etuusperusteisesta peruseläkkeestä sekä maksuperusteisesta yksilöllisestä eläketilistä. Vaikka järjestelmä on pakollinen kaikille työtätekeville kaupunkilaisille ja itsenäisille yrittäjille, käytännössä läheskään kaikki työnantajat eivät maksa maksuja järjestelmään.

Työeläkejärjestelmän toteutus ja rahoitus vaihtelee alueittain. Keskushallinto on luonut ainoastaan ohjesääntöjä eläketurvan järjestämisestä. Vaihtelu on vaikeuttanut työväestön liikkuvuutta ja asuinpaikan muutosta.

Kaupungissa asuvien työntekijöiden pakollinen työeläkemaksu on 8 prosenttia palkasta. Se maksetaan henkilökohtaiselle eläketilille. Työnantajat maksavat 20 prosentin eläkemaksua.

Kiinassa miehet voivat jäädä eläkkeelle 60-vuotaaina. Naisten eläkeikä on alhaisempi: toimistotöistä pääsee eläkkeelle 55-vuotiaana ja ruumiillisesta työstä jo 50-vuotiaana. Vanhuuseläkeiän täyttämisen lisäksi vanhuuseläkkeen myöntämiseksi vaaditaan vähintään 15 vuoden vakuutusaika Kiinassa.

Maaseudulla moni on vähimmäiseläkejärjestelmän varassa ja eläkkeet ovat matalia. Kiinassa laki velvoittaa lapset huolehtimaan vanhempiensa toimeentulosta, jos vanhemmilla ei ole muita tulonlähteitä.