KOKEMUKSEN ÄÄNTÄ

Pauliina Hilkamo työskentelee työeläkeyhtiö Varmassa tuotepäällikkönä neuvonnan ja palvelukehityksen parissa.
Pauliina Hilkamo työskentelee työeläkeyhtiö Varmassa tuotepäällikkönä neuvonnan ja palvelukehityksen parissa.

Pauliina Hilkamo lisäisi

tunneälyä

eläkkeisiin

Työuran maalisuoralle yltäneet kaipaavat eheyttävää tilannetietoa. Moni löytää tarvitsemansa avun verkosta. Pauliina Hilkamo on ollut suunnittelemassa työelämän konkareille suunnattua ­verkkopalvelua.

teksti anne iivonen | kuvat vesa laitinen

Ihmiset etsivät vastauksia. Työuran loppuvaiheessa he suunnittelevat tulevaisuuttaan ja toimeentuloa mielessään kysymyksiä. Paljonko saan eläkettä? Missä minun eläkerahani ovat?

Eläkkeet kiinnostavat, ja arjessa eteen tuleviin tilanteisiin haetaan vastauksia omasta työeläkelaitoksesta.

– Nämä ovat tyypillisiä kysymyksiä, joihin eläkeyhtiön verkkopalveluissa annamme apua ja vastauksia, kertoo neuvonta ja palvelukehitys yksikön tuotepäällikkö Pauliina Hilkamo eläkeyhtiö Varmasta.

Kun puhutaan eläkkeestä, huomio on yleensä vain toimeentulossa.

– Olemme huomanneet, että yli 50 ikävuoden jälkeen omaa tulevaa eläkettä käydään ahkerasti arvioimassa eläkearviopalvelussamme, Hilkamo kertoo.

Kokemus on työssä hyvä apuri. Hilkamo painottaa, että heidän tehtävänään on tuoda ihmisille ymmärrystä kokonaisuudesta.

Eläkkeelle siirtyminen on kuitenkin aina iso elämänmuutos.

– Siksi tarjoamme verkkopalvelussamme isomman tarkastelukulman eläkkeisiin kuin pelkät eurot, hän sanoo.

Jos asiakas pystyy hahmottamaan eläketurvan paikan omassa elämäntilanteessaan, ratkaisujen löytyminen on sen jälkeen luonnollista.

– Voimme antaa hänelle tilanteeseensa vaikuttavat seikat tarkasteluun ja osoittaa asiakkaalle ikään kuin kaavan, jossa yksi asia johtaa seuraavaan.

Nykyisessä tehtävässään Hilkamo kehittää verkkopalveluja asiakkaiden tyypillisiä tilanteita ja kysymyksiä parhaiten palveleviksi.

– Halusimme tarjota laajemman näkymän sekä nykyisen ja tulevan elämäntilanteen pohdinnan avuksi, Hilkamo kertoo.

Mitä minun pitää tehdä seuraavaksi? Tällaisilla ajatuksilla tavalliset palkansaajat ja yrittäjät lähestyvät työeläkeyhtiötä neuvoa etsiessään. He toivovat eläkeneuvonnassa saavansa yhden tyhjentävän vastauksen. Mutta harvoin sama vastaus sopii kaikille.

Laaja yleissivistys, tunneäly ja taju arjen kysymyksistä ovat avuksi palvelujen räätälöinnissä.

Tietyt asiat toistuvat verkossa, ja vakiotilanteet osaava asiantuntija tunnistaa ja ennakoi niiden perusteella ihmisten käyttäytymistä. Monipuolinen kokemus ja yhteiskunnallisten asioiden tuntemus tulevat silloin käytetyksi tarkkaan hyödyksi.

– Lopulta me ihmiset olemme hyvin samanlaisia, sen näkee jo television Sohvaperunat-ohjelmasta. Jokaisella on jokin mielenkiinnon kohde, johon tuo oman lisänsä. Silti kiinnitämme huomiomme lopulta hyvin samankaltaisiin seikkoihin, hän miettii.

Hilkamo on ollut suunnittelemassa Varman reilu vuosi sitten aloittamaa työelämän konkareille suunnattua Tässä iässä 53+ -verkkopalvelua.

– Olen itse sitä samaa kohderyhmää, eläkeikää lähestyvää porukkaa.

– Tunnen siis tapauksen, hän kertoo vapautuneesti.

Tässä ajassa Pauliina Hilkamon mieleen nousee yhtäläisyyksiä viime vuosikymmeniin. Noissa 1980-luvun lopun ja 1990-luvun alkupuolen taloussykleissä on hyvin paljon samankaltaisuutta ja piirteitä, joista puhumme nykyisinkin.

Talouden puhe vallitsee ja yltää kaikille elämän alueil­le. Jälleen pelkäämme talouden ylikuumenemista ja seuraavaa taantumaa. Lama ja sitä edeltävä työvoimapula tuntuvat kulkevan kuin sykleissä.

– Työn arvo tulee laman aikana aina uuteen tarkasteluun. Silloin pelko työn menettämisestä kasvaa.

Lamavuosina Hilkamon kokemuksen mukaan yrittäjät ottavat herkemmin kontaktia. Yleensäkin työn vähetessä ihmiset hakevat epätoivoisesti ratkaisua elämäntilanteeseensa myös eläkejärjestelmästä.

– Tosin eläkeyhtiöstä taloudelliseen ahdinkoon vastauksen löytävät nykyisin he, jotka ovat lähellä eläkeikää, Hilkamo muistuttaa ja viittaa siihen, ettei ole enää työttömyyseläkettä ja viittaa myös osittaisen vanhuuseläkkeen mahdollisuuteen.

Työelämän joustot ja osittainen vanhuuseläke ovat tuoneet uudet palvelumuodot myös eläkeyhtiöihin. Yhä useammat yhdistävät työn ja eläkkeen.

Tällöin monet kiinnostuvat myös verotuksesta. Vaikka verotus ei kuulu eläkejärjestelmän rooteliin, nousee siihen liittyviä kysymyksiä työssä esiin.

Eläkeiän nousu ja joustavat työn ja eläkkeen yhdistämisen mahdollisuudet ovat tulleet näkyviksi realiteeteiksi Hilkamon työssä.

Näissä tilanteissa jo heti verkossa tarjotaan kättä pidempää avuksi.

– Eläkkeelle jääminen on joka tapauksessa iso elämänmuutos, Hilkamo sanoo.

Ihmisestä voi tunnistaa ominaislaadun. Sen aistii aina jollain tavalla.

Hilkamon laadun taustalla ovat kulttuuriviestinnän opinnot Tukholman yliopistossa ja nuoruudessa opiskelijavaihdossa vietetyt vuodet Yhdysvalloissa Kaliforniassa.

Ne kokemukset kulkevat nutussa mukana ja ovat jääneet pysyvästi Hilkamon osaamista kannattelevaksi pääomaksi. Ajan myötä tietämys lisääntyy ja kasvaa korkoa korolle.

Edelleen häntä kiinnostavat yhteiskunnan isot il­miöt ja niiden vaikutus yksilöön.

– Työn tarpeellisuuden kokemus on jokaiselle tärkeää. Ainakin minä saan siitä suurimman tyydytyksen, Hilkamo sanoo.

Kun hän aloitti työt eläkealalla, oli vuosi 1984 ja kauppoihin tuli myyntiin ensimmäiset törkeän kalliit Motorolan matkapuhelimet. Suomi eli nousukautta.

Noissa tunnelmissa pohjalaistyttö Hilkamo aloitti toiveikkaana työt Helsingissä Lapinlahdenkadulla sijainneen eläkeyhtiö Kalervon palveluksessa.

Nyt digitaaliset palvelut ovat arkipäivää ja asiakkaat voivat tarkastella mobiilisti eläketietojaan älypuhelimestaan.

Nyt kulku käy Varman pääkonttoriin, joka sijaitsee Salmisaaressa merellisessä Helsingissä. Sinne Hilkamolla on vajaan kymmenen minuutin kävelymatka kanavan rantoja pitkin kotoaan Ruoholahdesta.

– Varmasti jatkan vielä muutaman vuoden. Mikäs siinä, kun työ maistuu. Liitelen näillä vauhdeilla maaliin saakka.

Kalervosta Sammon kautta Varmaan

Kalevalainen sanasto on vakiintunut yksityisalojen työeläke- ja vakuutusyhtiöiden nimissä. Kun Pauliina Hilkamo aloitti työt vuonna 1984, hän sai työpaikan työeläkeyhtiö Kalervon palveluksessa.

Ei nimi miestä pahenna, mutta eläkeyhtiön brändinimenä miehen etunimeä oudoksuttaisiin. Tosin vahvana brändinä Ilmarinen on mytologiseen kalevalaiseen maskuliininimistöön perustuva.

Työeläkejärjestelmän historiassa Kalervo vaikutti Sammon ja Pohjolan välissä ja kytkeytyi sittemmin yrityskeskittymissä osaksi perustettua Eläke-Sampoa. Siitä jo pian taottiin Varma-Sampo. Tämän vuosituhannen alkupuoliskolla, reilut 15 vuotta sitten syntyi Varma.

Hilkamo on elänyt ja kokenut kaikki nuo vaiheet työuransa varrella saman työnantajan palveluksessa. Yhtiön nimi on tosin vaihtunut Kalervosta parin mutkan kautta Varmaan.

Isoimmat eläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma hallinnoivat kahta kolmatta osaa yksityisalojen eläkkeiden liiketoiminnasta. Kun julkinen puoli lisätään tarkasteluun, kahdella isoimmalla eläkeyhtiöllä on varjeltavanaan joka toisen suomalaisen työeläke.

Anne Iivonen

Pauliina Hilkamo työskentelee työeläkeyhtiö Varmassa tuotepäällikkönä neuvonnan ja palvelukehityksen parissa.

KUKA?

Pauliina Hilkamo

Ikä: 59-vuotias

Työ: tuotepäällikkö Varman verkkopalveluissa, aloittanut työuran eläkeyhtiö ­Kalervossa 1984

Koulutus: Kulturkommunikation-opintolinja ­Tukholman yliopistossa

Perhe: aviomies ja kolme aikuista tytärtä

Harrastukset: perhe-­elämä, jooga, ruuanlaitto, italia.

Parasta työssä: pitää ­ajassa kiinni.

Ihmiset hakevat ­yhtä ohjetta, miten toimia. Mutta Pauliina Hilkamo puhuu mielellään kunkin elämän­tilanteen kokonaisuuden merkityksestä.
Ihmiset hakevat ­yhtä ohjetta, miten toimia. Mutta Pauliina Hilkamo puhuu mielellään kunkin elämän­tilanteen kokonaisuuden merkityksestä.

”Työn arvo tulee laman aikana aina uuteen tarkasteluun.”

Verkkolaskurilla käsitys eläkkeestä

Työeläkettä kertyy tienattujen vuosiansioiden mukaan. Pääperiaatteen mukaan jokainen tienattu euro kasvattaa työeläkekertymää 1,5 sentillä (vuosiansiot kertaa 1,5 % jaettuna 12 kk:lla = eläke €/kk).

Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovitun mukaan kolminkertaisesta superkarttumasta luovutaan vastedes, tosin siirtymäaikana vuoteen 2025 saakka 53–62-vuotiaille kertyy eläke perustasoa hieman paremmin (1,7 % vuodessa).

Työeläkelaitokset kohdentavat eläkeaikomuksiin liittyvää viestintää juuri tähän eläkeikää lähestyvään +53-vuotiaiden ikäryhmään.

Työeläke.fi:n ja eläkelaitoksien omilla laskureilla asiakkaat voivat laskea arvioita eläkkeestään ja ­tarkastella saldomuutosta eri työuravaihtoehdoilla.

Kirjautunut käyttäjä näkee laskurin oletuksena oman eläkekertymänsä.

Laskurin avulla voi havainnollisesti tarkastella työuran keston ja ansiotietojen vaihtelun vaikutusta.

Pauliina Hilkamo ohjaa asiakkaansa Varma.fi:n verkkopalveluihin, jossa esimerkiksi monipuolinen YEL-laskuri kertoo yrittäjän vaihtoehdoista.

Laskurit ovat havainnollisia ja hyödyllisiä valintatilanteessa, kun asiakas miettii, jatkaako yli alimman vanhuuseläkeiän työskentelyä tai ottaako varhennetun vanhuuseläkkeen ja minkä suuruisena.

Joko 25 tai 50 prosenttia eläkkeestään voi 61 vuotta täyttänyt ottaa maksuun ennen vanhuuseläkeikää.

Tutustu oman työeläkelaitoksesi laskureihin tai esimerkiksi Työeläke.fi:n laskuriin.

”Työn tarpeellisuuden kokemus on jokaiselle tärkeää. ”

”Voin osoittaa asiakkaalle

ikään kuin kaavan,

jossa yksi asia johtaa seuraavaan.”